Uit Zuid-Afrika

31 Januari, 2014
Door Admin

Twee interessante artikeltjes over de Vlaams Belang jongeren die ooit in Zuid-Afrika verschenen.

Artikel 1

Artikel 2

Lees Meer »

Nog een mooi citaat

31 Januari, 2014
Door Admin

marnixlogo

"De Islam is het onkruid in de Vlaamse tuin, dat ongevraagd alle schoonheid aan cultuurpracht wil overwoekeren, versmachten en vernietigen, om zelf, in een rusteloze drang, alles te overheersen en te bedwingen."

Marnix

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 31-01-2014

31 Januari, 2014
Door Admin

Het griepseizoen is deze winter later gestart. Vorige week werden 5 gevallen genoteerd door het griep-surveillancesysteem, "wat betekent dat er al wat griep in het land is", zegt viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst. Hij verwacht de piek van de jaarlijkse griepepidemie eind februari.
Momenteel is er nog geen sprake van een epidemie. Zo is er bijvoorbeeld nog geen effect voor de scholen. Maar de griep zakt wel stilaan af naar België. "In Spanje zit de epidemie op zijn piek, in Frankrijk begint die", aldus Van Ranst. "Het zal bij ons nog even duren, maar de griep is wel al in het land." Het "prille begin", klinkt het.
Van Ranst verwacht voor de komende week "een lichte verhoging". De piek komt 4 tot 5 weken nadat de eerste gevallen gesignaleerd zijn, dus de griepcommissaris verwacht "eind februari" de piek. De griepperiode duurt meestal zo'n tien weken, al kan dat dit jaar mogelijk korter zijn. Als de griep later komt, is de griepperiode meestal korter. Volgens Van Ranst is de situatie dit jaar gelijkaardig aan 2012.
De epidemische drempel is dus nog niet overschreden, maar die maatstaf is volgens de viroloog wel eerder "artificieel". "Bij de overschrijding van de drempel is er eigenlijk al een epidemie, met 5 à 10 procent van de gevallen achter de rug."
Bron: VRT

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft donderdag in de Kamer bevestigd dat ons land volgens de Europese Commissie een tot twee miljard euro meer heeft betaald voor het uitkopen van Dexia Bank België dan de prijs die door een privé-investeerder zou kunnen worden betaald.
Het bedrag maakt volgens de commissie staatssteun uit en het bestaan ervan werd gesanctioneerd door het feit dat Dexia verplicht in afwikkeling is gesteld en dus als economische actor uit het rechtsverkeer moet verdwijnen.
Dat heeft minister Geens donderdag tijdens het vragenuurtje geantwoord op een vraag van Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang). Hij merkte op dat de beslissing in het dossier-Dexia dateert van 28 december 2012. Ze is toen door de Europese Commissie zelf via een klassiek persbericht bekendgemaakt.
Dat de publicatie van de beslissing in alle officiële talen nog niet heeft plaatsgevonden, komt doordat de vertaling nogal wat tijd in beslag neemt. De beslissing telt immers 163 bladzijden.
Bron: vandaag.be

Geen Vlaamse eenheidslijsten in Brussel!

Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van de oproep van de Brusselse N-VA om voor de komende Kamerverkiezingen in Brussel tot een Vlaamse eenheidslijst te komen. Reeds in de herfst van 2013 (op 15 oktober) stuurde Vlaams Belang een aanbod in die zin naar alle Vlaamse partijen - ook naar de N-VA. Nationaal partijvoorzitter Gerolf Annemans en Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens schreven toen:

"Vlaams Belang staat volledig achter deze idee, en wil dan ook de hand uitsteken naar alle Vlaams-Brusselse partijen om inderdaad zo een gemeenschappelijke lijst voor de Kamerverkiezingen in te dienen. Wij roepen dan ook alle Vlaams-Brusselse partijen op om voor één maal de partijpolitieke tegenstelling te overstijgen, en in het belang van de Brusselse Vlamingen de uitgestoken hand te aanvaarden."

Vanwege de N-VA (noch vanwege de andere Vlaamse partijen) mochten we toen helaas niet eens een beleefdheidsantwoord ontvangen , laat staan een positieve reactie op ons aanbod. We kunnen ons nochtans moeilijk voorstellen dat Brussels N-VA-senator Vanlouwe geen eenheidslijst wil met de Vlaams-nationalisten van Vlaams Belang, terwijl hij er anderzijds voor de gemeenteraadsverkiezingen geen graten in zag om een coalitie te vormen met de Vlamingenhaters van het FDF (FM-Brussel, 12 oktober 2012).

De demarche van N-VA vandaag lijkt ons dan ook bijzonder merkwaardig, en vooral weinig geloofwaardig.

Aangezien de N-VA niet eens de beleefdheid kon opbrengen om te antwoorden op het aanbod, is Vlaams Belang intussen uiteraard begonnen met samenstellen van haar Kamerlijst voor Brussel. Desalniettemin blijft het aanbod van Vlaams Belang geldig, en blijven wij inderdaad de hand uitsteken naar die mensen die samen met ons - in het belang van de Brusselse Vlamingen - tot een Vlaamse eenheidslijst voor Brussel willen komen
Bron: Vlaams Belang

Postbodes in het Vlaamse Oostende hebben er deze weken een bijzondere taak bijgekregen: het opsporen van eenzame 80-plussers.

Op 840 adressen zullen de bezorgers aanbellen en een korte enquête afnemen.
Oostende telt 6000 80-plussers, op een totaal van zo'n 70.000 inwoners. De sociale dienst van de kuststad vreest dat veel van hen hulpbehoevend en sociaal geïsoleerd zijn en wil daar graag actie op ondernemen. Omdat het voor de dienst echter onmogelijk is zelf de hele doelgroep te bezoeken, is er een beroep gedaan op de postbodes.
"Ze zijn bekend en stralen vertrouwen uit", lichtte de sociale dienst tegenover Vlaamse media toe. De enquête die de postbodes afnemen, dient als eerste selectie. Als daaruit blijkt dat er hulp of informatie gewenst is, gaat er een maatschappelijk werker langs.
De eerste bevindingen zijn positief, meldde een medewerker van de posterijen van Oostende. De postbodes kregen een opleiding mee, "al is het niet de bedoeling dat ze de taak van een sociaal werker overnemen."
De inzet van de postbodes past in een beleid van postbedrijf bpost om postbodes breder in te zetten en zo een tegenwicht te bieden tegen de teruggang in het postverkeer. De topman van de Belgische posterijen, Johnny Thijs, lanceerde vorig jaar daarom het idee om postbodes in te schakelen om diensten uit te voeren voor instanties zoals verzekeraars en waterbedrijven.
Thijs redeneerde dat veel bedrijven het persoonlijke contact met de klant verloren zijn en dat de postbodes daarom in dat gat kunnen springen. "Wij bieden hun het contact aan met al hun klanten in België", zei hij in een interview met het Vlaamse zakenkrant De Tijd.
Belgische postbezorgers voerden vorig jaar al verschillende proefprojecten uit. Zo bezorgden de bodes maaltijden aan huis en werden ze ingezet om aangevraagde bibliotheekboeken langs te brengen. Ook autonummerplaten en identiteitspapieren bereikten op deze manier de burgers. In 2012 zette het postbedrijf in samenwerking met winkelketens al een dienst op om boodschappen thuis te bezorgen.
De nieuwe manier van werken, betekent een behoorlijke cultuuromslag binnen het postbedrijf. "Een brief bezorgen of een warme maaltijd. Dat is een wereld van verschil", liet Luc de Munck van bpost vorig jaar tegenover de Nederlandse site GS1 weten. "En waar we onze bezorgers altijd hebben geleerd om niet met de klanten te praten, moedigen we het klantencontact nu juist aan."

Bron: Reformatorisch Dagblad

Nationalisten
De Vlaamse gemeenschap zou dinsdag ons Vlaams Welkoms-bord verwijderen en ons de kosten doorrekenen... Wellicht was het een te grote "provocatie" in de ogen van de Aalsterse N-VA . Om boetes te vermijden zullen we het bord zelf VERPLAATSEN . Wij zullen dan ook de verwijdering vragen van alle verkiezingsborden langs dergelijke wegen. Het ene plezier is het andere waard. Ze zijn nog niet van ons verlost !

Bron: Vlaams Belang.

Lees Meer »

Een mooi citaat

31 Januari, 2014
Door Admin

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 30-01-2014

30 Januari, 2014
Door Admin

Tine Van Rompuy, zus van Europese Raadsvoorzitter Herman en Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (beiden CD&V), duwt bij de komende verkiezingen in Vlaams-Brabant de Kamerlijst voor de PVDA+.

Dat is vandaag tijdens een persontmoeting in Leuven bekendgemaakt.
De lijst zal worden getrokken door Sander Vandecapelle (26). De PVDA-lijst voor het Vlaams parlement wordt aangevoerd door Line De Witte (25).

Algemeen werd verwacht dat Tine Van Rompuy een van beide lijsten zou aanvoeren. Ze wees er echter op "dat in de partij een hele rij nieuwe mensen, mannen en vrouwen, klaar staan om de partij te vernieuwen, te verjongen en te leiden" en dat ze naar analogie met het partijvoorstel inzake fakkelbanen, waarbij ouderen op het werk de fakkel doorgeven aan jongeren die ze opleiden, lijsttrekker Vandecapelle zal coachen.

Van Rompuy prijkte al enkele keren als onafhankelijke op kieslijsten van de PVDA, maar werd vorig jaar partijlid.

In de procedure tot afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak-Lernout & Hauspie hebben zich tot nog toe ruim 16.000 gedupeerden zich burgerlijke partij gesteld.

Dat meldt het Gentse hof van beroep. Het merendeel heeft dat gedaan via belangenorganisaties. Gedupeerden kunnen nog tot morgen een aanvraag indienen.
Op het strafproces voor het Gentse hof van beroep in september 2010 en in de jaren daarna hadden naar schatting 3.000 tot 4.000 gedupeerden zich individueel gemeld. L&H-oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie werden in 2010 veroordeeld tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel wegens fraude. Het hof van beroep kon pas vorig jaar, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak.
De correctionele griffie stuurde in september vorig jaar alle bekende partijen en hun advocaat een blanco verzoekschrift op met opgave van de voorgestelde proceskalender. Het hof van beroep plant 30 april 2016 als laatste datum voor de replieken, waardoor ten vroegste in 2017 een uitspraak zal vallen over de schadevergoedingen.
Momenteel hebben tussen de 16.000 en 17.000 gedupeerden een verzoekschrift ingediend. Ongeveer 15.000 beleggers hebben dat gedaan via de consumentenorganisatie Test-Aankoop of de belangenverenigingen Deminor of Dolor. Slechts 1.200 individuele gedupeerden hebben zich burgerlijke partij gesteld zonder advocaat, hoewel er op het strafproces en achteraf naar schatting 3.000 tot 4.000 gedupeerden zich individueel gemeld hadden.
Langere wachttijd voor Belgische gedupeerden
Mogelijk hebben individuele gedupeerden zich nog aangesloten bij een belangenvereniging, maar een deel van de slachtoffers heeft de hoop op een schadevergoeding blijkbaar laten varen. De Belgische gedupeerden zullen meer dan tien jaar langer moeten wachten op een schadevergoeding dan de beleggers die hun geld hadden geïnvesteerd in LHSP (Lernout & Hauspie Speech Products) via de Amerikaanse beurs Nasdaq. In de Verenigde Staten werden al in 2005 en 2007 "settlements" ondertekend en uitgevoerd waarbij schadevergoedingen zijn uitbetaald voor meer dan 200 miljoen dollar, zo meldde Deminor eerder.
Het Gentse hof van beroep zal zich, vermoedelijk in 2017, alleen uitspreken over de schadevergoedingen van de gedupeerden die een verzoekschrift hebben ingediend. "Momenteel zijn er 16.000 tot 17.000 die nog altijd aanspraak maken op een schadevergoeding. De belangen van de gedupeerden die geen verzoekschrift indienden, zullen nog niet behandeld worden door het hof. Het aantal partijen in deze zaak blijft ongezien in de juridische wereld. Hoe wij daaruit zullen raken, is nog altijd een raadsel voor mij", zegt persrechter Martin Minnaert.
"Deadline schadevergoeding zeer ongebruikelijk"
Eerder vandaag reageerde belangenvereniging Dolor nog erg negatief op de deadline voor het indienen van een schadeclaim. Volgens belangenvereniging Dolor is dat niet wettelijk.
"Dit is zeer ongebruikelijk. Iedereen heeft immers het recht om zich kenbaar te maken minstens tot op de datum dat de eerste conclusies van de burgerlijke partijen ingediend dienen te zijn. Deze datum werd vastgelegd op 30 november 2014", klinkt het in een persbericht.

Peumans bullebak.
Gisteren verscheen op deze blog ook een artikeltje over iets dat in het Vlaams Parlement gebeurde, met bijbehorend filmpje.
De titel is "Eens dictator, altijd dictator" en het gaat over de bullebak van een voorzitter van dit Vlaams Parlement.

Moskee Ninove
Mogen we u met aandrang vragen massaal de petitie tegen de plannen voor de komst van een moskee in Meerbeke-Ninove te tekenen?
Zie het artikel op deze blog.
Alvast van harte bedankt.

De miene
Help Oostende nog een beetje bewaren.
Neem deel aan de actie op 7 februari.
Zie eerder nieuwsbericht voor affiche.

Lees Meer »

Luisteraarsteller

30 Januari, 2014
Door Admin

Ik vraag even aan de luisteraars op dit bericht te willen reageren.

Sinds een dag of twee staat de luisteraarsteller constant op 1, terwijl ik op sommige momenten met zekerheid weet dat er meer luisteraars dan 1 zijn.

Ik zal straks even nakijken of iemand daar al over op het Radionomy forum gepost heeft.

Kunt u ook even melden of hetzelfde bij u gebeurt?

Beste dank.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

De kracht van de lekstok

30 Januari, 2014
Door robbert
Nancy Six
Herinneren jullie zich het gemeenteraadslid van Open VLD met een grote sympathie voor het koningshuis? Hij die ooit eens een lekstok van me kreeg? Wel...tijdens de komende GR zal hij zich bij mij aansluiten bij mijn interpellatie over de re-enacters want...hij deelt mijn mening!
Lees Meer »

Vreemd of misschien toch niet: Links is vijandig tegen elke vorm van Godsdienst maar kom niet aan 'hun' Islam

30 Januari, 2014
Door robbert

Is het u ook (al) opgevallen dat links altijd te hoop loopt tegen elke Godsdienstige uiting en dit niet meer van deze tijd vinden en achterhaald ...... maar als het de islam ideologie betreft  (die zij (en dat is nog het vreemde) ook als een godsdienst beschouwen) opeens muisstil zijn??

Doet u eens een gooi naar wat de beweegreden is/beweegredenen zijn dat ze die ideologie als iets  'heiligs' beschouwen. Ik ben zeer benieuwd naar uw reacties

Lees Meer »

Eens dictator, altijd dictator

29 Januari, 2014
Door Admin

Peumans: "Zijn er psychische problemen of zo?"

In het Vlaams Parlement wond voorzitter Jan Peumans zich behoorlijk op omdat parlementslid Joke Quintens (SP.A) onderbroken werd door leden van Vlaams Belang. Daardoor slaagde Quintens er keer op keer niet in om een vraag te stellen.

Aldus schrijft "De redactie" van VRT.

Op het onderstaande filmpje ziet u echter wat een bullebak en dictator de Kamervoorzitter werkelijk is.

Hij is dus zijn AMADAverleden (Ik beveel en de rest moet zwijgen!!!) duidelijk niet vergeten.

En wat een ongelikte beer!!!!

Wat hij wel vergeten is, is dat hij niets liever deed dan Vlaams Belangers  onderbreken en zelfs hun micro uitschakelde tijdens vragen/tussenkomsten.Download this video.

Video "Boemans"

Lees Meer »

Ludiek maar toch waar

29 Januari, 2014
Door Admin

"Als één persoon lijdt aan waanvoorstellingen heet het krankzinnigheid, als er meer mensen aan lijden heet het socialisme"

spa

Lees Meer »

Nieuwsberichten 29-01-2014

29 Januari, 2014
Door Admin

Sinds zijn oprichting op 1 april 2007 heeft het Asbestfonds (AFA) al meer dan 2.000 mensen erkend als asbestslachtoffer.

In totaal gaat het om 1.360 slachtoffers van longvlieskanker en 699 slachtoffers van asbestose, twee ziektes die men enkel kan krijgen na contact met asbest. Dat staat in een nieuwsbrief van het Fonds voor de beroepsziekten, waarbinnen het Asbestfonds is opgericht.
Tussen 1 april 2007 en 31 december 2013 erkende het Asbestfonds 1.360 slachtoffers van longvlieskanker. Deze kanker heeft helaas bijna altijd een dodelijke afloop, vaak zelfs binnen het jaar na vaststelling van de ziekte. Van de slachtoffers zijn er 993 tijdens hun professionele loopbaan aan asbest blootgesteld. Het meest getroffen zijn mensen die ruwe asbest verwerkten, maar onder de slachtoffers zijn ook loodgieters, lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers en dokwerkers.
De overige 367 "niet-professionele slachtoffers" kwamen onder meer in aanraking met asbest omdat ze in de buurt van een asbestfabriek hebben gewoond, een partner gehad hebben die wel professioneel in aanraking kwam met asbest of een hobby uitoefenden waarbij asbest vrijkwam.
Slachtoffers van longvlieskanker krijgen maandelijks 1.723,05 euro. Een rechthebbende, zijnde een partner, ex-partner of kinderen, krijgt éénmalig een bedrag van 34.461 euro.
Daarnaast erkende het AFA nog 699 slachtoffers van asbestose. Dat is een ongeneeslijke ziekte die in toenemende mate de longen aantast. Asbestose kent meestal echter geen dodelijke afloop. Een slachtoffer krijgt maandelijks een bedrag van 17,23 euro per procent lichamelijke ongeschiktheid.
N-VA stemt tegen eigen kiesbelofte.

Gisteren was het Vlaams Belang-voorstel om oa Vlaamse welkom-borden te plaatsen voor N-VA plots "een karikatuur, een stunt, slechts 6 woorden uit het bestuursakkoord"... (Dit bij monde van Karim Van Overmeire). N-VA was blijkbaar zelf hun 'stunt' vergeten van voor de gemeenteraadsverkiezingen. Geen van onderstaande mensen stemden gisteren dan ook voor hun eigen verkiezingsbeloftes...

29 procent van de ongevallen met CO-vergiftiging vindt in de badkamer plaats. Dat blijkt uit de cijfers van het Antigifcentrum, die vandaag gepubliceerd werden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Uit de meest recente statistieken van het Antigifcentrum blijkt dat in 2012 in totaal 1.240 mensen een CO-vergiftiging opliepen. 23 van hen kwamen dat jaar om het leven.
Drie kwart van alle slachtoffers liep de koolstofmonoxidevergiftiging op in de woning. Meer specifiek gebeurde 29 procent van de ongevallen in de badkamer, 23 procent vond dan weer plaats in de woonkamer. Weinig verrassend blijken vooral de toestellen die warmte of warm water moeten produceren, daarbij de boosdoener te zijn (64 procent).
CO-vergiftiging ontstaat bij slechte verbranding van gas, kolen, stookolie, olie, benzine of hout. Omdat je het gas niet ziet of ruikt, wordt het ook wel de "stille moordenaar" genoemd. De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Wie met die symptomen geconfronteerd wordt, wordt aangeraden om onmiddellijk de ramen en deuren te open om de ruimte te verluchten.
Om koolstofmonoxidevergiftiging te voorkomen, raadt de FOD Binnenlandse Zaken ook aan om jaarlijks de geiser te laten controleren door een vakman en om defecte toestellen van ouder dan twintig jaar te laten vervangen. Met de CO-melders uit doe-het-zelfzaken moet evenwel worden opgelet, omdat die vaak te traag reageren en daardoor een vals gevoel van veiligheid geven.

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 28-01-2014

28 Januari, 2014
Door Admin

Kind en Gezin controleert bij alle crèches met een attest van toezicht of de verantwoordelijke Nederlands kent.

In de Vlaamse rond rond Brussel is dat niet overal het geval. Zelfstandige uitbaters hadden sinds 2009 vijf jaar de tijd om Nederlands te leren. Als uit de controles blijkt dat de uitbater van de crèche geen Nederlands kan, worden overgangsmaatregelen getroffen, zegt Leen Dubois van Kind en Gezin. "We controleren nu in elke crèche die een attest heeft of de verantwoordelijke Nederlands kent", zegt ze. "Ze hebben daarvoor 5 jaar de tijd gekregen. Als dat niet het geval is kunnen ze tot eind februari aan een stappenplan deelnemen."

Vanaf april geldt voor alle crèches in Vlaanderen een nieuw decreet. Wie dan een vergunning wil, moet bewijzen dat de verantwoordelijke en minstens 1 medewerker Nederlands kunnen.

Tweede generatie migranten ook achterop.

"Ook de tweede generatie migranten hinkt achterop." "Dramatisch", zegt N-VA-minister Geert Bourgeois. Nochtans zit de de N-VA-minister al 10 jaar in de Vlaamse Regering en is hij bevoegd voor Integratie. Wat heeft hem en N-VA tegengehouden om de voorbije 10 jaar voor 'verandering' te zorgen?

'Uw stok achter de deur' is het motto waarmee het Vlaams Belang vandaag zijn verkiezingscampagne op gang trekt en een eerste stap in de richting van 25 mei 2014 zet.

Met het thema van de stok achter de deur wil het Vlaams Belang de Vlaming duidelijk maken dat het nefaste federale, Vlaamse én Europese beleid een weloverwogen keuze nodig maakt voor een partij die op dit historische kruispunt eerlijke en consequente standpunten inneemt.

Het Vlaams Belang bereidt de toekomst voor door als een ijsbreker door het pakijs van het politieke establishment heen te breken en de dingen bespreekbaar te maken die vroeger taboe waren. Een eerlijke en consequente partij die als een ijsbreker door het pakijs van het politieke establishment splijt.

"De verkiezingen van 25 mei gaan over de vraag of de Vlamingen over hun eigen centen, grenzen en toekomst zullen kunnen beslissen dan wel of deze zal worden bepaald in de ivoren torens van de EU en de door Franstaligen overvleugelde cenakels van de Wetstraat." Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans zet bij de voorstelling van de campagne de puntjes op de i.

Gebroken beloften

De zogenaamde 'kracht van verandering' die intussen 10 jaar onafgebroken Vlaanderen meebestuurt, heeft niet gezorgd voor de ommekeer. Zowel in de sector van de sociale woningen, de kinderopvang de bijzondere jeugdzorg, als in de sector van personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg bereiken de wachtlijsten recordhoogtes. Maar ook op het vlak van mobiliteit, inburgering, Vlaamse Rand, concurrentiekracht, kindpremie en hospitalisatieverzekering… is het rapport van de Vlaamse regering uitermate bedroevend. De dure beloften van CD&V, N-VA en SP.a zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. U zal ze ongetwijfeld opnieuw horen in aanloop naar de verkiezingen.

Belastingswaanzin

Intussen schreeuwen de federale regeringspartijen uit hoe goed het gaat met dit land. Hierbij vergeten ze dat we met een record van 12.306 faillissementen en bijna 500.000 werklozen een pikzwart economisch jaar achter de rug hebben. Het veel te vette overheidsbeslag, dat nog steeds 55 procent van het BBP bedraagt, blijft intussen kwistig uitgeven en arbeid belasten dat het een lieve lust is. Overigens: de Vlaamse regeringspartijen - en dus ook de N-VA - zorgden ervoor dat de jobkorting werd afgeschaft en zadelden de gemeentebesturen met de grootste schuldstijging in de geschiedenis op. Zij zijn dus medeverantwoordelijk voor een massieve belastingverhoging.

Open grenzenbeleid

Naast het faliekante economische en institutionele beleid blinkt deze federale regering ook inzake asiel en immigratie uit in incompetentie. De vele hoeraberichten van staatssecretaris De Block worden tegengesproken door de feiten. Zo werden er onder De Block tot hiertoe jaarlijks 30.000 machtigingen toegekend tot gezinshereniging, wat overeenstemt met de volledige bevolking van een stad zoals Tienen. Ook inzake asiel oogt het plaatje alles behalve rooskleurig. Na twee jaar De Block komen jaarlijks nog steeds 20.000 asielzoekers België binnen. Binnen de Europese Unie bekleden we met drie maal zoveel asielaanvragen dan het EU-gemiddelde nog steeds een weinig benijdenswaardige koppositie.

Van een geloofwaardig en consequent uitwijzingsbeleid is nog altijd geen sprake. Zo worden er nog steeds meer illegalen geregulariseerd dan er werden gerepatrieerd. Concreet werd nog geen vijfde van de administratief aangehouden illegalen effectief gerepatrieerd. Indien het huidige non-beleid wordt voortgezet, staat de volgende massale regularisatieronde in de sterren geschreven. Opnieuw de beeldvorming ten spijt.

Pro Europa dus tegen deze EU

Evenmin als wij ten onder willen gaan in België, willen wij ten onder gaan in de Europese Unie. De Europese moloch verwordt in snel tempo tot een Belgische transferunie in het groot. Net zomin als het in België zin heeft, heeft het zin de bodemloze schuldenputten van de EU te vullen met eindeloze miljardentransfers uit Vlaanderen. Als Vlaams-nationalisten zijn wij vurige aanhangers van de Europese identiteit, maar wij zijn geen voorstanders van het veelkoppige bureaucratische monster van de Europese Unie, dat regeert over onze centen, over onze welvaart en over ons welzijn, zonder enige vorm van inspraak. Als enige EU-kritische partij - en in samenwerking met alle vrijheidslievende partijen van Europa - is het Vlaams Belang de énige stok achter de deur.

De onafhankelijke lidstaten moeten bevoegdheden terugkrijgen in plaats van - zoals door alle andere Vlaamse partijen bepleit - een verdere bevoegdheidsoverdracht te laten plaatsvinden.

Het Vlaams Belang duwt de rest in de juiste richting

Voor het Vlaams Belang geen institutionele bricolage, geen confederale tussenstations en al zeker geen 'Verenigde Staten van Europa' waar we herleid worden tot een inspraakloze provincie die enkel goed is om de rekeningen te betalen. Wij willen dat Vlaanderen resoluut kiest voor zijn onafhankelijkheid. We willen zelf kunnen beslissen over onze centen, onze grenzen en onze toekomst. Dat is de vrijheidsgarantie die het Vlaams Belang de Vlaming geeft. Het Vlaams Belang roept de Vlamingen op om geen risico's te nemen en om te zorgen dat met een duidelijke stem voor een duidelijke partij de zaken in de goede richting evolueren. Breek de taboes en grijp uw vrijheid: steek een stok achter de deur op 25 mei.

Aandacht aub
Dinsdag 4 februari tussen 14 en 17 uur is het VLAAMS BELANG SENIORENNAMMIDAG in zaal JOC DE NARTIST, Clemens de Landtsheerlaan 26A In Temse met het orkest Los Beeros.
De inkom bedraagt 5 Euro.
Tot dan.

Massaal doen aub
Teken aub massaal de petitie tegen de plannen voor een moskee in Ninove.
Zie op een andere plaats op de blog.

Deelneming gewenst.

Neem aub deel aan "Bluuf met je fikken van de Miene" op vrijdag 7 februari.
Zie affiche verder op deze blog.

Lees Meer »

Nog een prachtig lied op ons station

27 Januari, 2014
Door Admin

Dit lied, Jerusalem (The Holy City), in het Afrikaans gezongen door Gé Korsten, maakt ook deel uit van ons repertoire.

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 27-01-2014

27 Januari, 2014
Door Admin

Koninklijk Atheneum van Denderleeuw op de vingers getikt voor uitsluiting VB bij schooldebat
In zeer veel scholen worden nu en dan politieke debatten georganiseerd, doorgaans gevolgd door een stemming. Hiermee wil de school in kwestie de leerlingen laten kennismaken met 'het leven zoals het is' eens ze de 18 voorbij zijn.

Sommige scholen laten de leerlingen zelf partijen vormen en spelen het spel volledig na. Andere scholen nemen het risico om aan de slag te gaan met de bestaande politieke partijen. Een risico, aangezien bij deze debatten en dan vooral bij de stemming nadien het Vlaams Belang er beter uitkomt dan men had gewild.

Het Koninklijk Atheneum van Denderleeuw dacht de democratie langs links voorbij te steken en nodigde alle partijen uit… behalve het Vlaams Belang. Deze niet zo slimme zet vond plaats op 25 oktober jongstleden. Meteen nadat er kennis van werd genomen diende Kristof Slagmulder van het plaatselijke Vlaams Belang een klacht in tegen de school. Een klacht die nu werd bevestigd door de commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Lees eerst het argument van de school waarmee het VB werd uitgesloten: "We streven naar een open geest, zonder vooroordelen, met respect voor iedereen, waarbij gelijkwaardigheid van alle mensen centraal staat. Dat is de reden waarom Vlaams Belang er niet bij was. Met het aantal allochtonen heeft het niets te maken. Zij zijn een democratisch verkozen partij, maar dat ze een democratische partij zijn, vinden we nogal sterk uitgedrukt. We vinden dat ze niet alle waarden van ons pedagogisch project onderschrijven."

Goed gelachen dus. Een school die streeft naar een open geest, maar geen vertrouwen heeft in de openheid van haar leerlingen. En de school permitteert het om zélf te oordelen over politieke partijen. Van arrogantie gesproken! Weinig pedagogisch als je het ons vraagt en de commissie bevestigt dit dus: "dat het organiseren van een politiek debat in een onderwijsinstelling in het kader van het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen toelaatbaar is op voorwaarde dat alle partijen die in de gemeenteraad zetelen, vertegenwoordigd zijn. Het uitsluiten van één of meerdere partijen gaat in tegen het decretaal verbod tot het voeren van politieke actie of propaganda."

De school wordt nu wel teruggefloten, maar dat zijn uiteraard in dit specifieke geval vijgen na Pasen, hun debat vond namelijk al plaats zonder VB. Echter, deze partij heeft nu wel een wapen in handen naar de toekomst toe: "Dit is een belangrijk precedent die de democratie ten goede komt. Het Vlaams Belang vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de bevolking. Ook deze mensen hebben spreekrecht," aldus Kristof Slagmulder. Benieuwd naar de volgende school die het aandurft om een politieke partij te weigeren.

TAK voert actie aan CD&V-receptie
"Van generatie op generatie worden we voor aap gezet door de CD&V!" Met deze en andere slogans vatten de militanten van TAK post aan de ingang van de nieuwjaarsreceptie van de eerder genoemde partij.

TAK hoopt dat de CD&V voluit voor Vlaanderen gaat in plaats dat het kiest voor de zoveelste Belgische (wan)constructie, met nefaste gevolgen voor Vlaanderen.

NVDR: Er staat reeds een filmpje over deze actie op onze blog.

Het mistgordijn van de N-VA
Wat houdt het 'confederalisme' van de N-VA juist in? En is het straks ook een breekpunt? De N-VA blijft warm en koud blazen.

Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans stak er op de recente nieuwjaarsreceptie nog de draak mee: er is geen touw meer vast te knopen aan het bochtenparcours van de N-VA. Dat werd de voorbije dagen andermaal duidelijk. Siegfried Bracke, Liesbeth Homans en Bart De Wever zelf, zijn het blijkbaar niet eens over het confederalisme en de te volgen koers…

Spelletje Stratego

Siegfried Bracke - u weet wel, de man die de leeuwenvlag een vod noemde en die straks lijsttrekker wordt in Oost-Vlaanderen - gaf de aftrap. Bracke herhaalde in een interview nog eens dat hij niet zo zwaar tilt aan dat confederalisme. Voor hem volstaat het als eventuele regeringspartners straks de overheveling van nieuwe bevoegdheden "met een open geest" bekijken. "Wat wij vragen is de bereidheid om te veranderen. Niet meer, maar ook niet minder." Politicoloog Carl Devos stelt terecht "dat die N-VA'er de confederalismelat zeer laag legt."

Voor Liesbeth Homans mag het wat meer zijn. In 'De Zondag' liet zij optekenen: "Eerst alles overhevelen naar de deelstaten, en vervolgens beslissen wat we nog samen gaan doen. (…) Wij willen een echt engagement. De eerste test zal dan de wijziging van de grondwet zijn." Een "kakafonie à la flamande", schrijft Het Laatste Nieuws. Ook Carl Devos kan niet om de pijnlijke spreidstand heen: "Die N-VA'er legt de lat veel hoger. Veel hoger dan Kris Peeters (CD&V) wil gaan." Tja, over naar Bart De Wever dan maar. Misschien brengt die wel duidelijkheid?

'Que sera, sera'…

"N-VA verwijt Open VLD dat ze haar confederaal gedacht bijstelde, maar schenkt zelf geen klare wijn," merkt Carl Devos droogjes op. Bart De Wever ontweek de lastige vragen in De Zevende Dag en trok nog maar eens een mistgordijn op: "We zullen wel zien na 25 mei." Of, zoals Carl Devos (De Morgen, 27.01.14) schrijft: "De woorden van Gerolf Annemans klinken na: "Wie heb ik aan de lijn, hallo hallo?" Wie K3 niet lust, mag het nummer inruilen voor 'Que sera, sera' van Doris Day…

Bij de N-VA weten ze het zelf blijkbaar ook niet meer. Of zoals de volkse weerman dan placht te zeggen: 'het kan sneeuwen, het kan dooien'. Het kan alle kanten uit. Het lijken de tsjeven wel. Voor Vlaamse kiezers die stilaan zeeziek worden op dat zwalpende schip, is er een goed alternatief. Er is een partij die gisteren, vandaag en morgen voor duidelijkheid kiest, voor Vlaamse onafhankelijkheid. Niet meer, maar zeker niet minder. En die partij is het Vlaams Belang.

Lees Meer »

TAK actie aan CD&V nieuwjaarsreceptie

27 Januari, 2014
Door Admin

Hier het filmpje.

Lees straks meer in de samenvatting van onze nieuwsuitzending.

Lees Meer »

Wat luistergenot

26 Januari, 2014
Door Admin

Ook volksmuziek komt bij ons aan bod.

Hieronder een stukje muziek, getiteld "Couragie", dat is 18e eeuwse Noord-Nederlandse (salon)dansmuziek.

Het wordt uitgevoerd door de Vlaamse folkrockgroep Kadril en de Spaans-Galicische volksgroep Alumea.

Daarin is ook 'n doedelzakduet te horen van de Vlaming Bart Decock op elektronische doedelzaksamen met de Galiciër Santi Palomo op Gaita, de traditionele doedelzak in Galicië.

Download Couragie.mp3.

"Couragie" speelt.

Lees Meer »

Steun ons station aub.

26 Januari, 2014
Door Admin

In het radio maken bij Radio Vlaanderen Nationaal kruipt niet alleen veel tijd, maar er zijn ook veel kosten aan verbonden.

Regelmatig onderhoud en/of uitbreiden van het materieel, de aankoop van muziek en meer jagen het kostenplaatje vlug de hoogte in.

Daarom hebben we uw steun hard nodig om onze dienstverlening steeds te kunnen verbeteren, en zelfs, indien bepaalde dingen blijven evolueren, te blijven bestaan.

Daarom roepen wij u op om lid te worden.

De prijzen zijn als volgt:

  • Gewoon lid €5 of meer per jaar
  • Steunend lid €12.50 of meer per jaar
  • Erelid €25 of meer per jaar.

U kunt natuurlijk ook een bedrag naar keuze schenken.

U kunt lid worden door hier te klikken en daar het formulier in te vullen.

U helpt uw favoriete station er heel veel mee vooruit.

Alvast bedankt.

Frank de Leeuw

Oprichter

Radio Vlaanderen nationaal

Internetradiosmall

Lees Meer »

Het nieuws 26-01-2014

26 Januari, 2014
Door Admin

Voor de Oostendenaars
de miene

Frans-Vlaamse actiegroep 'Twee Talen' in actie
Sinds enige tijd is een vrij nieuwe actiegroep actief in Frans-Vlaanderen. Deze groepering ijvert voor - op zijn minst - tweetalige straatnaam- en verkeersborden en noemt zichzelf dan ook 'Twee Talen, deux langues'. Daar waar enkel Franstalige plaatsaanduidingen langs de kant van de weg staan (overal dus in Frans-Vlaanderen), hangen de actievoerders de originele Nederlandstalige vertalingen onder. In een filmpje dat momenteel op het net circuleert kan je deze jongens en meisjes aan het werk zien. Alvast een dikke proficiat!
Volg deze groepering ook op facebook: klik hier

.

Oostende strikt Zuid-Afrikaanse international
KV Oostende heeft zich versterkt met de Zuid-Afrikaan Andile Ernest Jali (23). De middenvelder en international komt over van Orlando Pirates, een topclub in Zuid-Afrika.
KV Oostende
Maandag volgen de traditionele medische tests, waarna de transfer definitief wordt afgerond. "Jali geldt als één van de toptalenten van het Zuid-Afrikaanse voetbal", meldt KV Oostende op zijn website.
Marc Coucke toont zich op Twitter alvast opgetogen met de komst van de Zuid-Afrikaan.

Resultaten Speeldag 23
Lokeren 0-1 Standard
Cercle Brugge 3-0 Charleroi
Oostende 2-1 Waasland-Beveren
Bergen 0-2 KV Mechelen
OH Leuven 1-0 Zulte Waregem
Kortrijk 3-4 Lierse SK
Racing Genk 14:30 AA Gent
Anderlecht 18:00 Club Brugge

Lees Meer »

Een aanrader voor Oostendenaars

26 Januari, 2014
Door Admin

Zeker bijwonen, want "keizer" Van de Lanotte en zijn bende hebben onze stad al genoeg de grond ingeboord.

de miene

Lees Meer »

Steun deze groepering

26 Januari, 2014
Door Admin

Straks in het nieuws over de Zuid-Vlaamse groep "Twee talen".

Hieronder kunt u een filmpje bekijken (in het Frans) over hun werking, en er kan ook een petitie getekend worden op deze webstek.

De organisatie heeft ook een Facebookpagina

Lees Meer »

En nog iets nieuws

25 Januari, 2014
Door Admin

Hier nog een aanwinst voor ons repertoire:

Lees Meer »

Eén van de nieuwe aanwinsten

25 Januari, 2014
Door Admin

Hier ziet u het filmpje van één van onze nieuwe liedjes.

Zuid-Afrikaanse muziek van Worsie Visser.

Lees Meer »

Radionieuws 25-1-2014

25 Januari, 2014
Door Admin

Vorig jaar zijn in ons land ruim 1.100 automobilisten en truckchauffeurs betrapt op het rijden met zogenoemde "rode diesel". Dat is diesel waarop veel minder accijnzen worden betaald en die enkel in de scheepvaart mag worden gebruikt. Het cijfer is goed voor een daling van 15% ten opzichte van 2012.
Omdat veel minder accijnzen op rode diesel worden betaald, is dat type brandstof per liter een halve euro goedkoper. Wie op het rijden met rode diesel wordt betrapt, riskeert een boete van 500 tot 5.000 euro. Tot vier tankbeurten later laat rode diesel nog sporen na.
Alles samen zijn in ons land 1.121 automobilisten en truckchauffeurs betrapt. Dat zijn er 15% minder dan in 2012, maar er is tegelijk veel minder gecontroleerd. In 2011 werden nog 1.493 overtredingen vastgesteld op 107.579 controles. 2012 was nog goed voor 90.558 controles en 1.340 overtredingen. In 2013 daalde het aantal controles verder tot 80.909.
"De vermindering van het aantal personeelsleden, ook bij de algemene administratie van douane en accijnzen, is daar niet vreemd aan", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. "Bovendien heeft de betrokken administratie er zal van andere taken bijgekregen. De brigade die controles uitvoert op rode diesel moet sinds 1 januari 2014 bijvoorbeeld ook niet-verzekerde voertuigen en ongekeurde wagens controleren."

Veroordeelde Thaise vrouw berooft zich van leven in cel
De Thaise vrouw die gisteren door het hof van assisen in Brugge tot 23 jaar cel werd veroordeeld voor de doodslag op haar man, heeft vannacht zelfmoord gepleegd in haar cel in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het parket.
De vrouw werd gisteren veroordeeld voor doodslag op haar man. De Thaise bracht haar partner op 19 augustus 2010 in Oostende om het leven met een fatale messteek in zijn borst. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten bellen maar overleed nog dezelfde nacht in het ziekenhuis.
Na de feiten vluchtte de vrouw naar haar ex-vriend in Mechelen. Daar werd ze de volgende ochtend opgepakt. Vanaf dat moment zat ze in voorlopige hechtenis. Gisteren werd ze door het hof van assisen in Brugge veroordeeld tot 23 jaar cel. Ongeveer twaalf uur later heeft ze zich van het leven beroofd in haar gevangeniscel.
Volgens het parket zijn de omstandigheden van haar overlijden duidelijk. Een onderzoeksrechter of wetsdokter wordt daarom niet aangesteld en er wordt ook geen autopsie uitgevoerd op het lichaam van de vrouw.

Plaasmoorde ook in het nadeel van de zwarte Plaas-arbeiders
Sinds jaar en dag beweren naïeve wereldverbeteraars en hardnekkige ANC-aanhangers dat het gerechtvaardigd is dat zwarten in Zuid-Afrika grond afnemen van de blanke Boeren. Ook Julius Malema, voormalig jeugdleider van het ANC is deze mening toegedaan. Dat daardoor veel Boeren worden vermoord, is voor deze mensen slechts bijzaak. "Het is de Boeren hun eigen schuld aangezien ze tijdens de apartheid hetzelfde deden met de zwarten." U zegt?
Malema is ervan overtuigd dat wanneer 80% van de grondbezittingen van de Boeren "terug wordt genomen" van 9% van de Boeren die nog gronden bezitten, de zwarten er snel financieel beter van zouden worden. Een logica en een leugen die nergens op slaat uiteraard.
Er wonen momenteel nog maar 8,9% blanken in Zuid-Afrika. Van deze blanken bezit slechts 0,5% gronden, die legaal aangekocht zijn en niet afgenomen van de zwarten, als die er al woonden in eerste instantie. 400 jaar geleden, toen de Verenigde Oostindische Companie (VOC) voet aan land zette op het continent, kochten deze landeigenaars beetje bij beetje (landbouw)gronden van de Zuid-Afrikaanse prille staat.
Eveneens sinds 400 jaar werden zwarten aangenomen om te werken op de boerderijen. Hier was geen sprake van slavernij of vernederingen aan het adres van de zwarten. Deze werklieden waren officieel in dienst van de Boeren, kregen en krijgen nog steeds onderdak en alles wat daarbij hoort, maar dat wil de politiek-correcte wereld niet geweten hebben. Zelfs Eugène Terre'Blanche had verschillende zwarte werknemers in dienst. Deze hadden het meer dan goed.

cartoon-malema

Julius Malema spreekt zijn volgelingen toe: "Kill the Boer! They stole our grounds!" Niets dan leugens, maar dat deert hem niet.


Het aanzetten tot roofmoord door onder andere Julius Malema is niet enkel nadelig voor de blanke Boeren, maar ook voor de zwarte werknemers van deze Boeren. Logisch ook, want eens een boerderij wordt platgebrand door hysterische zwarte roofmoordenaars, hebben de zwarte arbeiders geen werk en onderkomen meer. Het is zelfs zo dat veel zwarte werknemers hun blanke bazen met hun leven verdedigen tegen de moordende zwarte bendes, die de onuitgesproken steun krijgen van de blinde en misleidde goegemeente wereldwijd.
Het kan goed zijn dat de apartheid zijn mindere kanten had, maar wat er nu al sinds jaar en dag gaande is, namelijk de Plaasmoorde, is vele erger dan de kleine akkefietjes die de apartheid met zich meebracht. Maar dat wil de wereld niet gezien hebben! Laten we integendeel nog wat standbeelden oprichten voor Nobelprijs-winnende terroristen.

Lees Meer »

Onze nevenorganisatie

24 Januari, 2014
Door Admin

Radio Vlaanderen Nationaal heeft ook een nevenorganisatie.

Die heet Vlaamseweb en stelt webruimte ter beschikking.

Er zijn:

  • Gratis pakketten
  • Betalende pakketten.

Beide zijn van heel goede en professionele kwaliteit, de betalende pakketten bieden iets meer mogelijkheden dan de gratis pakketten.

U kunt echter voor beide pakketten beschikken over een volledige en volledig gratis ondersteuningsdienst.

De webstek kunt u hier bereiken.

Lees Meer »