Nieuwsuitzending 28-02-2014

28 Februari, 2014
Door Admin

5 weetjes over de Middeleeuwen

Vrijdag is die dag van de werkweek waar de productiviteitscurve een intense samenwerking aangaat met de zwaartekracht. Men voelt zich op vrijdag een beetje ambtenaar en de ambtenaren zijn helemaal ambetantenaren. RechtsActueel brengt u echter redding! Fleur de middagpauze op met deze weetjes en voor u het weet bent u het genie van het kantoor!

De Middeleeuwen.

“Een slechte periode om in te leven. Het durfde wel eens saai te zijn want de pest komt ook niet elk seizoen langs. De Kerk was een voorloper van het Derde Rijk en hield iedereen bewust in een onwetende ijzeren greep“. Tot zover de politiek-correcte (liberale) versie die wij te slikken kregen. We zullen er later nog wel eens op terugkomen, maar hier alvast vijf weetjes over dingen uit de Middeleeuwen die niet iedereen weet.

5. Stichting van universiteiten

Universiteiten hebben nog steeds voor velen het label “Tempel van de Wijsheid”. Ondanks de politiek-correcte zever die vele professoren de jeugd proberen in te drammen, kunnen we niet ontkennen dat zonder universiteiten wij veel minder technologieën tot onzer beschikking zouden hebben.

Zij zijn echter geen uitvinding van de Verlichting, noch van de (post)moderne tijd. De voorlopers van de universiteiten ontstonden in de negende eeuw in het Byzantijnse Rijk en de islamitische wereld. De echte universiteiten die naam waardig ontstonden in de 11de eeuw in het katholieke Europa te Bologna en Parijs. Zij moesten niet enkel dienen als centra van puur kennisoverdracht, maar verzorgden ook het onderzoek naar nieuwe denkbeelden en technologieën. Zij boden meestal theologie, rechten, geneeskunde en letteren aan (exacte wetenschappen m.b.t. technologie kon men leren kennen via de ambachten). Als u het ons vraagt, zijn dat ook de enige richtingen van de humane wetenschappen met een meerwaarde voor de samenleving.

4. Uitvinding van brillen

Of men bijziend of verziend is, doet er niet teveel meer toe in deze samenleving. Een klein defect aan de ogen (of “andersvisueel” indien men politiek-correct wil zijn) is voor velen van ons snel opgelost met een bril. Het vergrootglas komt uit de 9de eeuw van de hand van Ibn-Farnas. De bril zoals wij hem echter kennen komt uit Firenze en werd uitgevonden door Salvino D’Armate. De bril had echter nog geen haken om achter de oren vast te blijven staan en hij was enkel geschikt voor verzienden. In de 15de eeuw kwamen de eerste lenzen voor bijzienden.

Dankzij de Middeleeuwers is het resultaat van nachtenlang in het donker spelen op de NintendoDS/PSP in bed, wanneer men eigenlijk moest slapen, geen onoverkomelijk probleem meer en kunnen de uitbaters en personeelsleden van optiekers rustig hun boterham verdienen.

3. Remmen op de machthebbers

De Middeleeuwen wekken voor veel mensen het beeld op van een periode waarin een koning praktisch God op Aarde was. Wou hij iemand zijn hoofd afslaan? Goed voor de koning, minder voor het slachtoffer, want hij deed toch wat hij wou. Dat beeld van de absolute heersers is echter allesbehalve Middeleeuws en vindt zijn bron in de reformatie van Maarten Luther die de vorst absolute macht toekende (wat u als historicus zou moeten weten meneer De Wever). In de Middeleeuwen was men echter nog bezig met een evolutie naar een machtsbestel waarbij de vorst beperkt was in zijn doen en laten.

Kijken we maar naar Vlaanderen. Er was uiteraard nog de klassieke grondadel, maar een adeltitel suggereerde hier absoluut geen macht. Een traditie die Bourgondische hertogen nog meerdere keren hebben mogen ondervinden. Jan Zonder Vrees kreeg geen cent van de Vlamingen voor hun economische belangen gediend waren (wat een tijden) en Filips de Stoute zijn belastingsontvangers werden te Gent ter plaatse gelyncht (in Brugge hielden ze het kalmer en staken ze gewoon de belastingskantoren in brand). Maar ook juridisch gezien kwamen de charters op. De Magna Carta is het meest bekende document, ondertekend door Engels vorst koning Jan. Die grondwet bleek een vodje papier in de praktijk, maar het bestaan en het ondertekenen ervan door de vorst was een belangrijke primeur waar eeuwenlang is op teruggegrepen. In Brabant heeft men het Charter van Kortenberg (1312) en de ganse Nederlanden hebben het Groot Privilege (1477). Het Charter van Kortenberg gaf het volk het recht tot openlijke opstand indien de vorst het Charter niet zou naleven en belastingen (die effectief éénmalig waren toen) mochten in drie specifieke gevallen geheven worden (gevangenneming vorst, riddersschap van de zoon van de heerser en het huwelijk van de dochter van de heerser).

2. Lage belastingen (in de mate dat ze bestonden)

Over belastingen gesproken. Eventjes naar een periode kort na de Middeleeuwen. Weet u nog waarom de Nederlanden destijds in opstand zijn gekomen tegen de Spaanse vorst Filips II? Een geheel aan zaken (waaronder conflicten met vorst die niet op de traditionele Middeleeuwse manier wou regeren), maar de druppel was (uiteraard) belastingen. De hertog van Alva had immers het onzalige idee gekregen hier ondenkbaar hoge belastingen te innen. Deze waren 1% belasting op onroerend en roerend goed, 5% op de verkoop van onroerende goederen en 10% belasting op roerende goederen (wat wij nu BTW zouden noemen). Deze gruwelijke belasting (die zelfs niet is doorgevoerd geweest, maar altijd in een forfait van 2 miljoen gulden) was onaanvaardbaar en voor je het wist waren de Nederlanden vertrokken voor tachtig jaar oorlog.

Wij zijn zeker dat de meeste mensen nu wel zouden tekenen voor het dubbele van die belastingen destijds.

1. Drank

Het is hier Vlaanderen, dus dit kan niet ontbreken. Men kan zagen en klagen wat men wil over de rol van de Kerk in de Middeleeuwen of daarna (meestal gebaseerd op linkse manipulatie van de feiten), maar de meeste Vlamingen zullen toch tevreden zijn met hun Westmalle, Trappist, Petrus, etc… Allemaal bieren die voortkomen uit de rijke kloostertraditie die hier begon in de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen had men ook geen waterzuiveringsinstallaties zoals wij die nu kennen en het water was dan ook wel eens te vies om te drinken. De oplossing was simpel: iedereen dronk alcohol. Vaten werden niet altijd even goed gewassen en aangezien alcohol een resultaat van gisting was, kon u wel inbeelden hoe vrolijk het op de werkvloer kon zijn op een warme namiddag wanneer u stikte van de dorst. Het gezegde “water is voor de vissen” was niet zozeer gekscherend bedoeld, maar een kwestie van leven en dood (of toch een paar dagen maag- en darmkrampen).

Maar ook de distillatie (noodzakelijk voor sterkere dranken) is een Middeleeuws concept. U zult het niet geloven, maar in de technologische ontwikkeling om sterke drank te distilleren (ja, hier deden Middeleeuwers actief onderzoek naar in naam van de wetenschap) kunnen we niet rond de islamitische wereld heen. Distilleren bestond als sinds het oude Babylonië, maar doorging een revolutie door het onderzoek van islamitische alchemisten die op hun zoektocht naar de steen der wijzen wijn distilleerden. Geber ibn-Hayan (8ste eeuw) zijn gedreven onderzoek hiernaar uit *kuch kuch* wetenschappelijke interesse leidde tot een revolutie in distillering. Zijn ontdekking dat men de dampen die vrijkomen bij het verwarmen van wijn gebruikt kunnen worden, vond hij “van weinig nut, maar zeer belangrijk in naam van de wetenschap“. Hij zou de alembiek (Google is uw vriend) uitvinden, waarnaar het Brusselse bier lambiek genoemd is. Aangezien Brussel steeds meer een islamitische stad wordt, kan men misschien zijn naam op de flessen beginnen vermelden!

Bron: Rechts Actueel

Lees Meer »

Mededeling

28 Februari, 2014
Door Admin

VVB Pajottenland organiseert in samenwerking met studenten van de NSV! Brussel  een ‘republikeinse zangavond’:

  • Samenzang van Vlaamse strijd- en drinkliederen.
  • Traditionele studentenliederen.
  • Accordeonbegeleiding door de bekende Jan Janssens.
  • Propagandastandjes van verschillende Vlaamse organisaties uit de regio’s.
  • Gastoptreden van muziekkapel uit Liedekerke.

Deze avond gaat op zaterdag 1 maart door in het Parochiehuis,
Pol De Monstraat te Wambeek (Ternat).

Aanvang om 19.00 uur.

De uitnodiging met verdere details vindt u hieronder (Klik op het icoontje):

Lees Meer »

Pas binnengelopen

26 Februari, 2014
Door Admin

Goedeavond allemaal. Daar ik het beu ben om dagelijks te lezen en te vernemen wat er met mijn vrienden in Zuid Afrika gebeurt ga ik verhaal halen. Ambassade ,consulaat , buitenlandse zaken ,media, Amnesty international enz zwijgen als vermoord als je hen aanschrijft. Mijn vraag is thans heel duidelijk WAAROM ZITTEN ER MENSEN ZONDER EERLIJKE VORM VAN PROCES IN DE GEVANGENIS VOOR HOOGVERAAD ? WAAROM ZITTEN ZE IN ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ALS DIEREN IN EEN CEL ? WAAROM WORDT NIKS ONDERNOMEN TEGEN DE DAGELIJKSE SLACHTINGEN ? DE DAGELIJKSE MOORDEN ? DE DAGELIJKS VERKRACHTINGEN ? DE DIEFSTAL VAN HUN GRONDEN EN EIGENDOMMEN ?WAAROM LAAT MEN EEN PARTIJ WELKE AANZET TOT MOORDEN EN RASSENHAAT BEGAAN ? WAAROM WORD LAATST VERNOEMDE NIET BERECHT INZAKE MISDRIJVEN TEGEN DE MENSHEID ? MIJN EIS VEROORDEEL HUN LEIDERS , VERBIED EN ONTBIND HUN PARTIJ. EN LAAT WAARNEMERS DE KOMENDE VERKIEZINGEN IN HET OOG HOUDEN.
Morgen ga ik naar Amnesty International met deze vragen ben benieuwd.
VAN ONS HARTENVOLK BLIJFT MEN AF.

Koen Jennes.

VERTAALD DOOR VAN DER VELDEN JOHAN MIJN DANK.

Goeieaand almal . Omdat ek keelvol is om daagliks te lees en te verneem wat daar met my vriende in Suid Afrika gebeur, gaan ek verhaal haal. Ambassade , Konsulaat , buitelandse sake , media , Amnesty International is tjoepstil as jy briewe vir hul stuur. My vraag is tans baie duidelik HOEKOM sit daar mense sonder EERLIKE VORM VAN PROSES in die tronk vir HOOGVERAAD ? WAAROM sit hulle IN ERBARMELIKE omstandighede en soos diere in 'n sel ? WAAROM WORD NIKS onderneem teen die daaglikse SLAGTINGS ? Die daaglikse moorde ? DIE DAGELIJKS verkragtings ? DIE DIEFSTAL VAN HULLE GRONDE en eiendom ? WAAROM LAAT hul 'n party wat aansit tot moorde en rassehaat so maak? WAAROM WORD LAAST vernoemde NIE verhoor INSAKE misdade teen die mensdom ? MY EIS veroordeel hul leiers , verbied EN ontbind hul party . EN LAAT waarnemers die komende verkiesing dophou . Môre gaan ek na Amnesty International met hierdie vrae. ek is nuuskierig . VAN ONS HARTENVOLK BLY JY AF .

Amnesty International

NVDR: Ondertussen weten we ook dat Zuhal Demir, de Turks-Koerdische advocate en parlementslid voor N-VA, ook bestuurslid is van dit linkse clubje hierboven.

Voor de Koerden zal ze daar wel ijveren, maar voor de Vlamingen of de Afrikaners....

Lees Meer »

Teken aub deze nieuwe petitie

26 Februari, 2014
Door Admin

Nieuwe petitie


Een trouwe luisteraar van ons station heeft een petitie opgestart tegen halalproducten.

U kunt deze petitie hier  tekenen.

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 26-02-2014

26 Februari, 2014
Door Admin

Kamerlid N-VA wil samenwerken met Vlaams Belang

Neem aub deze titel niet te letterlijk, want:

Sarah SmeyersN-VA-Kamerlid Sarah Smeyers verraste gisteren vriend en vijand door de mogelijkheid te opperen om samen te besturen met Vlaams Belang. ‘Als die partij bereid is tot een compromis en haar racistische standpunten afzweert’, zei ze erbij.
Smeyers werd stante pede teruggefloten door haar partijtop. ‘Ik begrijp haar redenering vanuit haar positieve ervaringen in Aalst’, zei Liesbeth Homans. ‘Maar hier in Antwerpen neigt het Vlaams Belang opnieuw naar het Vlaams Blok. Ik vind ze nu zelfs nog extremer dan in hun beginjaren. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om met hen in zee te gaan.

Een reactie van Barbara Pas (VB):

"Smeyers had een democratische reflex toen ze gisteren in het debat in Aalst stelde dat Vlaams Belang een democratische partij is en dat ze met iedereen wil praten. N-VA-top floot haar terug en bevestigt cordon sanitaire..."

Verdere reacties: Naar het schijnt verklaarde Sarah Smeyers later in een gesprek met Herman De Croo dat het louter om een grap ging. De N-VA verkiest dus nog steeds Elio en Bruno boven een V-partij.

Bron: Het Nieuwsblad

Nieuwe petitie


Een trouwe luisteraar van ons station heeft een petitie opgestart tegen halalproducten.

U kunt deze petitie hier tekenen.

Lees Meer »

Mededeling

25 Februari, 2014
Door Admin

Lees Meer »

Moeilijke keuze?

25 Februari, 2014
Door Admin

Een lezer vroeg me de volgende adviezen te posten:

stembolletje

Dringende stemadviezen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van 19 maart 2014:

Den Haag: PVV

Rotterdam: LEEFBAAR ROTTERDAM of SGP/CU

Rijssen: SGP/CU

Schiedam: TROTS OP NEDERLAND.

Vlissingen: CU

Almere: PVV

Deventer: CU

Amsterdam: LEEFBAAR AMSTERDAM

Groningen: CU

Kampen: SGP

Vlaardingen: CU/SGP

Maastricht: PARTIJ VEILIG MAASTRICHT

Doetinchem: SGP/CU

Staphorst: SGP, CU of CDA

Middelburg: SGP of CU

Urk: SGP of CU

Breda: LEEFBAAR BREDA of TROTS OP NEDERLAND

Gouda: SGP of CU

Brunssum: BBB/LIJST PALMEN

Haarlem: HAARLEM PLUS

Papendrecht: SGP of CU

Assen: CU

Eindhoven: CU of TELEURGESTELDE BURGERS

Haarlemmermeer: FORZA of CU/SGP

Dringende stemadviezen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen van 25 mei 2014:

In gans Vlaanderen: VLAAMS BELANG

Lees Meer »

En het gehakketak gaat voort

24 Februari, 2014
Door Admin

Na het artikel over de "Vlaams-nationalistische" N-VA kwam een boze reactie van een meneer die zich beschaamd en verongelijkt voelde omdat ik de sharia vermeldde in het eerste artikel (letterlijk uit GvA geciteerd).

Toen ik daarna, naast gereageerd te hebben in de eerste post, een antwoord postte met video werd ik eerst beschuldigd het vorige artikel plus antwoord verwijderd te hebben (daarvoor staan er cijfertjes onderaan, om door de artikels te gaan), en dan verweten flauw en onvolwassen te zijn en dat ik op de man speelde omdat het filmpje niets met de sharia te maken had.

Ik plaatste dan volgende reactie (zo kan er weer niet gezegd worden dat ik censureer):

"Ik heb helemaal niets verwijderd, dat is één. 
En twee, als je het over op de man spelen hebt: het begint met haar 1) Onverkozen 2) Van allochtone afkomst
Al een goed begin voor de postjesjagers (al even erg dan kaloten en sossen samen) die zelf beweren HET MEEST ALLOCHTONE KIEZERS op hun lijst te hebben, en daarna schuiven ze (na eerst hun eigen postje veilig te hebben gesteld) er nog één naar voor, dan nog één, dit keer met lange baard, dan een voddekop, en voor we het weten IS de sharia er dank zij de "Vlaams-nationalisten" die moskeesubsidies goedkeuren, de dotatie van Fluppe erdoor helpen krijgen, het cordon handhaven en meeheulen met extreem-links.
Maar ja, de sharia zal dan misschien in een "federaal België" plaatsvinden, en fier dat ze dan zullen zijn, de verraders van Vlaanderen.
WIE is er nu flauw????"

Het is toch heel duidelijk dat ze hetzelfde "strategietje" als onder andere de socialisten beginnen te handhaven, namelijk allochtonen bepamperen om ze als kiesvee te recruteren?


Ik vind het bijzonder jammer dat sommige (veel te veel) Vlamingen blind blijven en zich blijven laten misleiden door die partij die bijna helemaal gelijk is aan de Volksunie van voor de ineenstorting.

Als het te laat zal zijn zal zeker het "Wir haben es nicht gewußt"  gehanteerd worden?

Arm Vlaanderen.

PS. Daar is nu ook het volgende pas binnengelopen bericht bijgekomen:

"Het stemgedrag van de N-VA in de Gentse gemeenteraads wordt steeds linkser (kwalijke invloed van Siegfried Bracke?): 1. goedkeuren van subsidies aan Oxfam en 2. wegstemmen van de motie van Vlaams Belang m.b.t. een duidelijk standpunt over de nakende immigratiestroom van Roma uit Kosice naar Gent."

En dan zou je nog niets mogen zeggen zeker?Lees Meer »

Antwoord op een reactie

24 Februari, 2014
Door Admin

Ik had graag even geantwoord op een reactie van een lezer die zich "schaamt", daarvoor eens wat videomaterieel.

Korte verklaring:

De Wever, Bracke en Sminate mogen ongestoord het Vlaams Belang afkraken, daarvoor hoeft er geen schaamte te zijn.

Bracke mag dus ongestoord zeggen dat het Vlaams Belang hét probleem is, Sminate mag zeggen dat het Vlaams Belang racisten zijn, dat is dus niet "LICHTZINNIG, volledig MISPLAATST en ONTERECHT!", maar één woord van kritiek op die verraderspartij en het kot is te klein.

Zelf beweren ze trouwens dat ze het grootste aantal allochtonen op hun lijst hebben.

Kijk zelf:

Lees Meer »

Mededeling

24 Februari, 2014
Door Admin

Vandaag spijtig genoeg geen verzoekprogramma.

Met verontschuldigingen voor het ongemak.

Lees Meer »

De sharia komt nog dichter, bedankt N-VA

24 Februari, 2014
Door Admin

N-VA levert eerste Marokkaanse burgemeester in Vlaanderen

Nadia Sminate

Binnen drie jaar wordt Nadia Sminate de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen. Dat deelt de N-VA met trots mee.
In Londerzeel heeft de partij een bestuursakkoord gesloten met CD&V en het kartel sp.a-Groen. Uittredend CD&V-burgemeester Jozef De Borger wordt de eerste drie jaar burgemeester. Daarna volgt N-VA-Kamerlid Nadia Sminate hem op.

Nadia Sminate is 30, licentiate in de Romaanse talen en sinds 2010 volksvertegenwoordiger voor de N-VA, waar ze in de commissie sociale zaken en volksgezondheid actief is.

Bart De Wever is zeer blij: "Dit bewijst dat ook mensen met allochtone roots het ver kunnen schoppen in de samenleving. Het N-VA-verhaal van inburgering en integratie is een bij uitstek positief verhaal van gemeenschapsvorming en harmonie. Ik ben er trots op dat mijn partij de eerste is om een burgemeester te leveren die Marokkaanse roots heeft en zich tegelijk op-en-top Vlaming voelt."

Bron: Gazet van Antwerpen

Lees Meer »

Nog wat Vlaamse cultuur.

24 Februari, 2014
Door Admin

Adriaan Willaert
Adriaan Willaert
Adriaan Willaert
Portret van Adriaan Willaert
Adriaan Willaert (Rumbeke, circa 1490 - Venetië, 7 december 1562) was een innovatief Vlaams componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester.
Leven en werk
Hij werd omstreeks 1490 geboren in Rumbeke. Hij studeerde rechten in Parijs, maar voltooide die studies niet. Hij kreeg wel een muziekopleiding bij Jean Mouton, die zelf een volgeling van Josquin Desprez was. Hij trok rond 1515 naar Italië, zoals andere meesters uit de Lage Landen in die periode deden. Hij trok eerst naar Rome en daarna naar Ferrara. In 1522 kwam hij in dienst van Alfons I d'Este, hertog van Ferrara. In 1525 werd hij zanger in de kapel van aartsbisschop Ippolito II d'Este te Milaan.
In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Hij leidde er de befaamde Venetiaanse componistenschool, de 'Venetiaanse school', waartoe ook de Gabrieli's en later Claudio Monteverdi gerekend worden en die de vroege Barokmuziek sterk beïnvloedde. Adriaan Willaert bracht vernieuwing in de muzikale tradities met stukken voor dubbel koor en twee orgels. Vooral de introductie van de dubbelkorigheid bezorgde hem naam en faam. Zijn werk typeert zich door de versmelting van Vlaamse en Italiaanse polyfonie. Hij was één van de veelzijdigste componisten uit de Renaissance en vanuit zijn positie in Venetië had hij een grote muzikale invloed in Europa. Enkele van zijn leerlingen waren onder meer Costanzo Porta, Andrea en Giovanni Gabrieli, Clement Matot en Cypriano de Rore, die hem zou opvolgen aan de San Marco.
Van Willaert zijn veel werken bekend, vooral geestelijke (150 motetten, vespers, hymnen en psalmen, acht missen) en daarnaast ook ongeveer 60 Franse chansons, 70 Italiaanse madrigalen en instrumentale composities.
Erkentelijkheid
Na zijn overlijden verdween hij wat in de vergeethoek, tot hij in de negentiende eeuw door het heropgeflakkerde Vlaamse historische bewustzijn terug in beeld kwam. Zowel in Brugge als in Roeselare is er een Adriaan Willaertstraat. In Roeselare werd de plaatselijke muziekacademie die in 1920 opgericht werd, de Stedelijke Academie Adriaan Willaert genoemd. De naam van Willaert is tot op heden in de naam van de school bewaard gebleven. Tijdens het erfgoedproject 'Het talent van Roeselare' van de stad Roeselare in 2013 werd Willaert als achtste verkozen in de top 100 van 'Hét talent van Roeselare' of 'de grootste Roeselarenaars' aller tijden.

Lees Meer »

Onafhankelijkheid nu!!!!!

24 Februari, 2014
Door Admin

Een mooi overzicht van de Vlaamse strijd:

Lees Meer »

En nog een mooi citaat

22 Februari, 2014
Door Admin

En helemaal waar:

toekomst

Lees Meer »

Nog een mooi citaat

22 Februari, 2014
Door Admin

Van Gerolf Annemans:

annemans

Lees Meer »

Religie van de vrede in beeld

22 Februari, 2014
Door Admin

marnixlogo


Religie van de vrede in beeld
348 Belgen betrokken bij gevechten in Syrië
22.02.2014

vredeinbeeld"Of het aantal strijders vanuit België naar Syrië nog toeneemt, is moeilijk in te schatten. Ik vermoed van wel, als je ziet dat er vanuit andere Europese landen een toename is. Uit mijn berekeningen blijkt dat er tot nu toe 348 Belgen in Syrië zijn of geweest zijn." Dat zegt arabist en islamoloog Pieter Van Ostaeyen.

Opmerkelijk is dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) midden vorige maand het aantal Belgische Syrië-strijders op 200 schatte. Fors minder dan de schatting van Pieter Van Ostaeyen, die vermoedt dat sinds december 2012 zeker 24 Belgische jihadisten in Syrië het leven hebben gelaten.

Met aftrek van de gesneuvelden en teruggekeerden zouden er in Syrië nog 295 Belgische jihadisten actief zijn. In Europa zouden ongeveer 2000 jihadisten uit tien verschillende landen naar Syrië vertrokken zijn, zo schat de terrorisme-expert van de Europese Unie, Gilles de Kerchhove.

Volgens Pieter Van Ostaeyen kan er toch wel een reëel gevaar bestaan als deze strijders terugkeren naar ons land. "De meeste Syriëstrijders die naar ons land zijn teruggekeerd, zijn gearresteerd, en ik kan me best voorstellen dat de Staatsveiligheid de anderen wel degelijk volgt", zegt hij. "Het grootste gevaar is evenwel dat de teruggekeerden compleet getraumatiseerd zijn, dat ze lijden aan het posttraumatisch stress-syndroom. Ze zijn vooral een gevaar voor zichzelf en hun onmiddellijke omgeving."
Bron: Clint

Lees Meer »

Nieuwsberichten 21-02-2014

21 Februari, 2014
Door Admin

Links en geweld… nog maar eens!
Rellen RennesOp 8 februari toonde de linkse beweging zich nog maar eens van haar beste kant, dit keer in Noord-Frankrijk. Het aantal gewelddaden is ondertussen niet meer bij te houden en was het nu nog tegen rechtstreekse rivalen, extreem-rechtse hooligans of zo, dan zou je nog kunnen zeggen “ja, maar”.

Toen het Franse Front National (FN) begin februari in Rennes een bijeenkomst hield, om hun partijprogramma voor de Europese verkiezingen van 25 mei kenbaar te maken, vonden gemaskerde linkse leeglopers het nodig om een mars tegen het FN te organiseren. Nu goed, democratie is er voor iedereen, dus tegen zo’n mars op zich kunnen we niet veel hebben. Wel ontstaat er een probleem wanneer deze halve hooligans het nodig vinden om zonder reden de ordediensten van de politie aan te vallen. Wanneer er dan het besef komt dat de FN-bijeenkomst niet bereikt kan worden en je het nodig vindt om lokale winkels te vandaliseren, auto’s in brand te steken en daarenboven onschuldige burgers lastig te vallen en uit te schelden, dan ga je meer dan één brug te ver.

Dat is alvast de overtuiging van het gezond verstand. Wie duidelijk niet over dat gezond verstand beschikken zijn Martin Smith en Tash Shifrin. De eerste is een verkrachter en een voormalige belangrijke pion van het gewelddadige Britse antifascistische Unite Against Fascism, de tweede is een voormalige journaliste van de Britse krant The Guardian, die momenteel schrijft voor het blaadje van de extreem-linkse en Trotskistische Socialist Workers Party. Zij verklaarden na afloop van de hierboven beschreven gewelddadige excessen in Rennes dat ze de gewelddadige acties toejuichen: “The Rennes antifascists have shown how to expose and outnumber the FN – and given Le Pen something to worry about.”

De linkse beweging en geweld… we schreven het al zo dikwijls. Aanschouw hun “democratisch verantwoorde en verdraagzame boodschap”.

Bron: Rechts Actueel

Je moet maar durven!!


Download Verhofstadt - Zever.mp3.

"Verhofstadt - Zever" speelt.


Luister eerst eens naar bovenstaand geluidsfragment, vanmiddag opgenomen van het VTM nieuws.

Daarin zegt Guy Verhofstadt respect te hebben voor de betogers in Oekraïne, die vechten voor democratie.

Daarna durft hij te zeggen dat in België en Vlaanderen voor dergelijke dingen de neus opgehaald wordt.

Wel, waar is dan zijn respect als Vlamingen, Vlaams Belang, TAK, Voorpost, NSV! en dergelijke voor hun rechten en voor democratie opkomen, zelfs geweldloos?

Dan worden de mensen afgeranseld, opgepakt, voor fascisten versleten en hun eisen genegeerd.

Echt straf weer van dat kereltje.

Bron: Redactie Radio VlaanderenNationaal & VTM

Lees Meer »

Iets educatief

21 Februari, 2014
Door Admin

Een Antwerps psalter (Psouter - Souter) uit 1540

NVDR: Er zijn enkele van de 'Souterliedekens' in ons repertoire opgenomen, en omdat het toch over Vlaamse/Dietse cultuur gaat wil ik jullie wat uitleg daarover niet onthouden.

Drie voorbeelden op deze website te vinden (zie menu) facsimile en/of transcriptie al dan niet met 3-stemmige zetting door Clemens non Papa.
Een hardnekkige legende over de melodieën van het Geneefse psalter is dat zij gebaseerd zouden zijn op populaire volksliedjes. Dat is niet waar, het zijn echte kunstprodukten, gemaakt volgens strenge poëtische en muzikale regels.

Wèl waar is dat er een ander compleet Nederlands rijmpsalter heeft bestaan vóórdat de Geneefse psalmen werden ingevoerd. De Souterliedekens , Souter = psalter = psalm. (eerste editie 1540, Symon Cock - Lombardenvest) en in dit geval heeft de psalmberijmer (wrsch: de Utrechtse Jonker Willem van Zuylen) voor de melodieën inderdaad liedjes van de straat en uit de café's geplukt. Liefdesliedjes, smartlappen, drinkliederen, ballades. Overigens onderschat de populaire muziekcultuur van die tijd niet (kijk maar eens naar het volkse liedje op de afbeelding, dat dienen moet om ps 116 (Vulgata 114) van muziek te voorzien...

Men noemt dat een contrefact. Veel van deze volkse wijzen komen ook voor in ‘een schoon liedekens-boeck’ (1544), gewoonlijk ‘het Antwerps liedboek’ genoemd, een term die Hoffman von Fallersleben in de 19de eeuw op dit liedboek plakte, toen hij het enige resterende exemplaar ter wereld mocht ontdekken in de fameuze biblotheek van Wolffenbüttel, waar het overigens in de 18de eeuw keurig geklasseerd was onder leiding van De illustere bibliothecaris en filosoof: Leibniz.

De Souterliedekens werden in korte tijd razend populair. Tot in het begin van de 17de eeuw beleefde deze uitgave ruim 30 herdrukken!Daarmee had de dichter zijn doel bereikt: de jonge jeugd "een oorsaecke te gheven om in die plaetse van sotte vleeschelike liedkens wat goets te moghen singhen, daer God doer gheeert en si doer ghesticht mogen worden."

Maar liefst drie serieuze componisten namen teksten en melodieën van dit boekje over als basis voor meerstemmige bewerkingen. De bekendste bewerkingen zijn ongetwijfeld de driestemmige Souterliedekens van een zekere Jacques Clément, beter bekend onder zijn Latijnse naam: Clemens non Papa. Een kleine bezetting volstond zodat men ze thuis kon zingen. Een volledige driestemmige zetting verscheen bij Tielman Susato (1556-1557 Musyk boecxkens nrs. 5, 6 en 7).

De liederen werden in toenemende mate door de katholieke kerk gewantrouwd vanwege het algemene gebruik door hervormingsgezinden, maar zijn nooit op de lijst van verboden boeken (index librorum prohibitorum, i.t.t. Marot's psalmberijmingen) geplaatst.

De Souterliedekens waren dus dus contrefacten, d.w.z. liedjes op de wijs van reeds bekende liedjes. Je maakt een nieuwe tekst en zet de beginregel van de beoogde melodie erbij. Dus bijv. Den 146. psalm nae die wijze :Het voer een maechdeken over rijn, sy hoede haars vaders lammerkens. Of: wilt u een bekendere: psalm 4 op de wijs van ‘Het daghet in het oosten’. Zulke aanduidingen waren genoeg om de melodie voor de geest te roepen en de nieuwe tekst er op te kunnen zingen.

Nog enkele voorbeelden (die deels ook de later hervormde argwaan kunnen verklaren):

psalm 27 (Latijn 26) moest op de wijze van "Ick weet een vrouwken amoureus, die ic met herten minne"
De beroemde boetepsalm 130 (Latijn 129: De Profundis) gaat volgens de melodie van Dy vrou van hemel roep ick aen. Duidelijk een Maria-lied dus.
Psalm 131 (Latijn 130): Nae die wijse: Het voer een scheepken over rijn, het hadde gheladen vrouwkens… tsja.
Toch – of juist daardoor – werd dit psalmboek razend populair bij hoog en laag. Vooral in hervormingsgezinde middens werden ze gaarne gezongen, maar zoals wel vaker houdt muziek zich niet aan grenzen die kerken trekken.

Zouden de jongelui soms al psalmzingend ook niet in gedachten overschakeld zijn van de geestelijke op de wereldse tekst en zou dat niet één van de redenen zijn waarom de kerkleiders (ds. Datheen op kop) er op stonden om toch zo snel mogelijk het Geneefse psalter in te voeren ???

Lees Meer »

Mooi ontwerp, mooie boodschap

21 Februari, 2014
Door Admin

Onze collega bloggers van Golfbrekers hebben een mooi ontwerp gemaakt,met een klaar en duidelijke boodschap.

De blog is heel zeker warm aanbevolen.

Golfbrekers Plan

Lees Meer »

Nieuwsberichten 19-02-2014

19 Februari, 2014
Door Admin

Passtoors bekent: Oxfam heeft ex-terrorist als voorzitter
logo oxfamGuido Van Hecken, de voorzitter van ‘Oxfam-Solidariteit’, is een ex-terrorist die actief betrokken was bij de vreselijke terreuraanslag van het ANC in Pretoria uit 1983, die 19 doden en honderden gewonden maakte. Er waren al langer vermoedens in die richting, maar zijn medeplichtige, Hélène Passtoors, heeft het onlangs bekend in HUMO. Dat een vereniging voor ontwikkelingshulp geleid wordt door een ex-terrorist is naar ons weten een Europese primeur.

We schrijven 20 mei 1983. Het ANC voert een terreurcampagne tegen de Afrikanerregering in Zuid-Afrika. In de late namiddag rijden twee zwarte ANC’ers een zware autobom naar de Kerkstraat in Pretoria. Daar is het hoofdkwartier gelegen van de Zuidafrikaanse Luchtmacht, en het is de bedoeling de bom vanop afstand te laten ontploffen op het ogenblik dat vele honderden personeelsleden, zwart en blank, militair en burger, zich naar het trein- en busstation begeven. De bom ontploft te vroeg, waardoor ook de twee ANC-terroristen zelf omkomen. Negentien mensen sterven onmiddellijk in de klap, waarvan 7 militairen. Er vallen 217 gewonden, waarvan velen voor het leven verminkt zijn. De ravage is enorm. (Foto 1: de verwoesting na de klap, foto 2: één van de verhakkelde lijken wordt weggedragen).

foto1

foto 2

De Zuidafrikaanse veiligheidsdiensten zijn geschokt, maar hebben wel zo’n idee in welke hoek de daders moeten gezocht worden. In juni 1985 wordt Hélène Passtoors gearresteerd, een extreem-linkse Vlaamse die werkt voor de universiteit in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Zij wordt door de Zuidafrikanen verdacht van betrokkenheid bij de Kerkstraat-aanslag, maar bewijzen zijn er niet. In België breekt een zelden geziene steuncampagne van links los, waarbij alle beschuldigingen aan het adres van Pastoors als ‘leugens’ van de Zuidafrikanen worden afgeschilderd. Passtoors wordt veroordeeld en opgesloten voor andere feiten dan de Kerkstraat-bom, maar wordt onder o.a. Belgische druk in 1989 vrijgelaten en keert terug naar België, waar ze door links als een heldin wordt ingehaald.

De bekentenis

helene passtoorsEind vorig jaar gebeurt er dan iets opmerkelijks. Hélène Passtoors geeft interviews in HUMO waarin ze eindelijk haar aandeel in de terreuraanval toegeeft. Ze beschrijft welke haar taak was: als blanke kon zij vrij ongehinderd de grenzen rond Zuid-Afrika oversteken. Op donderdag 19 mei 1983 nam zij in Swaziland van ANC’er Rashid de sleutels van de bomauto in ontvangst. Ze weet heel goed dat het om een bomauto gaat; de dikker dan gewone radioantenne valt haar meteen op. Die is nodig om de bom vanop afstand tot ontploffing te brengen. Conform haar instructies parkeert ze de wagen aan het station van Mamelodi, en keert met de trein terug; de auto wordt daar later opgepikt door de twee ANC-terroristen die bij de aanslag zullen omkomen.

Waarom die late biecht van Passtoors? Blijkbaar wil ze er dit jaar een boek over laten verschijnen, ‘Bevrijd de vrijheid’, die wel wat reclame vooraf kan gebruiken. Een element kan ook zijn dat de aanslag intussen 30 jaar geleden is, en eventuele burgerlijke schadeclaims van slachtoffers en familie dus naar Belgisch recht verjaard lijken. Bovendien is de aanslag intussen door het ANC aangegeven bij de Zuidafrikaanse ‘waarheidscommissie’, waarna een amnestie is afgekondigd voor de betrokkenen die de aanvraag deden. Hoe dan ook is de betrokkenheid van Passtoors bij de aanslag geen echte verrassing: het was alleen de linkerzijde in Vlaanderen die steeds tegen beter weten in haar ‘onschuld’ is blijven verkondigen.

Bomauto met Belgische nummerplaten

gvanheckenInteressanter aan de interviews van Passtoors is dat zij voor de eerste keer gedetailleerd de medeplichtigheid beschrijft van Guido Van Hecken. Van Hecken, zo beschrijft Pastoors, was ten tijde van de aanslag het hoofd van haar vakgroep aan de universiteit van Maputo. Toen ANC’er Rashid haar belde met de vraag snel tijd vrij te maken voor een ‘dringende missie’, het transporteren van de bomauto, was het Guido Van Hecken die dat regelde: ‘Hij was hoofd van mijn vakgroep en altijd behulpzaam’, aldus Passtoors.

Guido Van Hecken speelde vervolgens een essentiële rol in het over de grens smokkelen van de bomauto, met name door het leveren van vervalste nummerplaten. Passtoors zal zich voordoen als Belgische toeriste, en daarvoor wordt de wagen uitgerust met Belgische rood-witte nummerplaten. Zodra de bomauto de grens over is zal hij voorzien worden van Zuidafrikaanse nummerplaten, om niet op te vallen in het Zuidafrikaanse straatbeeld. ‘We kijken zorgvuldig de papieren na’, zo herinnert Passtoors zich. ‘Belgische autopapieren die horen bij de nummerplaten die op de auto zitten: rode platen met witte nummers. Er is ook een set Zuid-Afrikaanse papieren en nummerplaten, met een correct motor- en chassisnummer: prima werk van onze geniale vervalser in Maputo, Guido Van Hecken. De Zuid-Afrikaanse set steken we weg op een geheime plek in de koffer.’ (HUMO, 10/12/2013).

Passtoors beschrijft hoe de Zuidafrikaanse grenstroepen haar wagen aan een routine-onderzoek onderwerpen, maar niets verdachts vinden en haar doorlaten. Dat de door Van Hecken vervalste nummerplaten essentieel waren blijkt ook uit de moeite die Passtoors zich getroost om ze te doen verdwijnen. ‘Voorbij de heuvels zoek ik een geschikte plaats om de nummerplaten te wisselen en de Belgische platen en papieren voorgoed te doen verdwijnen. Op klaarlichte dag is dat niet vanzelfsprekend, maar ik vind een landweggetje waar ik ongestoord met de schroevendraaier aan de gang kan, en een snelstromend riviertje dat papiersnippers meteen meevoert. Onder het zand zullen de rode platen vlug onherkenbaar verroesten.’ (HUMO, 10/12/2013)

Een dag later barst moord en verwoesting los op een tot dan zelden geziene schaal in Pretoria. Passtoors beschrijft nog hoe ze daarover later praat met Oliver Tambo, de ANC-chef die de aanval bevolen had. ‘Zulke dingen zijn soms noodzakelijk’, klinkt het. En ook Passtoors twijfelt niet al te lang. ‘Het is de paradox van de vrijheidsstrijder: weten dat je geweld moet gebruiken om een einde te maken aan het geweld.’

(Foto’s: verminkte lijken in de Kerkstraat na de moordende ANC-bomaanslag.)

Wapens smokkelen en doelwitten verkennen

In Knack van 23 mei 2012 ging Guido Van Hecken zelf al in op zijn terroristische activiteiten. Naast het vervalsen van documenten omhelsde die ook het binnensmokkelen van wapens in Zuid-Afrika en het verkennen van mogelijke doelwitten voor aanslagen: ‘Ik reed met auto’s vol wapens of geld naar Zuid-Afrika en voerde verkenningen uit’. Van Hecken kocht ook auto’s aan voor het ANC: ‘Mijn betrokkenheid bleef beperkt tot het kopen van auto’s’, zo klinkt het in Knack. Het gebruik van het woord ‘beperkt’ is hier misleidend: het aankopen van auto’s was absoluut noodzakelijk om er de ANC-terreuractiviteiten mee te ontplooien die zouden volgen…

geeneiland111111Guido Van Hecken is nu dus voorzitter van ‘Oxfam-Solidariteit’, dat is één van de drie verenigingen die in België onder de naam ‘Oxfam’ opereert; de andere twee zijn de Nederlandstalige en de Franstalige ‘Wereldwinkels’. Oxfam-Solidariteit is een hoofdrolspeler in de ontwikkelingshulp-lobby in België; de club kreeg in 2011 minstens 3 miljoen euro subsidies van de Belgische federale overheid. Het is één van de organiserende leden van de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Het is ook één van de organisaties die mee de steuncampagne 1212 voor Syrië voert.

Oxfam-Solidariteit is een vereniging, aldus de website, die haar aanpak en haar programma’s in het Zuiden (ontwikkeling, noodhulp) en in het Noorden (campagnes, lobby) baseert op ‘vijf fundamentele rechten’. Het allereerste fundamentele recht, dat Oxfam daarbij zegt te verdedigen, is het recht op leven en veiligheid. Spijtig genoeg gold dat recht niet voor Adriana Meyer, een naam die we lukraak nemen uit de lijst met slachtoffers van de Kerkstraat-bom. Zij was 40 jaar oud toen de bomauto van het ANC uit elkaar spatte en haar leven beëindigde.

De terroristische activiteiten van Van Hecken waren hoegenaamd geen rem op zijn verdere carrière. Hij was actief bij Agalev, later Groen, en werd zo kabinetsmedewerker van staatssecretaris Eddy Boutmans – die, aldus Van Hecken, perfect op de hoogte was van zijn verleden als ex-terrorist. Van Hecken kon later ook probleemloos aan de slag in de diensten van het Europese Parlement. De Belgische Staatsveiligheid had al die tijd blijkbaar geen bezwaren. Daar had men het ongetwijfeld te druk met het opsporen van staatsgevaarlijke Vlaamsgezinde zangeresjes op het Songfestival.

Je moet maar durven

Didier Bellens, de voormalige topman van Belgacom die in november vorig jaar ontslagen werd, eist nu een schadevergoeding van ongeveer 5 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd. Bellens stapt waarschijnlijk naar de arbeidsrechtbank.

Het contract van Bellens liep eigenlijk nog tot maart 2015. Hij had een jaarsalaris van zo’n 2,5 miljoen euro, en daarbovenop komen nog interesten. Hij wil ook een vergoeding voor de ‘geleden schade’.

Bellens’ advocaat John Bigwood zou geprobeerd hebben een minnelijke schikking te treffen met Belgacom en de regering, maar dat is niet gelukt. Morgen zou nog een vergadering van de laatste kans plaatsvinden. Als daar niets uitkomt, trekt Bellens naar de rechtbank.

TAK voert actie in Sint-Genesius-Rode

tak2Actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben, na afloop van een communautair geladen gemeenteraad, actie gevoerd in Sint-Genesius-Rode. Aan de gevel van het gemeentehuis werd een spandoek bevestigd met daarop de slogan “Pacificatie na BHV? Vlaanderen opnieuw gefopt” (meteen een knipoog naar één van de gevoelige agendapunten). Aan de gevel en op de de vloer werden slogans aangebracht voor de afschaffing van de faciliteiten en voor het behoud van het Vlaams karakter van de zes in het algemeen en van Sint-Genesius-Rode in het bijzonder.

Dat Vlaams karakter staat,, zoals TAK reeds lang geleden voorspelde, meer dan ooit ter discussie. De beloofde pacificatie blijft zoals verwacht helemaal uit. De bewuste gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode is exemplarisch.

TAK: “Georges Clerfayt – de voorganger van Olivier Maingain aan het hoofd van het FDF – wordt door de Franstaligen voorgedragen als ere-schepen. Gearges Clerfayt is de man die in 1992 alle (ALLE) Vlaamse politici betitelde als “Vlaams Blokkers die dat niet willen geweten hebben”. Hij beschuldigde Vlaanderen er ook van een nieuw Bosnisch Servië te worden (weliswaar op een zachte, homeopathische manier) en ontwaarde in Vlaanderen “de logica van de etnische zuiveringen”. Wij hadden gedacht dat een eretitel voor dergelijk man een brug te ver zou zijn geweest voor de bruggenbouwer die Pierre Rolin (burgemeester, cdH) beweert te zijn. Wij hebben ons schromelijk vergist.”

Daarnaast vond de meerderheid het ook nog eens nodig om inwoners van de gemeente in 4 talen uit te nodigen, om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Onze bruggenbouwer vergeet hier even dat hij destijds benoemd raakte door plechtig te zweren de taalwet te zullen naleven. (hallo, kabinet Bourgeois?).

Tot slot springen de Franstaligen in de bres voor een aantal kinderopvangcentra in de gemeente. Zelfs na vijf jaar is de centrumverantwoordelijke er immers niet in geslaagd om een (bescheiden) niveau Nederalnds meester te worden en dus dreigen deze initiatieven nu subsidies mis te lopen. Wie kan bij zoveel “onrecht” onverschillig blijven.

Alle Franstalige partijen (ook zij die de “grote” communautaire vrede hebben afgesloten) blijven dus onverkort de rabiaat Franskiljonse trom roeren. Vlaamse politici die zich hierover verbazen zijn huichelaars, farizeeërs. TAK hoopt dat de Vlaamse kiezer over de nodige wijsheid beschikt om deze heren op 25 mei aanstaande de rekening voor te schotelen.

tak

tak3

tak4

tak2

tak1

Vandaag verscheen dit in ons gastenboek:
Naam: Naomi Moolman Datum: 2014-02-19 10:53
Wil iets uit Suid Afrika deel. In Vanderbijlpark Transvaal breek hulle nou die kragbokse in die strate oop om die fuses uit te haal. Binne in die fuse is n soort poeier wat hulle nou uitgevind het dat dit n soort dwelm is as hulle dit snuif. Daar is ook n klein stukkie koper in wat hulle verkoop. Ons is dan vir ure sonder krag, want die munisipaliteit werk maar stadig. Dit kos duisende om weer te herstel. Ons het in ons straat dit twee keer in een week gehad!
NL: Ik wil iets uit Zuid-Afrika delen. In Vanderbijlpark, Transvaal breken ze nu verdeelkasten van de elektriciteit open in de straten om er de zekeringen uit te halen.
Binnen in die zekeringen zit een bepaald poeder waarvan ze nu ontdekt hebben dat het een soort drug is wanneer het gesnoven wordt. Er zit ook een klein stukje koper in dat ze dan verkopen.
Wij zitten dan urenlang zonderstroom, want de gemeente werkt maar langzaam. Het kost duizenden om dit euvel te herstellen. In onze straat hebben we dit al twee keer in één week gehad.

Tim Joye uit Menen Europese lijsttrekker voor PVDA+
Bij de Europese verkiezingen van 25 mei zal de lijst voor de PVDA getrokken worden door Tim Joye (24) voor het Nederlandstalige kiescollege.

timjoye

Joye pleit voor een ander Europa. In plaats van een "liberaal afbraakbeleid" moet Europa volgens hem onder meer werk maken van het versterken van de democratische rechten en de strijd tegen armoede en jongerenwerkloosheid. Om een zitje in het Europees Parlement te halen heeft PVDA 8 procent van de stemmen nodig. "We moeten daar niet flauw over doen, het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.
De keuze voor een jonge lijsttrekker, is alvast geen toeval. "We zien dat Europa een vijver van oudere krokodillen is geworden. Daarom hebben we bewust gekozen voor jongeren die deel uitmaken van wat 'de verloren generatie' wordt genoemd", aldus Mertens.
Geneeskunde voor het volk
In Europa is bijna een kwart van de jongeren werkloos, met pieken tot boven 50 procent in het zuiden van Europa. Volgens PVDA slaagt Europa er niet in met oplossingen te komen, integendeel het Europese "afbraakbeleid" is contraproductief en versterkt de sociale ongelijkheid.
Lijsttrekkers Tim Joye (uit Menen) heeft een tijd in het Portugese Lissabon gestudeerd. Hij kant zich als geneeskundestudent en als jongerenverantwoordelijke van Geneeskunde voor het Volk ook tegen de verdere privatisering van gezondheidszorg. "Ik heb in Portugal de gevolgen gezien van de afbraak van ons sociaal model op de gezondheidszorg. Dat blinde Europese afbraakbeleid is verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen in Europa. Daarom moet de verdere privatisering van de zorg absoluut stopgezet worden".
Als de partij erin slaagt een zitje of zitjes te veroveren in het Europees parlement, zullen ze zich aansluiten bij de uiterst linkse GUE/NGL-fractie.

NVDR: En wij die altijd dachten dat extreem-links tegen het kapitaal waren. Of wel is hij van plan gratis consultaties te houden voor de werkman als hij afstudeert.

Lees Meer »

Stem op Geert Wilders

19 Februari, 2014
Door Admin

U kunt nu op deze koppeling Geert Wilders tot persoon van het jaar verkiezen.

Ga nu uw stem uitbrengen.

Ik heb het ook al gedaan.

Alvast bedankt,

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Mededeling

18 Februari, 2014
Door Admin

Vandaag, dinsdag 18 februari dus, heb ik jammer genoeg het verzoekprogramma moeten aflasten wegens te weinig verzoekjes.

Verzoekjes die eventueel vandaag nog binnenkomen zullen dan morgen afgewerkt worden.

Onze verontschuldigingen voor het ongemak.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Teken dit aub.

17 Februari, 2014
Door Admin

Vlaams Belang vraagt:

Stem nu! Tegen het asociale rekeningrijden! Teken de petitie op deze plaats.

Lees Meer »

Brussel weert 'illegalencampagne' Vlaams Belang

17 Februari, 2014
Door Admin

De burgemeester van de stad Brussel Yvan Mayeur (PS) geeft geen toestemming aan het Vlaams Belang om deze week haar "illegalencampagne" te voeren in de stad. Mayeur neemt die beslissing wegens het xenofobe karakter en het risico op verstoring van de openbare orde. Het Vlaams Belang reageert verwonderd en wijst erop dat een verbod op basis van de antiracismewet niet kan "omdat we niet veroordeeld zijn voor de campagne".

De "illegalencampagne" van het Vlaams Belang trekt de komende twee weken met wagens door Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde en Gent. Ook in Brussel wilde de partij rondrijden, maar dat zal burgemeester Mayeur niet toelaten. Volgens Mayeur omwille van de affiches die op de campagnewagens kleven. Daarop staat de boodschap "Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis!" en twee telefoonnummers, van het kabinet van staatsssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) en het gratis 0800-nummer van Fedasil voor info over vrijwillige terugkeer.

"Die slogan vormt een inbreuk op de antiracismewet", meent de Brusselse burgmeester. "Bovendien bestaat er ook de kans dat de actie voor provocaties zou kunnen zorgen en zo de openbare orde verstoren. De verwijzing op de affiche naar het telefoonnummer van het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block is een manier om onrust te stoken die kan leiden tot vijandige manifestaties voor haar kabinet. De stad zal dan ook alle mogelijke maatregelen nemen zodat het verbod gerespecteerd wordt", stelt Yvan Mayeur.

"Aan de rechter om te oordelen"
Volgens Dewinter overschrijdt burgemeester Mayeur met het verbod zijn bevoegdheden omdat het aan de rechtbank is om uit te maken of een campagne in strijd is met de antiracismewet. Hij vermoedt dat het verbod voornamelijk "electorale propaganda is van Yvan Mayeur naar zijn allochtone kiezers" door de hand boven het hoofd van illegalen te houden. "Als hij ons voor de rechtbanken wil dagen in kortgeding, zullen we een tegeneis indienen wegens tergend geding".

Het Vlaams Belang is alvast niet van plan om de "illegalencampagne" in Brussel meteen op te schorten. Indien er toch een verbod komt, heeft de partij nog andere methoden om zijn boodschap in Brussel te verspreiden, besluit Dewinter.

Bron: Het Laatste Nieuws.

Lees Meer »

Wees er zeker bij

17 Februari, 2014
Door Admin

NSV!-debat aanstaande donderdag: VBJ versus Jong N-VA

In de aula 008 van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat om 20 uur.

Klik op onderstaande afbeelding om ze volledig te zien:

Lees Meer »

Nieuwsberichten 17-02-2014

17 Februari, 2014
Door Admin

NSV!-debat aanstaande donderdag: VBJ versus Jong N-VA
Aanstaande donderdag zullen de voorzitters van de Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA in debat treden met elkaar. De organisatie is in handen van NSV!-Antwerpen.
Het debat, dat plaats vindt in de Universiteit van Antwerpen, zal duidelijkheid moeten verschaffen over een aantal prangende vragen. Wil de N-VA wel een onafhankelijke staat en moet die sowieso eerst niet bekomen worden alvorens een confederale staat te creëren? Waarom stemde het VB tegen en de N-VA voor de wet op de uitbreiding van euthanasie naar jongeren toe? Wie van beide partijen heeft de meest sociale standpunten, die ons Vlaamse volk moeten redden uit deze crisis? Is de N-VA te laks en het VB te hard als het de vreemdelingen en de islam aangaat? Wat met de N-VA-split 'Europa vs. Vlaanderen/België'?
Wie antwoorden wil op deze en andere vragen rept zich donderdag om 20 uur naar aula 008 in de Universiteit van Antwerpen in de Rodestraat.

Bron: Rechts Actueel.
Brussels parlementslid saboteert een repatriëring naar Afrika en verzint straf verhaal

Gisèle Mandaila Malamba, Brussels parlementslid en zelf geboren en getogen in Kinshasa, kon het niet verkroppen dat een uitgewezen vrouw een enkeltje Congo kreeg en kwam tussen. Da's al de derde keer dat een Waalse, linkse trut zoiets flikt.

Zo was er eerder al senator Fatiha Saïdi die verhinderde dat jolige Mohammed terug naar het land van dadels en muntthee geknikkerd werd en senator Zakia Khattabi wist met haar groot bakkes de repatriëring van Toutti naar Tunesië te verijdelen. Dat het driemaal politici uit de categorie 'nieuwe Belg' betreft berust waarschijnlijk op een ongelooflijk toeval.

Zaterdag zat mevrouw Malamba op een vliegtuig van Brussels Airlines naar Kinshasa. Op dezelfde vlucht zat er echter ook een vrouw die 'van moeten' terug naar Congo vloog. De uitgewezen vrouw barstte in traantjes uit en vijf passagiers, waaronder Mandaila Malamba, begonnen van hun oren te maken tegen de begeleidende agenten: dat ze de vrouw moesten laten gaan. Het was zo erg dat de vijf, waaronder Malamba, van het vliegtuig geknikkerd werden. De commandant van het toestel was het tumult zo beu dat hij uiteindelijk besloot dat er niet vertrokken werd met de uitgewezen vrouw aan boord. Tenslotte koos het vliegtuig het ruime luchtruim met anderhalf uur vertraging.

Mandaila Malamba heeft zo haar eigen versie van de feiten. Volgens haar huilde de uitgewezen vrouw tranen met tuiten omdat ze klop kreeg van de flikken die haar begeleidden. Toen het parlementslid de agenten aanmaande om kalm te blijven kreeg ze zelf ook nog eens 'oep haar bakkes', het zwart schaap. Er is evenwel buiten Malamba niemand die gezien heeft dat de agenten agressief waren…

N-VA-Kamerlid Theo Francken is het grondig beu dat linkse, Waalse trutten steeds weer gedwongen uitwijzingen saboteren: "Ik wil een wetsvoorstel indienden van een gedwongen repatriëring strafbaar maakt en dat dergelijke acties kan laten bestraffen met een administratieve sanctie", zo laat hij optekenen in GvA. (SL)
Bron: clint.be

Zorgwekkende verdwijning
Beste,

We hadden graag u aandacht gevraagd voor volgende onrustwekkende verdwijning (schoonzus van VVB-lid):

Meer details op de stek van de Federale Politie.

De auto van Katrien Devlies is ondertussen teruggevonden aan het NMBS-station Menen. Verder ontbreekt elk spoor. Alle hulp, info is welkom.


Met vriendelijke groeten,
Abbas blaast het vredesproces op

Vorige week schreef Jonathan Tobin in Commentary Magazine over hoe we aan de vooravond stonden van een vierde Palestijns "nee" tegen een vredesakkoord.
Dat is nu gebeurd, zo lijkt het, zij het iets eerder dan iedereen had verwacht.
Veel waarnemers namen aan dat, als de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry eenmaal zijn kader voor een onderhandelde vrede had ingediend, het hoofd van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas een excuus zou gaan vinden om het te kunnen afwijzen. Wat weinigen hadden kunnen voorspellen was dat Abbas een manier zou vinden om het voorstel te verwerpen voordat het zelfs maar werd voorgelegd. Toch is dit precies de indrukwekkende prestatie die Abbas nu heeft geleverd.
Want de woordvoerders van Abbas in Ramallah kondigden een stel nieuwe rode lijnen van de Palestijnse Autoriteit voor elk mogelijk vredesakkoord. Elk van deze rode lijnen blaast alles op dat Kerry wilde gaan voorstellen en blaast ook alle vooruitzichten op voor een overeenkomst tussen de twee partijen in het algemeen. Deze rode lijnen die Abbas gedetailleerd opsomt in een brief die aan de VS werd verzonden en naar het Kwartet, maakt naadloos alles onmogelijk wat Kerry waarschijnlijk zou gaan schetsen in zijn eigen vredeskader.
Op deze manier ontwijkt Abbas kunstig een scenario waarin de Israëli's zouden instemmen met een vredesplan en de Palestijnen onder druk zouden komen om niet nóg een poging te laten ontsporen om het conflict op te lossen.
De nieuwe rode lijnen van Abbas blokkeren zowat elke concessie waarom de Israëli's, en zelfs de VS, hebben gevraagd. Abbas eist: een totale Israëlische terugtrekking uit alle gebieden die in 1967 naar Israël gingen; dat Israël die terugtrekking binnen drie tot vier jaar voltooid moet hebben; dat de Palestijnen niet worden verplicht om de Joodse staat te erkennen; dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat moet worden; de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen; en het oplossen van het vluchtelingenprobleem binnen de kaders van resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN.
Dat betekent het sturen van de Palestijnen die claimen vluchteling te zijn, niet naar een Palestijnse staat, maar naar Israël, waarmee het bestaan van de Joodse staat zou worden beëindigd die Abbas weigert te erkennen.
"Zonder deze principes kan er in de regio geen rechtvaardige en alomvattende vrede komen", aldus de woordvoerder van Abbas, Abu Rudeineh. Het lijkt erop dat we nu afscheid kunnen nemen van de nogal wanordelijke inspanningen van Kerry om een onderhandelde vrede te bereiken, inspanningen die voor een groot deel werden ontsierd door beledigingen en beschuldigingen tussen het State Department en Israëlische politici, met al die tijd de EU aan de zijlijn, dreigementen uitend over de gevolgen voor Israël als de onderhandelingen mislukken. In feite was eerder vandaag de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz in Israëls Knesset bezig de Israëli's de les te lezen (in het Duits) over het doen van "pijnlijke concessies voor vrede", klagend over de ontberingen waarvan hij Israël beschuldigde de Palestijnen te hebben blootgesteld.
De hoofdonderhandelaar van Israël, Tzipi Livni, heeft onlangs gesuggereerd dat we over de kwestie van een Palestijnse acceptatie van de Joodse staat misschien wel voor een verrassing zouden kunnen komen te staan. Zoals nu blijkt is dat niet zo.
Niemand zal verrast zijn door deze afwijzing van de Palestijnen, ook al zal de vroege timing sommigen een beetje hebben overdonderd.
Zelfs president Obama die over Kerry's plan had gezegd dat het minder dan 50 procent kans op succes had, zal niet verbaasd zijn als hij de brief van Abbas ontvangt. En Kerry, die van dichtbij dit zich heeft zien ontvouwen, zal zeker niet durven beweren dat hij wel verbaasd is.
Het leek er steeds meer op dat het State Department op het punt stond Israël te dwingen een kader te aanvaarden, zelfs in onaanvaardbare zaken als een volledige Israëlische terugtrekking uit de Jordaanvallei. Kerry begon nauwelijks versluierde bedreigingen aan de Israëli's te uiten over wat er zou kunnen gebeuren met Israël als Israël geen manier zou vinden om aan de Palestijnse eisen tegemoet te komen. Er waren ook geruchten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken probeerde om het Witte Huis zover te krijgen om pogingen te steunen om Israël te dwingen een overeenkomst te accepteren die nóg minder naar Israëls smaak was als het voorstel waarmee Kerry oorspronkelijk scheen te komen.
Nu zal vermoedelijk premier Netanjahoe zich geen zorgen meer hoeven te maken dat wordt gevraagd om voorwaarden te aanvaarden waarvan van geen Israëlische leider kon worden verwacht dat hij ze zou aandoen aan zijn volk. In plaats daarvan heeft Abbas waarschijnlijk die hele onaangename toestand voorkomen.
Nu is het afwachten hoe de EU, het State Department, de boycotters, de linkse media en natuurlijk Abbas zelf er in zullen slagen om de schuld voor dit debacle Israël en Netanjahoe in de schoenen te schuiven.

Bron: likud.nl

Polen demonstreren voor een Servisch Kosovo
Door Sjors Remmerswaal o 16 februari 2014

Zaterdag 15 februari was er in Warschau een demonstratie onder de noemer Kosovo is Servië. Het werd georganiseerd door de Poolse Autonome Nationalisten en gesteund door activisten van Ruch Narodowy, de nationale beweging. De redenen is dat het binenkort al weer de zesde verjaardag van de afscheiding van Kosovo van Servië is.
Een van de organisatoren duidt als volgend waarom het belangrijk is aan te blijven dringen dat de scheiding van Kosovo van Servië extreem gevaarlijk en een beschamende daad is:
Herinnerend het opdelen van de Poolse natie, kunnen we de activiteiten van de VSA en het ondersteunen het delen van andere Slavische landen niet steunen, zodat de activiteiten van de EU, de NAVO en de VN in deze zaak met duidelijk moeten worden afgekeurd. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lijden van anderen en we veranderen onze blik niet in wat Kosovo was, is en dus Servisch zal blijven.
Elders schreef een Poolse activist nog wat duidelijker;
Kosovo is een symbool van het Amerikaans imperialisme en men doet in Centraal Europa wat men wil. Evenwel is er ook de anti-islamistische reden.
Het valt mij op dat steeds meer Europeanen zich over de natie-grenzen uitspreken tegen de inval van de islam en de bemoeienissen vanuit de V.S.A. op ons continent. Lees tevens in dit kader een interessant vraaggesprek (in het engels) van het European Solidarity Front for Kosovo.
Bekijk ook de film van de demonstratie: Kosowo jest serbskie - Kosovo je srbija

Zwitserland neemt eerste (oude) maatregel: criminele vreemdelingen kunnen hun valiezen pakken!
Nog maar net werd middels een referendum in Zwitserland beslist om de immigratie in te dijken, of een eerste effectieve maatregel wordt van kracht. Deze maatregel werd echter eind 2010 al genomen, maar werd op de lange baan geschoven.
Tijdens dat drie jaar oude referendum werd met 52,9% van de stemmen van de bevolking beslist om criminele vreemdelingen het land uit te zetten. Moord, geweld, diefstal, het schenden van de mensenrechten, drugs verhandelen, alsook misbruiken van de sociale zekerheid: al deze feiten gepleegd door vreemdelingen zijn per definitie voldoende om de bewuste crimineel het land van de Alpenhoorn uit te zetten. Het bijzondere aan deze wet was dat zelfs vreemdelingen die in Zwitserland geboren zijn eveneens hun valiezen dienen te pakken. De Zwitsers hadden en hebben er duidelijk nog steeds genoeg van.
De linksen in Zwitserland trokken de emotionele toer op en haalden aan dat "mensen het land uitzetten voor 'dagdagelijkse' feiten" een schending van het internationaal recht zou zijn. Ze kregen daarvoor steun van de meerderheid van het parlement en de regering. Een bewijs dat het 'volk' en zijn 'verkozenen' niet noodzakelijk één zijn.
De initiatiefnemer van het referendum liet het hier niet bij en verzamelde in 2012 opnieuw 154.000 handtekeningen voor eenzelfde referendum, kwestie van de druk op de ketel te zetten. 100.000 handtekeningen waren voldoende om een nieuw referendum af te dwingen. Dit schrok de regering toch enigszins af en deze besloot in 2013 om 'ietsje' strenger op te treden tegen vreemdelingen met een vreemde afkomst. De beslissing werd nu in handen gelegd van de magistratuur.
Met het pas gestemde referendum rond de immigratie is de zaak echter volledig gekeerd. Een parlementscommissie wil nu dat de beslissing van de regering en parlement om te uitslag van het eerste referendum tijdelijk te negeren wordt opgeschort en dat er toegegeven wordt aan de eisen van het volk. Criminelen van vreemde afkomst zullen dus voortaan onmiddellijk het land worden uitgezet. Ook zullen deze criminelen geen minimumstraf kunnen krijgen, wat hun uitzetting uitstelt. Zelfs de rechters wordt gevraagd om niet langer 'vage' uitspraken te doen: crimineel als vreemdeling in Zwitserland is hetzelfde als een ticket richting thuisland.
Uiteraard is het ook nu even afwachten, maar desalniettemin kunnen we deze evolutie enkel maar toejuichen.

Bron: Rechts Actueel.

Lees Meer »

Nieuwsberichten 16-02-2014

16 Februari, 2014
Door Admin

De Gentse SP.A-burgemeester Daniël Termont haalt in een interview met De Standaard opnieuw fel uit naar de N-VA. "Als die partij de meerderheid heeft, dan pak ik mijn valies", zegt hij.
Termont haalt opnieuw scherp uit naar de partij van Bart De Wever. "In de enge, Vlaams-nationalistische maatschappij van de N-VA wil ik echt niet leven. Brrr, daar ril ik van. Als zij de meerderheid halen, dan pak ik mijn valies", luidt het. "Als de N-VA aan de macht komt, dan zullen de zwakken in onze maatschappij nog véél zwakker worden. Ze schieten met een kanon op een mug. De Wever wil duizenden mensen in de armoede storten. En dan zeggen ze nog van zichzelf dat ze een sociale partij zijn. Je moet godverdomme toch maar durven", aldus Termont. "We moeten tonen welke wolf er in de schaapsvacht zit."

Termont begrijpt niet waarom men zo vaak op de kap zit van Elio Di Rupo. "Ik daag iedereen uit om België op economisch vlak eens te vergelijken met andere Europese landen. We doen het veel beter dan de Nederlanders, de Fransen en nog veel anderen. Ik wil meteen tekenen voor Di Rupo II."

Kritiek op Tobback
De Gentse burgervader is ook kritisch voor zijn voorzitter Bruno Tobback. Zo begrijpt hij niet waarom de campagne nog niet op volle toeren draait. "Ik vind dat we er al voor nieuwjaar voluit aan hadden moeten beginnen. Ik verschil daarover van mening met Bruno. Hij wil wachten tot ons congres van volgend weekend. Bon, mij ook goed, er zijn nog 3,5 maanden."

"De mensen zijn niet bezig met confederalisme of separatisme. Ze moeten een heel cruciale keuze maken: kiezen ze voor het superrechtse liberalisme van de N-VA of kiezen ze voor het sociaal model van de SP.A?" Dat is volgens Termont de inzet van de verkiezingen.
Bron: Het Laatste Nieuws.

MOEDIGE DUITSE VROUW WEERSTAAT IMAM EN GETUIGT VAN HAAR GELOOF IN DE HERE JEZUS CHRISTUS

De invloed van de islam in Europa groeit. Maar bij een recente bijeenkomst in Duitsland besloot een onbekende christelijke vrouw er in het openbaar stelling tegen te nemen. Later werd haar naam bekend: Heidi Mund.
Het was de bedoeling dat tijdens een interreligieuze bijeenkomst er verbroedering zou zijn tussen het christelijk geloof en de islam. Maar toen de islamitische imam opriep om met hem mee te bidden, werd hij onderbroken door een vrouw op het balkon, die voor iedereen verstaanbaar sprak: 'Jezus Christus alleen is
de Here van Duitsland', waaraan ze toevoegde: 'Ik verbreek de vloek'. Ze noemde ook nog de naam van Maarten Luther en waarschuwde de aanwezigen dat deze interreligieuze samenkomst een leugen was.

Het gebeurde op 10 november 2013 in de Herdenkingskerk van de Reformatie in de stad Speyer, in Rijnland. Juist in deze kerk, een monument van de Reformatie, een gebouw om Luther te eren, was een islamitische imam uitgenodigd om een gebedsoproep te doen.
Toen Heidi Mund hoorde over deze bijeenkomst, ging ze in gebed en vroeg ze: 'Here, zal ik er heengaan?' Het was voor haar een autorit van anderhalf uur. Ze was ervan overtuigd dat ze moest gaan.
Ze nam haar Duitse vlag mee, met daarop de woorden 'Jezus Christus is Here'. Tot op het moment dat de imam het woord kreeg, wist ze nog niet wat ze zou gaan zeggen. 'Ik was klaar voor wat de Here van me vroeg,' vertelde ze later 'CBN News'.

'Ik ervaarde heilige verontwaardiging,' vertelt ze. 'Ik hield mijn vlag omhoog en proclameerde dat Jezus Christus de Here is van Duitsland. Mijn doel was de vloek te verbreken, omdat moslims zeggen: 'Alleen allah is heer. Hij is god, de enige god.' Ik verbrak die vloek in deze kerk en ik verbrak die vloek over ons land.'
Ook herhaalde ze de woorden van Maarten Luther in 1521 na zijn weigering om zijn geloof in de Schrift alleen te herroepen: 'Hier sta ik, ik kan niet ander'.

Toen iemand haar wilde stoppen en zei dat het over de vrede ging, reageerde Mund nog: 'Nee, dat is niet zo. Wanneer moslims mensen doden, roepen ze Alluha Akbar. Hun god is een afgod'.
Mund werd vervolgens uit de kerk gezet. 'Ze hadden de imam uit de kerk moeten zetten, niet mij, omdat ik in Jezus Christus geloof en hij gelooft in een andere god. Allah is niet dezelfde god,' aldus Mund.

Mund had iemand bij zich, Kamel, wat niet zijn werkelijke naam is, die hij uit veiligheidsredenen ook niet geeft. Voordat hij naar Duitsland kwam, leefde hij in de moslimwereld. Volgens Kamel hoort een imam niet in een kerk. 'De islam is verantwoordelijk voor vervolging van christenen. Ze hebben mij ook vervolgd. Ik mocht anderen niet vertellen dat Jezus Christus mijn Redder is.'

Is Mund niet bang voor mogelijke consequenties van haar daad? 'Nee, ik ben niet bang. Ik weet dat God, de levende God van de Bijbel me zal beschermen zolang Hij wil. Wanneer mijn tijd voorbij is, zal ik naar Hem gaan.'
Mund groeide op als communiste in Oost-Duitsland. Maar sinds ze de Here Jezus heeft leren kennen, is er een diep verlangen in haar naar een geestelijke herleving in Duitsland. 'Ik weet me geroepen om me in te zetten voor de bescherming van mijn volk en mijn land.'
Bron: Google.


Voetbalresultaten eerste klasse speeldag 26.
Club Brugge 3-1 Kortrijk
Charleroi 0-1 Standard
Lierse SK 0-1 Racing Genk
KV Mechelen 1-1 Oostende
Waasland-Beveren 1-0 OH Leuven
Zulte Waregem 2-1 Cercle Brugge
AA Gent 1-1 Lokeren
Anderlecht 18:00 Bergen
De stand:
STAND REGULIERE COMPETITIE
PLOEG M M+ M- M= D+ D- D+/- PTN
1 Standard 26 19 1 6 54 12 42 63
2 Club Brugge 26 16 5 5 45 25 20 53
3 Anderlecht 25 15 7 3 52 28 24 48
4 Zulte Waregem 26 13 4 9 45 32 13 48
5 Lokeren 25 13 8 4 43 27 16 43
6 Racing Genk 26 13 11 2 37 32 5 41
7 AA Gent 25 9 9 7 29 31 -2 34
8 Kortrijk 26 9 10 7 35 40 -5 34
9 Lierse SK 26 9 14 3 32 47 -15 30
10 Oostende 26 8 12 6 25 37 -12 30
11 Cercle Brugge 26 8 12 6 25 43 -18 30
12 KV Mechelen 26 7 12 7 31 43 -12 28
13 Charleroi 26 6 11 9 28 36 -8 27
14 Waasland-Beveren 26 5 11 10 23 32 -9 25
15 OH Leuven 26 5 13 8 25 39 -14 23
16 Bergen 25 3 18 4 20 45 -25 13

Bron: Sporza.

Lees Meer »

Nieuwsberichten 15-02-2014

15 Februari, 2014
Door Admin

Amerikaanse ´Knock-Out Game´ nu ook in Nederland
Het neerslaan van willekeurige voorbijgangers, als een vorm van spel, lijkt nu ook Nederland te hebben bereikt. Deze week werd op het Centraal Station van Amsterdam een blinde man zomaar neergeslagen. Elders in dezelfde stad kreeg een buschauffeur zonder enige aanleiding een vuistslag in zijn gezicht.

In de V.S.A. heeft het neerslaan van voorbijgangers, de naam ´knock-out game´ kregen. Het was al overgeslagen van de V.S.A. naar Engeland, maar blijkt nu ook in Nederland steeds vaker voor te komen. Het wekt de indruk dat hier sprake van een racistische drijfveer is. De daders zijn over het algemeen zwarte Afrikanen en slachtoffers Europeanen of andere blanken.

Het spel komt dus uit de V.S.A. en is gestart in de staat New Jersey. Daar zijn inmiddels al drie doden gevallen. En het is dan ook de bedoeling van het spel om in één klap iemand bewusteloos te slaan. De verspreiding van het spel-idee gebeurt o.a. via de sociale media, waardoor er ook al talloze filmpjes op youtube.com staan. Een dader vertelt zonder enige gene, dat hij uit zelfverdediging aanvalt vanwege de manier waarop het slachtoffer (leeftijd 78 jaar) naar hem keek.

Voorlopig zijn er in Nederland nog geen ernstige gewonden gevallen, maar de eerder genoemde meppartijen in Amsterdam duidden erop het fenomeen zich hier heeft gevestigd. Zeker ook daar Amsterdam een stad is waar veel zwarte Afrikanen wonen en dit geval van racisme ook in de V.S.A. door zwarten wordt bedreven.

Bron: Rechts Actueel

Lees Meer »

Gelukkige Valentijnsdag.

14 Februari, 2014
Door Admin

Aan al onze luisteraars een gelukkige Valentijnsdag toegewenst.

Verwen uw geliefde.

Waarom hem/haar ook niet verrassen met een verzoekje?

Vanaf 17 uur (18 uur in Zuid-Afrika), stuur uw verzoekjes via deze link.

Lees Meer »

Voorpost - NSV! in actie

14 Februari, 2014
Door Admin

Actie tegen viering van 50 jaar migratie

actie-nsv-voorpostOp 12 februari 2014 werd de ondertekening van de bilaterale akkoorden tussen België, Marokko en Turkije uit 1964 te Leuven herdacht. Deze akkoorden vormden het begin van de migratiegolf van honderdduizenden Marokkaanse en Turkse arbeiders richting Vlaanderen. Voor de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en het socialistische Leuvense stadsbestuur was dit op woensdag 12 februari een reden tot vieren met Marokkaanse hapjes en lezingen verzorgd door uitsluitend allochtoonse gastsprekers.

Voor Voorpost en de Leuvense afdeling van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV!) wierp deze viering toch de vraag op of dit misschien een grap was. Want hoe rooskleurig ook de KUL en het socialisme de migratie naar voren tracht te schuiven, de realiteit haalt de droom in. Denken we bijvoorbeeld aan de documentaire ‘Femme de la Rue’ dat het vrouwonvriendelijke gedrag van de moslimgemeenschap in Brussel duidelijk aantoonde, of de rellen in wijk Meulenberg in de herfst van 2013 waarbij een agent in coma raakte, of de honderden moslimjongeren die richting Syrië trokken om daar te gaan strijden bij terroristische groeperingen en die strijdervaring en het extremistische gedachtengoed nu terug meebrengen naar hier, enz. En dit alles zijn dan enkel nog maar voorbeelden uit het nabije verleden. Het spreekt dan ook voor zich dat de migratie vanuit Marokko en Turkije meer negatieve dan positieve gevolgen met zich mee bracht (en blijft brengen) en dus niet meteen een reden tot vieren is.

actie-nsv-voorpost

Daarom stelde Voorpost samen met de studenten van de Leuvense NSV! de viering op een ludieke manier aan de kaak. We hielden voor de deuren van het evenement een feestje met toeters en bellen terwijl er ondertussen pamfletten verdeeld werden om toch enige kritische noot aan het linkse multicul feestje toe te voegen.

 
Bron: Rechts Actueel.
Lees Meer »

13 Februari, 2014
Door robbert

Beste bezoeker

Trekt u uw conclusies of heeft u die reeds lang getrokken. Ziet u wat voor politieke partij die club van Karel De Gucht is? Ik zou graag uw mening hierover horen.

Lees Meer »

Persconferentie

13 Februari, 2014
Door Admin

Over de nieuwe Vlaams Belangcampagne:

Lees Meer »

Nieuwsberichten 13-02-2014

13 Februari, 2014
Door Admin

Bart De Wever in het ziekenhuis
Bart De wever is in het ziekenhuis opgenomen.
Hij heeft een tijd op intensieve zorgen doorgebracht maar is nu op een gewone kamer.
Hij heeft een virale infectie die het hart, de longen en de lever aantastte.
Er wordt vermoed dat hij na zijn vorige ziekenhuisopname (in november) niet voldoende tijd genomen heeft om te herstellen.
Bron: Redactie Radio Vlaanderen Nationaal.

N-VA zet Franstalige op Brusselse Kamerlijst
De N-VA pakt uit met een opvallende lijstduwer voor zijn Brusselse Kamerlijst: de Franstalige Olivier Godfroid, afkomstig uit Charleroi. Godfroid is al enkele jaren actief binnen de partij. "Ook voor Franstaligen is de N-VA de enige garantie op verandering", legt Godfroid zelf uit.
Luc Demullier, de woordvoerder van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans, zal de Brusselse Kamerlijst trekken. De 52-jarige Demullier is gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem. Hij werkt momenteel als woordvoerder voor Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en was voordien meer dan 20 jaar actief in de journalistiek, onder meer als de laatste hoofdredacteur van de krant Het Volk.
"Door de staatshervorming is het niet evident voor Vlaamse partijen om nog een Kamerzetel in Brussel in de wacht te slepen, maar N-VA gaat voluit voor die Kamerzetel", zegt Demullier.
In de strijd om die mogelijke zetel kiest de partij ook voor een opvallende lijstduwer. De 44-jarige Olivier Godfroid is afkomstig uit Charleroi en is Franstalig. Godfroid spreekt wel vlekkeloos Nederlands en is secretaris van de N-VA-afdeling van Brussel-stad.
Op de eerste opvolgersplaats staat de 24-jarige Sander Roelandt uit Sint-Gillis, arrondissementeel voorzitter van de N-VA-jongeren.
Bron: De Redactie (VRT).
De postjes lonken
Op het VTM nieuws werd nog een voorbereiding getoond op de peiling die ze zullen doen naar aanleiding van de komende verkiezingen.
De propagandazender van Bart De Wever was weer aan het kwijlen en maakte De Wever al bijna zo eerste minister.
Het kwijl met postjes in zicht druipt weer van de N-VA bekkenelen ook, als we de vraaggesprekken mogen geloven.
Arm Vlaanderen.
Bron: Redactie Radio Vlaanderen Nationaal.
Oorlogsmisdaad tegen Dresden begon 69 jaar geleden
Exact 69 jaar geleden begon één van de grote oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog: de massamoord op de burgers van de vrijwel onverdedigde en militair onbelangrijke Duitse cultuurstad Dresden. De vernietiging van Dresden en haar burgers (en talrijke vluchtelingen die op de loop waren voor het oprukkende Russische leger) paste in de vooral Britse strategie om Duitse burgerdoelwitten met tapijtbombardementen en 'vuurstormen' van de kaart te vegen, in de hoop zo het moreel van de Duitse bevolking te breken en de oorlogsproductie stop te zetten. Tussen de 600.000 en 1 miljoen Duitse burgers werden zo omgebracht, waarvan minstens 75.000 kinderen. Het resultaat was kompleet het tegenovergestelde: terwijl de Duitse fabrieken tot in de slotfase van de oorlog bleven produceren, zorgden de bombardementen ervoor dat de getroffen bevolking tot de laatste dag bereid bleef te vechten voor een zaak waarvan de bekwaamste militairen (Rommel, Von Rundstedt…) al lang wisten dat ze verloren was.
Hierbij ook twee filmpjes:

Bron: Rechts Actueel.

Lees Meer »

Walgelijk.

13 Februari, 2014
Door Admin

Vakbond mag Vlaams Belang-kandidate afwijzen


Het ACV heeft terecht een vrouw die bij de verkiezingen van 2006 opkwam voor het toenmalige Vlaams Blok geschrapt als lid. De vakbond mag namelijk wel leden uitsluiten als ze opvattingen uitdragen die indruisen tegen eigen visie van de organisatie, oordeelt het Hof van Cassatie.
Het Hof komt tot die conclusie in het kader van een zaak die door Lieve Van den Berghe was aangespannen. Zij was lid van de bediendenvakbond LBC-NVK toen ze in 2004 op een lijst van Vlaams Blok stond voor het Vlaams Perlement. volgens de bond onderschreef ze daarmee ook de anti-vakbondsstandpunten van het Vlaams Blok, en ze werd als lid geschrapt. Het werd het begin van een jarenlange procedureslag, waarbij Van den Berghe gesteund werd door Vlaams Belang.

In 2008 gaf de rechtbank haar gedeeltelijk gelijk omdat de statuten van de bond niet waren aangepast.Maar de rechter achtte een straf niet nodig. De vakbond ging in beroep en werd daar over de hele lijn in het gelijk gesteld, waarop Van den Berghe naar Cassatie trok. In het arrest, dat dateert van 13 januari, krijgt de vakbond ook hier gelijk.

‘Het is niet meer dan logisch dat leden van een syndicale belangenorganisatie ook de statuten, reglementen en standpunten van diezelfde organisatie onderschrijven en ze zeker niet bestrijden’, meldt het LBC-NVK in een reactie op de uitspraak.

Bron: De Standaard.

Lees Meer »

Mededeling 12-02-2014

12 Februari, 2014
Door Admin

Het verzoekprogramma voor vandaag is afgelast, gelet op het feit dat tot dusver nog geen enkel verzoekje ingestuurd werd.

Verzoekjes die vandaag nog binnenkomen zullen morgen uitgevoerd worden.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Voor de agenda

12 Februari, 2014
Door Admin

(Klik op de afbeelding om het volledige beeld te zien).

Lees Meer »

Nieuwsberichten 12-02-2014

12 Februari, 2014
Door Admin

NSV betoogt voor Vlaamse republiek op 20 maart om 20 uur in Antwerpen
De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) heeft aangekondigd dat haar jaarlijkse Vlaamsnationale studentenbetoging dit jaar doorgaat in Antwerpen. Op 20 maart betoogt zij vanaf 20 uur op de Stadswaag onder het motto 'geen tronen blijven staan', dus voor de Vlaamse republiek. U komt toch ook?
Zie de aparte rubriek voor de affiche.
Bron: NSV, Rechts Actueel.
N-VA winnaar van verkiezingen 25 mei, maar wat erna?
Dat er op 25 mei verkiezingen zijn hoeven we niet meer te vertellen. De kranten en televisiestations speculeren er al volop op los wie die verkiezingen gaat winnen en welke coalities er eventueel gesmeed kunnen worden. Velen journalisten en politiek geïnteresseerden kijken natuurlijk uit naar de score van de N-VA. Die partij draait een dik decennium mee en de laatste jaren won ze verkiezing na verkiezing. Maar veel meer dan de vraag welk percentage de N-VA haalt, is de vraag: wat koopt de N-VA als grootste partij na 25 mei? Er mag dan wel veel gespeculeerd worden over de campagne en de stembusuitslag, het is uiteindelijk regeringsdeelname die het echte verschil maakt.
Hierin voelen velen de bui al hangen. De traditionele partijen hangen hun wagonnetje bij voorbaat al aan de Franstalige partijen. Daarenboven sturen de traditionele partijen nu al aan op symmetrische regeringen, waardoor het alles of niets wordt voor de N-VA. De Vlaamsgezinde politicoloog Bart Maddens (KU-Leuven) liet zich in verschillende opiniebijdragen ook al in die zin uit. Hij ziet al enkele jaren het probleem van de N-VA aankomen. Al voor 2010 voorzag de politicoloog dat door het naleven van het cordon sanitaire de N-VA een verkiezingsscore van eenenvijftig procent moet halen wil de partij op communautair vlak echte verandering kunnen doorvoeren. De andere partijen zullen nooit zo ver willen gaan als het N-VA-confederalisme en het Vlaams Belang kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid zonder omwegen. Hierdoor komt de N-VA helemaal alleen te staan met haar verhaal.
Ook de N-VA zelf voelt de bui ergens al hangen, want het confederalisme wordt nog steeds als communautair uitgangspunt naar voor geschoven, maar de prioriteit bij enkele partijtoppers ligt eerder op een centrumrechtse herstelregering. Bart De Wever weet maar al te goed dat de bevolking niet al te veel wakker ligt van communautair gehakketak (rond wat men in de media gemakshalve enkele Vlaamse symbolen noemt) en dat vele Vlamingen een centrumrechts beleid meer zien zitten. Het komt er voor De Wever en de zijnen op aan om erbij te zijn na 25 mei en de vraag is hoe buigzaam de N-VA gaat zijn naar de andere partijen toe om ofwel mee te mogen regeren, ofwel in een eindeloze oppositie terecht te komen. Beide opties zijn op termijn negatief voor N-VA, want een ware oppositiepartij bestaat er al in de vorm van het Vlaams Belang en als ze buigen voor de traditionele partijen, dan is de kracht van verandering nog heel ver weg.
Bron: Rechts Actueel.
De moordwet
Vandaag wordt in het parlement de euthanasiewet voor minderjarigen besproken.
Een moordwet dus.
De CD&V, samen met CdH, zijn tegen (CD&V draait, zoals gewoonlijk, met de wind, herinnert u zich nog het goedkeuren van de abortuswet door de "Christelijke" partij)?
Vlaams Belang is uiteraard tegen, maar wat ik heel zorgwekkend vind is dat de N-VA, samen met extreem-links (Groen!, sp.a, PVDA+) voor die gruwelijke wet zal stemmen.
Die hangen al even erg hun huik naar de wind als de CD&V (hebben natuurlijk lang genoeg in hetzelfde bedje geslapen).
Bron: Redactie Radio Vlaanderen Nationaal.

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 11-02-2014

11 Februari, 2014
Door Admin

Kinderartsen: "Meer reflectie over euthanasie bij minderjarigen"
De Belgische kinderartsen zijn bezorgd over de "overhaaste politieke besluitvorming" over de uitbreiding van de euthanasiewet. In een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut (PS), die getekend werd door ruim 160 kinderartsen, roepen ze de politieke verantwoordelijken op om niet meer binnen deze legislatuur over het voorliggende wetsvoorstel te stemmen. Dat hebben ze gezegd tijdens een persconferentie.
De kinderartsen, die verbonden zijn aan ziekenhuizen en zorgcentra over het hele land, vinden dat er verdere reflectie nodig is voor de euthanasiewet wordt uitgebreid naar euthanasie voor kinderen. Ze zullen een open brief met de vraag om het wetsvoorstel deze legislatuur niet meer goed te keuren persoonlijk overhandigen aan Kamervoorzitter Flahaut.

VRT
"Er is helemaal geen vraag vanuit de bevolking of vanuit de medische wereld naar de mogelijkheid van levensbeëindiging bij minderjarigen", zegt professor Stefaan Van Gool van het UZ Leuven. "Er is geen acute nood om die wet er zo snel door te halen. Er werd zo lang gediscussieerd over de BHV-kwestie, een veel eenvoudiger probleem dan het doodspuiten van kinderen."
Daarnaast stellen de artsen ook de oordeelsbekwaamheid van de jongere en de invloed van de omgeving in vraag. "Volwassen denken kan een jongere pas na de leeftijd van achttien jaar. Dat zien we ook in de realiteit, bijvoorbeeld bij het krijgen van een autoverzekering. Zelfs bij misdaaddossiers wordt de impulsiviteit van een minderjarige gebruikt voor een mildere straf. Maar voor euthanasie zou die impulsiviteit geen probleem zijn", aldus Van Gool.
De initiatiefnemers zeggen meer dan ooit bereid te zijn om vanuit hun praktijkervaring aan een reflectieronde over het gevoelige thema mee te werken.
"
Bron: De Redactie

De Gucht als beste spindoctor voor Vlaams-nationalistische partijen.
Tien jaar geleden sprak Karel De Gucht (VLD) de magische woorden dat Vlaams Blokkiezers mestkevers waren. Elke keer De Gucht een uitspraak deed over het toenmalige Vlaams Blok, liepen handen vol kiezers over van zijn eigen partij naar het Blok. De Gucht heeft zijn partij in die periode gewoonweg de vernieling ingereden. Nu, tien jaar later heeft de Eurocommissaris het nog altijd niet geleerd. Zijn partij wordt totaal vernield door de N-VA en toch slaagt De Gucht erin om nog meer cadeaus te schenken aan de partij van Bart De Wever.
In een opiniestuk in De Morgen vergelijkt De Gucht De Wever met Judas die Jezus aan de Romeinen overleverde en dat dat de N-VA en haar voorzitter hem deden denken aan de donkerste dagen uit de geschiedenis. Het is natuurlijk een wederkerend fenomeen wanneer men een opkomende politieke tegenstrever niet met argumenten kan verslaan, dat men dan overgaat naar vergelijkingen die noch kant noch wal raken. Men zou verwachten van een intelligent iemand als De Gucht zich niet zou laten verleiden tot zulke nonsens. Niet dus….
Politieke partijen geven massa's geld uit aan spindoctors om hun campagnes extra in de verf te zetten, maar niets werkt beter als een bolwassing door Karel De Gucht. Alleen kunnen ze waarschijnlijk binnen de VLD zelf niet lachen met de uitschuivers van de arrogante Berlarenaar. Het migrantenstemrecht en de uitschuivers van De Gucht hebben destijds eerst het Vlaams Blok mede groot gemaakt. De Vlaamse woorden en Belgische daden van CD&V en VLD en het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang hebben nu de N-VA gevoed, maar De Gucht doet in zijn ééntje er toch nog een ferme schep bovenop!
Bron: Rechts Actueel
Shirley Temple overleden
Het kindsterretje Shirley Temple is vandaag op bijna 86-jarige leeftijd overleden.
Jaren geleden had ze al een mastectomie ondergaan.
Ze wordt herinnerd als ster uit verscheidene films, onder andere Heidi, A little Princess, Curly Top en meer.
Bron: Radio Vlaanderen Nationaal.

Lees Meer »

Mededeling

10 Februari, 2014
Door Admin

Beste kaderlid,

dit berichtje om u er nog even aan te herinneren dat op donderdag 13 februari in de reeks regionale vergaderingen over de manifestatie van 30 maart Oost-Vlaanderen aan de beurt is. We verwachten er in de eerste plaats leden en sympathisanten uit de provincie maar ook anderen zijn, uiteraard, van harte welkom om 20 uur ten Huize Heymans, Willem Tellstraat 23, 9000 Gent.

Op de informatieavond zijn naast propagandamateriaal ook verschillende sprekers aanwezig. De avond bestaat uit drie delen.
1 Voorzitter Bart De Valck heeft het over het hoe en het waarom van deze manifestatie en de koppeling met de actie ‘Ja voor Vlaanderen’ en de verkiezingscampagne van 25 mei.
2 Practica en medewerkers. Zo’n organisatie vergt heel wat inzet van middelen en personen. Organisator Herwig Van Onckelen bekijkt de logistieke kant van de zaak en de medewerking.
3 Vragen vanuit het publiek. Hier komen ongetwijfeld ook de gastgezinnen aan bod.

Zorg dat ook jij aanwezig bent en breng je vrienden mee. Samen maken we er iets moois en groots van.

Voor meer informatie, zie dit document.

Met vriendelijke groet

Het VVB-secretariaat

Lees Meer »

Nieuwsberichten 10-02-2014

10 Februari, 2014
Door Admin

Inbraak bij Kris Peeters
Zaterdagnacht werd in de woning van Vlaams minister-president Kris Peeters ingebroken.
Peeters was op dat moment met zijn echtgenote op restaurant.
Er is, naar verluidt, nogal wat schade en ondermeer juwelen werden gestolen.
Misschien een signaaltje naar de CD&V om eens iets aan de misdaad te doen.

Kopstuk Sharia4Belgium gedood in Syrië
In Syrië zou de medeoprichter van Sharia4Belgium, de 30-jarige Feisal Yamoun, het afgelopen weekend omgekomen zijn tijdens gevechten. Yamoun, bijgenaamd "Abu Faris", wordt beschouwd als een van de grote ronselaars van Belgische Syriëstrijders. Een officiële bevestiging is er evenwel nog niet.
Verschillende radicale websites meldden afgelopen weekend het overlijden van Yamoun aan het Syrische front. Officiële bevestiging is er nog niet, maar medestrijders schrijven op Facebook dat hij "als martelaar naar het paradijs is vetrokken". Yamoun zou tijdens gevechten een neergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen.
Het gerecht beschouwt Yamoun als de cruciale figuur in het overtuigen van tientallen Antwerpse jongeren om in Syrië te gaan vechten. Hij vocht het afgelopen anderhalf jaar aan de zijde van rebellen in Syrië.
Bron: De Redactie

Feisal Yamoun zou om het leven zijn gekomen toen een neergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd terechtkwam.
Bron: Het Nieuwsblad

Voorpost voerde actie bij het landelijke CDA-congres

In Maarsen hield op zaterdag 8 februari het ChristenDemocratisch Appèl (CDA) een landelijk congres als voorbereiding op de komende Gemeenteraads en Europese verkiezingen. Voorpost was ook aanwezig en voerde voor de deur van het congresgebouw actie. Reden was volgens mij de hulpvaardige houding van het CDA bij de islamisering van Nederland, zo blijkt althans uit het berichtop de eigen webstek.
Echter om iets meer te achterhalen over deze actie nam ik contact op met Florens van der Kooi, actieverantwoordelijke van Voorpost Nederland.

Volg hier een geluidsfragment:

Bron: Rechts Actueel.

Zwitsers referendum geeft hoop voor de democratie
Afgelopen weekeinde werd in Zwitserland een referendum over de beperking van immigratie gehouden. De voorstanders van die beperking wonnen het referendum, wat een opsteker mag genoemd worden voor de initiatiefnemers, de SVP. Gevolg: de EU is boos.
Zoals verwacht stemde een meerderheid voor de beperking van de immigratie. Reeds 23,5% van de 'Zwitsers' komt immers al uit het buitenland. Vanzelfsprekend bevinden zich zeer veel Italianen en Duitsers onder die migranten, maar een kleine 70% van die buitenlanders komt uit andere landen, waarvan zeer veel niet-EU landen.
Zwitserland is géén EU-land, maar aangezien het omringd wordt door EU-landen werden er in het verleden meerdere verdragen afgesloten met de EU, om bepaalde grensoverschrijdende zaken vlotter te laten verlopen. Eén van die verdragen was dus een immigratieverdrag en die vergissing wordt nu tenietgedaan. De Europese commissie is daar niet mee gediend en laat nu haar werkelijke aard zien. Het wil immers Zwitserland 'straffen' omdat het dit verdrag opzegt. Vreemd, aangezien Zwitserland niét tot de EU behoort én het Zwitserse volk zijn stem heeft laten horen. Daarenboven is de EU een niet democratisch gekozen instelling en bijgevolg heeft het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een referendum, geen enkele democratische waarde.
De SVP, die het noodzakelijke referendum had aangevraagd, kreeg de afgelopen uren felicitaties van het Vlaams Belang, het Front National, de FPÖ, de NPD en vele andere Europese rechtse partijen. Vanzelfsprekend kreeg de SVP door de media het voorvoegsel 'ultrarechts' voorgeschoteld. De meeste media zijn dan ook de trouwe bondgenoten van de EU. De EU bewijst echter eens te meer een dictatuur voor te staan. "Het Vlaams Belang zal er in het Europees Parlement voor pleiten om de verdragen tussen de EU en Zwitserland die niets met het vrije verkeer van personen te maken hebben, onverminderd te handhaven. De Europese Unie mag in geen geval overgaan tot vergeldingsacties tegen de Zwitserse democratie," aldus Philip Caeys, VB EU-parlementair.
Gisteren twitterde Claeys al: " Wat de Zwitsers destijds ook bezield heeft om toe te treden tot Schengenruimte, ze hebben vandaag een grote stommiteit ongedaan gemaakt." De N-VA heeft alsnog geen uitspraken gedaan over het referendum.

Lees Meer »

Nog meer gruwel van die sekte

10 Februari, 2014
Door Admin

Religie van de vrede in beeld
14-jarig Bengaals meisje dood geslagen na verkrachting. 10.02.2011
Haar verkrachting kan niet worden bewezen door haar zonder de getuigenis van vier getuigen.Hena Akhter, 14 jaar, overleed in het ziekenhuis 11 dagen geleden nadat ze tot 101 zweepslagen werd veroordeeld door de dorpsoudsten en door geestelijken die beweerden dat ze een affaire had met haar getrouwde neef.
Bangladesh is bijna 90 % moslim en ze leven onder de Sharia of islamitische wet.

Marnix

Bron: SIOTW

Lees Meer »

Nog eens mooi gezegd.

10 Februari, 2014
Door Admin

Verdere commentaar overbodig zeker?

PeetersInbraak

Lees Meer »

Nieuwsuitzendingen 09-02-2014

9 Februari, 2014
Door Admin

Uitzendbureau in opspraak over vrouw met hoofddoek

Een uitzendbureau in de Brabantse stad Roosendaal heeft de volle laag van de pers ontvangen vanwege het in eerste instantie weigeren van een mevrouw, omdat ze een hoofddoek zou gaan dragen tijdens haar werkzaamheden. De vrouw kwam solliciteren voor een stageplek bij het bedrijf. De werknemer van het uitzendbureau gaf de vrouw aan dat het een Nederlands bedrijf is en dat ze dat mogen eisen.
De islamitische studente is vervolgens boos geworden. Ze heeft de hoofddoek en haar (religieuze) identiteit verdedigd t.o.v. de medewerker van het uitzendbureau, omdat ze niet kon bevatten dat ze op dergelijke gronden daar niet zou kunnen werken. Daarnaast heeft ze ook aangifte gedaan bij de politie.
Enkele prominente volksvertegenwoordigers van sociaaldemocratische PVDA, reageerden in de pers direct op het incident. Het bekende Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch liet al weten dat hij trots is op die mevrouw. Lodewijk Asscher Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én viceminister-president twitterde het onderstaande over de kwestie.
Ernstige zaak. Heel goed dat Leila aangifte doet, discriminatie niet accepterenhttp://t.co/1uLNCD3QCq
- Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 7 februari 2014
Problemen en onenigheden met de hoofddoek komen wel vaker voor. Zie de andere artikels op deze webstek.
Mijn eigen islamitische wijsgeer Imam Sheik Fawaz Jneid zetelend in Den Haag liet o.a. al over de hoofddoek weten:
"Beseft zij dan niet dat de vrouw juist uit de hoofddoek een veiligheidsgevoel put en daarmee respect afdwingt?" en "Daarnaast staat de hoofddoek voor een Goddelijk gebod."
Om vervolgens ook nog te stellen dat het dragen van een hoofddoek voorkomt dat vrouwen worden verkracht.
Bronnen: 1 en 2

Bron: Rechts Actueel.

Onder confederalisme verstaat N-VA een verregaand gefederaliseerd systeem.
Dat zegt Hendrik Vuye, hoogleraar staatsrecht aan de universiteit van Namen en kandidaat voor de N-VA in Vlaams-Brabant, in "De zevende dag".

De klassieke definitie van confederalisme, het samenwerken van twee onafhankelijke staten via een verdrag, is in de Belgische context niet van toepassing. "Confederalisme is een Belgicisme", zegt Vuye, "wij verstaan daaronder een verregaand gefederaliseerd systeem".
"Er zijn een heleboel woorden die in het Belgisch staatsrecht een volledig andere betekenis hebben dan in het buitenland, bijvoorbeeld "facilités". Hetzelfde geldt voor confederalisme", stelt Vuye. "Ik wil een signaal geven dat ik geloof in dat confederalisme als een positief verhaal, een verhaal dat kan zorgen voor pacificatie en voor welvaartscreatie", verantwoordt Vuye zijn kandidatuur.
Strategie
Er is natuurlijk een verschil tussen het programma van de N-VA en de strategie van de partij na de verkiezingen van 25 mei. "Wat en hoeveel wij van ons programma zullen realiseren zal afhangen van de kiezer", zegt Vuye. En de N-VA is niet tegen compromissen, maar een compromis moet wel het beoogde doel bereiken. "De compromissen van de zesde staatshervorming bereiken niet het beoogde doel, en daartoe is de N-VA niet bereid", aldus Vuye.
Vuye ergert zich aan bepaalde Franstalige media die vinden dat de universiteit van Namen sancties tegen hem moet nemen omdat hij kandidaat is voor de N-VA. "Mijn kandidatuurstelling is een grondwettelijk recht en bij andere hoogleraren, zoals Paul Magnette (PS) die les geeft aan de ULB, vormt dat voor diezelfde media geen probleem".
Bron: De Redactie.

Lees Meer »

Nog een mooi (doch droevig) en waar citaat

8 Februari, 2014
Door Admin

 

Religie van de vrede in beeld

Christene meisjes ontvoeren om te bekeren tot de islam is geen misdaad 7.02.2014

 

 

De jonge vrouwen en meisjes die ontvoerd zijn worden als oorlogsbuit overgedragen aan de opdrachtgever en worden als slaaf vogelvrij verklaard.

Ze worden mentaal en fysiek verkracht, beroofd van hun familie, eer  en geloof.

Deze misdaadacties worden gepromoot en getolereerd door de islam.

 

Marnix

 

Bron:  Koptische Blog

 

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 08-02-2014

8 Februari, 2014
Door Admin

Marokkaanse opent wijnbar in Rotterdam: "Ik ben de regisseur van mijn eigen leven"
Een Marokkaanse vrouw die een wijnbar opent: de controverse kan haast niet groter. Zakenvrouw Elou Akhiat is het vleesgeworden voorbeeld van integratie.
Het interieur is overwegend goud met wit en aan het plafond bungelen twee grote kroonluchters met echte diamanten. De wijnbar van de 40-jarige Elou Akhiat, die zaterdag officieel wordt geopend, lijkt in niets meer op het bruine café dat het pand op de Bergweg 199 vroeger huisvestte. Akhiat is Marokkaanse, liep tot zes jaar geleden gesluierd rond en presteert het om zaterdag een wijnbar te openen; daar waar alcohol in haar cultuur niet is toegestaan. De tegenstelling is groot, beaamt ook de zakenvrouw. Toch is het een bewuste keuze: "Ik wil zijn wie ik ben". De stelligheid waarmee de woorden over haar lippen rollen valt op. "Zo leer ik mijn kinderen ook dat ze iemand moeten zijn in plaats van niemand. Het openen van een wijnbar druist misschien in tegen de islamitische cultuur waarmee ik ben opgegroeid, maar het voelt goed. Ik wil doen wat ik zelf wil, ben zelfstandig en onafhankelijk."

Akhiat wordt geboren in Marokko, maar verhuist, als ze twee maanden is, naar Nederland. Ze botst met de Marokkaanse cultuur. Haar ouders - haar vader is imam - zien een toekomst voor haar weggelegd met een oudere neef, maar op dat verzoek gaat Akhiat niet in. Ze trouwt een paar jaar later toch met een door vader en moeder uitgekozen huwelijkspartner. "Het was een moeilijk huwelijk, laat ik het daar op houden. Ik merkte bij mezelf vooral in de laatste jaren een groeiende afkeer. De regels werden gemaakt en ik moest me daaraan houden, maar wat was mijn rol? Wie was ik? Het heeft zes jaar geduurd voor ik uit het huwelijk stapte. Ik heb mijn ouders er veel pijn mee gedaan, maar ik moest voor mezelf kiezen."

Na een worsteling van zes jaar zet ze haar hoofddoek op 36-jarige leeftijd af. Ze stort zich op het distribueren van wijn. Van het een komt het ander. Morgen gaat met de opening van een eigen wijnbar, een grote droom in vervulling. Haar jongste broer komt niet op de opening. "Hij staat er anders in en dat respecteer ik. Soms zeg ik hem: dan kun je net zo goed ook geen boodschappen doen in de supermarkt, daar wordt ook drank verkocht. Ik dwing mensen niet om drank af te nemen.

Bron: Metro Nederland

Bluuf met je fikken van de miene
Een geluidsfragment uit de toespraken van de actie" Bluuf met je fikken van de miene" die gisterenavond in Oostende plaats vond en door enkele honderden mensen bijgewoond werd, werd ten gehore gebracht in ons nieuws.

U kunt dit nu als een filmpje volgen.

Sprekers: Danny Drooghenbroodt en Kurt van Dement.
Bron: Redactie Radio Vlaanderen Nationaal

[CITAATvdDAG] CGKR vindt potentiële terroristen gevaarlijker dan effectieve daders
"Een maatschappij kan het niet hebben dat er geweld wordt gepleegd tegen mensen louter op basis van hun afkomst." Dit ferm citaat komt van Jozef De Witte, grote Smurf van het eenzijdige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) naar aanleiding van de veroordeling van Boutens en Co. Vandaag werden een aantal leden van BBET veroordeeld van straffen van zes maanden tot vijf jaar gevangenisstraf. Jozef De Witte is in zijn nopjes. "De antiracismewetgeving zet geen rem op de vrijheid van meningsuiting, ze zet een rem op daden," zo zegt hij nog.
We gaan het BBET-proces niet opnieuw voeren, maar we stellen wel vast dat Jozef De Witte problemen heeft met een bepaalde mening (hoe verderfelijk die misschien ook mag zijn) en dat hij problemen heeft met geweld tegen mensen louter op basis van hun afkomst. Dat is op zijn minst een rare redenering. Ten eerste waren de enige 'daden' die BBET op zijn kerfstok heeft het bezitten van (veelal legale en geregistreerde) wapens door individuen die iets met BBET te maken hebben en het sturen van smsjes in bedenkelijke toestand. Daarnaast gaven ze een blaadje uit waar inderdaad teksten in stonden die bij wet verboden zijn. Je moet echter het Belgisch gerecht zijn om te geloven dat deze heren effectief een aanslag zouden willen, laat staan kunnen plegen.
Het citaat waar we mee begonnen is al helemaal opmerkelijk. Het doet de schijn wekken datgeweld dat gepleegd wordt tegen mensen die geen specifieke afkomst hebben, toegelaten is onder bepaalde omstandigheden. En eerlijk gezegd, als we zien hoeveel criminelen er (niet enkel door gerechtelijke dwalingen, ref. de internationaal gezochte crimineel eerder deze week die vrijkwam door een procedurefout) vrij rondlopen, moeten we hem nog gaan geloven ook. Het district Deurne in Antwerpen kan hiervan meespreken. Maar hey, dat mag! De familie van de 87-jarige Augusta Van Reeth moet bijgevolg niet zagen, aldus De Witte, tenslotte was het geweld dat tegen haar gepleegd werd niet ingegeven door de afkomst van de dame. Spijtig voor haar en haar nabestaanden, maar zo gaat dat hier in België!
Bron: Rechts Actueel

Lees Meer »

Aankondiging

7 Februari, 2014
Door Admin

Ik wens onze luisteraars mee te delen dat er vanavond 7 februari geen verzoekprogramma uitgezonden wordt.

Ik heb al werk genoeg aan de radio dat ik mijn tijd niet ga verprutsen om voor mezelf te zitten spelen.

Al dagen is het luisteraarsaantal miniem en komen er heel weinig verzoekjes binnen, dus kan ik mijn tijd beter gebruiken.

De verzoekjes die vandaag zouden binnenkomen worden naar maandag verplaatst.

Met dank voor uw begrip.

Frank de Leeuw

Lees Meer »

Hartelijk lachen

7 Februari, 2014
Door Admin

Zonder woorden!

Klik op de afbeelding om ze op ware grootte te zien.

Lees Meer »

Nieuwsberichten 07-02-2014

7 Februari, 2014
Door Admin

Steun de Oostendenaars
Bluuf met je fikken van de miene.

Lees het volledige verhaal (met bijgevoegde beelden) hier en steun de Oostendenaars.

Bron: Radio Vlaanderen Nationaal
EU legt lidstaten holebi-wetten op, EUSSR zei u? Ja zeker!
Vandaag beginnen in Rusland de Olympische Winterspelen..
Deze spelen worden echter overschaduwd door de homorechten-beweging die onterecht Rusland beschuldigd van homofobie. Ondertussen werd in het Europees Parlement een 'EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit' goedgekeurd.
In Rusland werd recent een wet goedgekeurd die holebi-propaganda voor jongeren verbiedt. Of nog duidelijker: Rusland wil voorkomen dat in onderwijsinstellingen en in jeugdhuizen propaganda verspreid wordt die de holebi-leefwereld aanmoedigt. Ondermeer onderwijsboeken waar twee vaders met een kind worden in afgebeeld zullen bijgevolg verboden zijn. Het lijkt ons een goede stap in de strijd tegen de familiefobie, die sinds enkele jaren door hogerhand elders in Europa wordt opgedrongen, bijvoorbeeld in 'ons' eigen land, waar het homohuwelijk én adoptie voor holebi's een feit is. Met dank aan alle partijen, behalve het Vlaams Belang.
Let ook op het logo dat Google vandaag gebruikt in de kleuren van de holebi-beweging. Het protest tegen Rusland kan niet duidelijker zijn.

De stemming dinsdag in het Europees Parlement, waar en plan werd voorgelegd waardoor de EU regels oplegt aan haar lidstaten resulteerde in 394 stemmen voor, 72 onthoudingen en 176 stemmen tegen. Dit document leest als een verordening recht uit de USSR of het Derde Rijk. De lidstaten wordt niet 'gevraagd' om met een aantal zaken rekening te houden, maar ze 'moeten' dit en ze 'moeten' dat. Tot zover de soevereiniteit van de Europese lidstaten. We overlopen een aantal zaken.
"De lidstaten moeten het bestaande EU-rechtskader consolideren door zich in te spannen voor de aanneming van de voorgestelde richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid." (B, i) Van de gelijke behandeling van mensen met een andere overtuiging hebben we nog niet veel gezien. Toch niet als die 'overtuiging' ingaat tegen de wensen van de EU.
"Samen met de bevoegde instanties moet de Commissie richtsnoeren opstellen waarin staat dat transgenders en interseksuelen door de term "geslacht" worden gedekt in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep." (C, ii) Mannen die plots na operaties vrouw worden of omgekeerd, moeten we dus voortaan erkennen als vrouw of man, het is te zeggen, toch dat geslacht dat ze na de nodige operaties bekomen hebben. Werknemers die daar moeite mee hebben krijgen voortaan te maken met justitie, op aansturen van de EU.
"De Commissie moet gelijkheid en de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit bevorderen door middel van haar jongeren- en onderwijsprogramma's." (D, i) Ziehier, net waar Rusland dus terecht schrik voor heeft. Kinderen gaan van op de schoolbanken gehersenspoeld worden, zodat ze het normaal vinden dat Jantje twee vaders heeft of Mieke een moeder en een voormalige vader, die nu ook moeder is.
"De Commissie moet haar werkzaamheden met de Wereldgezondheidsorganisatie voortzetten om genderidentiteitsstoornissen van de lijst van mentale en gedragsstoornissen te schrappen, en ervoor te zorgen dat in de onderhandelingen over de elfde versie van de Internationale classificatie van ziekten (ICD-11) tot een niet-pathologiserende herclassificatie wordt gekomen." (E, ii) Hiermee krijgt ook de medische en wetenschappelijke wereld door de EU de kolf op de keel gezet, want voorgaande studies die bewezen dat bepaalde genderidentiteitsstoornissen wel degelijk medisch te behandelen zijn kunnen naar de prullenmand worden verwezen.
"De lidstaten moeten procedures voor wettelijke geslachtserkenning invoeren of herzien zodat het recht van transgenders op waardigheid en lichamelijke integriteit volledig wordt geëerbiedigd." (E, vi) De lidstaten worden dus verplicht om bestaande en gestemde wetten, waar lang over werd vergaderd, aan te passen naar de grillen van de transgenders. De EU schrijft met andere wetten onze wetten. Het lokale parlement afschaffen zou misschien geen slechte zaak zijn als je het zo bekijkt.
"De Commissie moet dringend voorstellen opstellen voor de volledige wederzijdse erkenning in de hele EU van de rechtskracht van alle documenten van de burgerlijke stand, om discriminerende wettelijke en administratieve belemmeringen weg te nemen waar burgers en hun gezinnen mee te kampen hebben wanneer ze hun recht op vrij verkeer uitoefenen." (H, ii) Dit stuk gaat dus over de huwelijken tussen gelijkgeaarden. Familiefobische wetten die dus in België bijvoorbeeld van kracht zijn, gaan moeten gelden in alle Europese lidstaten. Soevereiniteit zei u?
"De lidstaten moeten erop toezien dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering worden gewaarborgd, vooral met betrekking tot parades en soortgelijke evenementen, door ervoor te zorgen dat deze evenementen rechtmatig verlopen en door de doeltreffende bescherming van de deelnemers te garanderen." (I, i) Gay-parades (hieronder meer daarover) worden dus gebruikelijk in gans Europa, want ze verbieden is voortaan strafbaar. En de veiligheid garanderen? Vanzelfsprekend, maar garandeer dan ook de veiligheid van manifestaties zoals die van La Manif Pour Tous. Iedereen gelijk voor de wet, nietwaar?
"De Commissie moet toezicht uitoefenen op en lidstaten bijstaan in problemen die specifiek gelden voor seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, met name als die gepleegd zijn op grond van een vooroordeel of discriminerende beweegreden vanwege persoonlijke eigenschappen van de slachtoffers." (J, i) Begin alvast met het erkennen van de dadergroepen bij homofobische uitspattingen. Het zijn voornamelijk religieuze bevolkingsgroepen die (in veel gevallen terecht) problemen hebben met deze extreem progressieve manier van leven. De daders van homofoob geweld bevinden zich dan weer voornamelijk(!) bij één bepaalde religie.
De stemming zelf dan. We noemen even een paar bekende namen op die zich onthouden hebben of tegengestemd en met andere woorden problemen hebben met dit document dat verregaande anti-familiale gevolgen zal kennen. Bij de onthouders merkten we de voorbije dagen in de pers al Mark Demesmaeker van de N-VA op. Hij verdedigde geheel terecht het subsidiariteitsbeginsel waarbij soevereine staten zélf moeten beslissen hoe ze zulke problematiek aanpakken, dit tot grote ergernis van EU-slaaf Guy Verhofstadt. Een andere 'onthouder' is Nigel Farage van het Engelse UKIP.
Bij de tegenstemmen vinden we vanzelfsprekend Philip Claeys van het Vlaams Belang. Anderen waren Derk Jan Eppink (NL), Mario Borghezio (I), Bruno Gollnisch (F), Marine Le Pen (F), Nick Griffin (VK), Andreas Mölzer (O) en ook nog Daniël van der Stoep van de Nederlandse PVV van Wilders. Zoals verwacht waren er ook een massa tegenstemmen uit onder andere het katholieke Polen en andere landen uit die regio. Maakt dat deze heren en dames homofoob? Uiteraard niet! Niemand spreekt zich uit voor geweld tegen holebi's. Dat wil echter niet zeggen dat enerzijds - zoals Demesmaeker het stelt - de erkenning van de soevereiniteit een holle doos moet worden en anderzijds dat zo'n plan plots gaat zorgen voor een ommekeer voor het probleem dat homofobie mogelijk is.
Als je het ons vraagt kan homofobie het best aangepakt worden… vanuit de holebi-wereld zelf. Het is deze beweging die de clichés blijft bevestigen. GAY-parades zijn een toonbeeld van decadentie waar halfnaakte mannen en vrouwen voor de ogen van gezinnen met kinderen lopen te paraderen. Aparte holebi-spelen zijn een vorm van zelf-uitsluiting van de maatschappij. Zelfs op de 'omstreden' Olympische Winterspelen die vandaag in Rusland van start gaan, zal meen geen enkele holebi anders bekijken. Waarom dan de wereld wijsmaken dat aparte spelen nodig zijn omwille van de 'discriminatie'?
Onze raad aan de holebi-gemeenschap: wees gerust wie je bent, maar val er niemand mee lastig. Niemand discrimineert van nature, maar reacties op decadente excessen kan je niet vermijden en dat heeft iets te maken met een enge, conservatieve maatschappij. Doe gewoon.
Bron: Rechts Actueel
Gewetenloze dieven zijn er vandoor gegaan met de elektrische rolstoel van Adam Zakreyew (36).
De man van Tsjetsjeense afkomst woont al enkele jaren in ons land. Samen met zijn vrouw en hun dochtertje. Ze waren op de vlucht voor de oorlog in hun land. Tijdens die oorlog met Rusland verloor Adam beide benen door een explosie. Hij was toen net achttien.
Sinds goed een jaar wonen ze in Oostende. Omdat de inkomhal van het flatgebouw waar ze wonen te smal is, laat hij zijn elektrische rolstoel buiten aan de voordeur staan. Onder een afdakje. "Anderhalve maand gingen onbekenden er al eens vandoor met mijn rolstoel. Hij werd toen een eind verder teruggevonden. De politie vermoedde toen dat het het werk was van vandalen. Ik heb nu opnieuw aangifte gedaan en een klacht ingediend bij de politie. Hopelijk kunnen de beelden van de bewakingscamera's die hier buiten hangen naar de daders leiden. Ondertussen moet ik mij met zijn gewone rolstoel verplaatsen. Want geld voor een nieuw elektrisch exemplaar hebben we niet."

De politie van Oostende had gisteravond nog geen spoor van de daders of van de rolstoel. "Het is niet uitgesloten dat het om pesterijen gaat. Het gezin is al vaker het mikpunt geweest", zegt een buurman.
Bron: Polkun
'Islam onverenigbaar met Westerse cultuur - Koranteksten over uitmoorden Joden moeten worden veranderd'

Gerard Batten, woordvoerder Immigratiezaken van de Britse Onafhankelijkheidspartij (UKIP) wil dat moslims een gedragscode ondertekenen, waarin ze het door de islam gepropageerde geweld en terrorisme verwerpen. Eerder pleitte hij al voor een Europees verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. Verder heeft de Koran een 'update' nodig, vindt hij. De uitspraken van Batten zijn opmerkelijk, omdat de bekende leider van de UKIP, Nigel Farrage, tot nu toe weigerde te praten over het tegengaan van de groei van de islam in Europa.
Batten is niet de eerste de beste in de UKIP-partij. Hij is de woordvoerder. Tot voor kort hielden de andere partijen het voor onmogelijk om samen te werken met de partij van Nigel Farage. Niet om hunentwil maar NF weigerde steeds om stelling te nemen tegen de moslims in het algemeen, incluis de extremisten. Wanneer we hier lezen dat zijn woordvoerder een taal aanheft die Wilders of Le Pen verwonderd doen opkijken is misschien nog alles mogelijk. Rolt Batten de loper uit voor UKIP om aan te sluiten bij FN, PVV, VB, .... Dat ware natuurlijk een versterking die kan tellen. We wachten het af. Maar dat de eu-kritische partijen hoe dan ook voor een omwenteling gaan zorgen, daar twijfelt intussen niemand meer aan. Ik zou zeggen ; hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Bron: Polkun
Duitse Groenen willen gratis openbaar vervoer voor illegalen
Sinds meer dan een jaar wordt het Berlijnse Oranjeplein bezet door illegalen. Disctrictsburgemeester Monika Herrmann behoort tot de Grünen en ziet de bezetting door de vingers. Meer zelfs, de Grünen, SPD, de Piratenpartei en de Linkspartei willen nu gratis openbaar vervoer voor de bezetters.
U leest het goed. Terwijl schoolgaande jeugd, werkende mensen en bejaarden dienen te betalen om de metro en de bus te nemen om zo hun bijdrage te leveren aan de maatschappij, moeten voor de linkse wereldverbeteraars illegale bezetters gratis de plaats van de betalende Berlijner kunnen innemen. De argumentatie is te zot voor woorden: "Het kan niet dat getraumatiseerde vluchtelingen geïsoleerd worden van het openbare leven. Het is louter een kwestie van van een humane vluchtelingenpolitiek."
De actiegroep, vanzelfsprekend gesteund door extreem-linkse groepuscules, noemt zichzelf 'Bewegungsfreiheit für Lampedusa & Co'. De illegalen beweren namelijk dat ze van Lampedusa afkomstig zijn, maar weigeren pertinent elke identiteitscontrole. Beste mensen, dit is al meer dan een jaar aan de gang! En het is met die identiteitscontroles op het openbaar vervoer dat het misliep. Terwijl in de metro een controle van de passagiers aan de gang was weigerden de illegale aanwezigen van het Oranjeplein elke vorm van controle. De aanwezige controleurs én politieagenten werden in de plaats daarvan fysiek aangevallen.
Al deze feiten vormen voor de groene burgemeester geen enkel probleem, want nu eist ze gratis vervoerskaartjes van de Duitse senaat. Ook het feit dat de hygiënische toestand schrijnend is op en rondom het Oranjeplein en dat er zelfs ook een rattenplaag is ontstaan door de aanwezigheid van de illegalen, kan Monika Herrmann geen zier schelen. Meer zelfs, ook de Gerhart-Hauptmann-Schule die zich aan de Reichenberger Straße, vlakbij het Oranjeplein bevindt wordt deels bezet door deze illegalen. De foto's onderaan het artikel tonen de huidige toestand van deze 'opvangplaats'. De politie die permanent(!) aan de deur staat moet instaan voor de orde. Drugdealers kennen de weg naar de school zeer goed.
Ondertussen wordt bij ons, onder impuls van de EU, de vreemdelingenwet versoepeld… gezinshereniging zal vlotter worden geregeld en profiterende vreemdelingen zullen moeilijker het land worden uitgezet. Het is nu wachten tot het eerste plein in Antwerpen of Brussel wordt bezet door een bende illegalen, gesteund door én de (districts)burgemeester én het nodige ongure extreem-linkse langharig werkschuw tuig. Maar gooi geen peuk op de grond, of je hebt een GAS-boete aan uw been en betalen zal je!

Bron: Rechts Actueel

Lees Meer »

Ter herinnering

6 Februari, 2014
Door Admin

Zeker bijwonen, want "keizer" Van de Lanotte en zijn bende hebben onze stad al genoeg de grond ingeboord.

Wat werd er tot nog toe bereikt?

(Klik op de afbeelding voor vol zicht)

En meer:

 En volg ook dit.

(Ook op onderstaande afbeelding klikken voor vol zicht).

Lees Meer »

Verschrikkelijk

6 Februari, 2014
Door Admin

Religie van de vrede in beeld
Kruisigen van honden en katten
Het dierlijk misbruik tiert welig in de islamitische wereld, zelfs onder moslims in het Westen. Dit als verwijzing naar het toekomstig lot van de christenen.

Marnix

Bron: Bare naked islam

Lees Meer »

Nieuwsuitzending 06-02-2014

6 Februari, 2014
Door Admin

Een nieuw logo mag wat kosten - Amsterdam: 100.000 euro, prov. Antwerpen: 2.000.000
Europa gaat nog steeds gebukt onder (de gevolgen van) de financiële crisis. Overal wordt de broeksriem wat aangetrokken en besparingen op gemeentelijk niveau zijn in veel gevallen de tijdelijke oplossing. In Amsterdam echter heeft men blijkbaar nog een flink spaarpotje staan.
Net zoals een stad als Antwerpen bestaat de hoofdstad van Nederland uit verschillende districten, al heten ze daar 'stadsdelen'. Recent werden een aantal van die stadsdelen samengevoegd en de stad wilde daarom die nieuwe situatie kracht bijzetten door middel van een nieuw algemeen stadslogo.
Om die zware creatieve taak tot een goed einde te brengen werd een reclamebureau aangesteld, want zo gaat dat dan. Kijk naar het nieuwe logo van de provincie Antwerpen bijvoorbeeld. Ook daar werd de 'opmaak' uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Het resultaat is een onversneden vrijmetselaarslogo, namelijk een simpele driehoek, verwijzend naar de piramides van de loge. Vanzelfsprekend zal men dit nooit toegeven, maar het is al te duidelijk. Ook het vorige logo bevatte deze symboliek, de provincie is dan ook al jaren in handen van liberalen en socialisten aangevuld met de tijdelijke winnaars van de verkiezingen.

Bij de stad Amsterdam kreeg men voor het nieuwe logo een factuur van 100.000 euro voorgeschoteld. Uiteraard is daarbij de totale omschakeling nog niet verrekend. Deze prijs is niet abnormaal, moest het geen crisis zijn én vooral, moest het logo écht nieuw zijn. Maar neen, men heeft bij reclamebureau Edenspiekermann enkel maar op de 'enter'-knop gedrukt en klaar was Kees. Het woord 'Amsterdam', dat eerst achter het woord 'Gemeente' stond, is simpelweg door een druk op de knop verplaatst naar de lijn eronder. 100.000 euro! Alstublieft!

De provincie Antwerpen moet overigens niet onderdoen. De totale veranderingsoperatie van het oude logo naar de huidige driehoek (meer is het echt niet) kost de belastingbetaler 2.000.000 euro. Terecht merkte VB-provincieraadslid Tim Willekens op dat "de mensen die op wachtlijsten van de provinciale gehandicaptenzorg staan blij zullen zijn dat er nu op het minst een nieuw logo aan de muur van het gebouw prijkt, waar ze met een bang hart afwachten wanneer er voor hen een plaatsje vrij komt". Geluk zit in de kleine dingen zullen we maar denken, maar hij heeft gelijk. Met dat budget kon men wel een aantal plaatsen bij creëren. Het is een kwestie van prioriteiten.
Bron: Rechts Actueel
Protesten in Zuid-Afrika breiden uit, blanken doen nu ook mee maar dan wel sereen
Gisteren schreven we over de onlusten in Zuid-Afrika. De protesten zijn ondertussen uitgedeind naar andere gebieden in het ooit zo mooie Zuid-Afrika. Drie provincies hebben te maken met protesten tegen de overheid. Het lijkt erop dat er een algemeen ongenoegen heerst over de heersende orde in het land.
Met algemeen bedoelen we ook echt algemeen. Bij een aantal (terechte) protesten hebben nu ook blanken zich aangesloten bij de betogers. Het beleid van de ANC-SACP (South African Communist Party)-VP+-regering is dan ook schrijnend. De verkeerde prioriteiten worden gelegd, waardoor vele standaardbehoeften in ernstige mate worden verwaarloosd. Zuid-Afrika glijdt stilaan af tot ontwikkelingsgebied.
Gisteren toonden we foto's van brandende gebouwen en voertuigen. Vergis u niet, want de protesten waar blanken zich vandaag bij aansloten vinden plaats in alle rust en kalmte. Het toont aan dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de louter zwarte betogingen en de door blanke gesteunde protesten.
Bron: Rechts Actueel

Voetbalresultaten Beker van België

SV Zulte Waregem - AA Gent 0 - 0
KV Oostende - SC Lokeren 1 - 1
Zulte Waregem geplaatst, de heenwedstrijd eindigde op 0 - 1
SC Lokeren geplaatst na de strafschoppen.

Er hangt echter wel een vies geurtje aan de plaatsing van Lokeren, met dank aan scheidsrechter Johan Verbist.
Zie apart artikel op onze blog.

Bron: Radio Vlaanderen Nationaal.

Statistieken.

Reyerslaat

Doorgegeven door Ropie.

Lees Meer »

Pure diefstal

6 Februari, 2014
Door Admin

Gisterenavond is het in Oostende tot rellen gekomen tijdens de bekerwedstrijd tussen KV Oostende en SC Lokeren.

Nadat scheidsrechter Johan Verbist een geldig doelpunt van KV Oostende onterecht had afgekeurd werd er door de Oostendse supporters met plastic en papieren bekertjes en bier gegooid.

Daarop wilden de Lokerensupporters (naar verluidt opgehitst door NAC Bredasupporters die zich onder hen gemengd hadden) zich een weg banen tot bij de Oostendse supporters.

Op de beelden ziet u de "grote helden" met sjalen voor hun gezicht, dus, duidelijk gekomen om herrie te schoppen.

Al even grote 'helden' zijn de Oostendse politiemannen, die de stewards het gevaarlijke werk laten doen en zelf op veilige afstand blijven staan. (Net zo heldhaftig als in de Oostendse Langestraat).

Na de onderbreking ging de wedstrijd verder en verloor KV Oostende met de strafschoppen.

We mogen dus duidelijk stellen dat KVO een verdiende plaats in de finale ontstolen is.

Gevolg is dat ze waarschijnlijk (net als Lokeren trouwens), één of meer wedstrijden achter gesloten deuren boven het hoofd hangt.

En dan zou die maffia in Brussel nog verwachten dat we voor dat rood vreemdelingenlegioen supporteren?

Waarom? Affiches waarop het Nederlands geen plaats heeft, altijd 'kleinere' ploegen benadelen en steeds hervormen om de groteren zoveel mogelijk ter wille te zijn.

Zo vlug mogelijk een nationale ploeg "Zwarte Leeuwen" aub.

html5 video mp4 webm maker door EasyHtml5Video.com v2.1
Lees Meer »

Nieuwsberichten 05-02-2014

5 Februari, 2014
Door Admin

Elektriciteitspanne aanleiding tot zware rellen in Zuid-Afrika, maar alles gaat goed!
In het Zuid-Afrikaanse Tshwane viel enkele dagen geleden de elektriciteit uit. Het is te zeggen, de inwoners van 'regio 7? in deze stad werkten met een soort voorafbetaling om elektriciteit te bekomen. Dit systeem is nu gecrasht en is onherstelbaar gebleken. Het gemeentebestuur besliste vervolgens om deze inwoners te laten aansluiten op het premium-systeem. Het enige wat ze vragen is dat deze inwoners zich komen laten registreren. Simpeler kan het bijna niet.
Deze oproep komt blijkbaar erg traag aan, want al dagenlang wordt er geprotesteerd in de zevende regio van Tshwane. Nu, het is te zien wat je 'protesteren' noemt, want het lijkt wel of er een burgeroorlog woedt. De uitsluitend zwarte betogers staken ondertussen een ziekenhuis, een woonhuis, enkele stadskantoren, een bibliotheek, wat voertuigen en een politiekantoor in brand.
En dit allemaal omdat het elektriciteitssysteem het even laat afweten… je zou denken dat er meer aan de hand is. Maar dat mogen we niet zeggen of denken, want we weten allemaal dat sinds het einde van de apartheid alles peis en vree is in de 'regenboogrepubliek'. Zuid-Afrika is een paradijs op aarde, laat daar geen twijfel over bestaan!
Tegelijkertijd bereikt ons ook het bericht dat in Kaapstad vandaag een betoging zal plaatsvinden van het ANC. Meer dan 2000 betogers worden er verwacht. De vorige ANC-betoging in Kaapstad leidde tot chaos, geweld en vandalisme. Desalniettemin stelt het openbare vervoer de metrolijnen gratis ter beschikking van de duizenden betogers. Als toemaatje van ergernis wordt aan de mensen die willen gaan werken (overwegend blanken vanzelfsprekend) gevraagd "om alternatieven te zoeken om op hun werkplek te geraken". We zouden toch stilaan durven stellen dat Zuid-Afrika aan het afglijden is naar een volleerde bananenrepubliek…
Ondertussen bij de rijke, vetgemeste, racistische en stoute blanke boeren: klik hier.

Bron: Rechts actueel.

Uit "Die Vryburger"
Oor die afgelope twee dekades het Boere-Afrikaners gesien hoe die land aan die brand bly deur betogers wat toi-toi, klipgooi, en afbrand wat hulle wil, en soms optree soos 'n redelose dier.
Om perspektief te gee, moet mens miskien net weer let op die gebeure voor die oorgawe van 1994.
Dit was die twee Nobel-manne, De klerk en Mandela wat skynbaar ooreengekom het om aan Suid-Afrika te vertel die land gaan brand en die geweld gaan onbeheerbaar word as apartheid nie afgeskaf word nie.
Toe stem Suid-Afrika vir die nuwe bedeling, bygesê met 'n spul verneuk-stemme.
En nou nadat 'n volk, die enigste ter wêreld, sy land met kruisies weggegee het aan ander wat voorstanders van terrorisme en kommunisme is, nou brand die land eens so erg, en die geweld het onbeheerbaar toegeneem, en die korrupsie, diefstal en boewery neem die oorhand terwyl die land 'n markplein vir jubelende misdadigers geword het.
Die groot vrede wat moes kom, het toe 'n muis gebaar, en die geweld het net nog meer gewelddadig geword.
Gelukkig is daar nog 'n klein kern wat die Westerse beskawing wil handhaaf, wat sedes en norme in stand wil hou, wat die goeie van die verlede as hoekstene vir die toekoms wil gebruik.
As daardie kern van die volk, met die ywer en durf waaroor hulle beskik, sy eie toekoms wil verseker binne 'n eie vaderland, dan moet daardie kern maar betrokke raak in die vryheidstryd met sy verskillende komponente.
Die Oranje-projek is deel van hierdie vryheidstryd en daarsonder sal ons volk moeilik by soewereine onafhanklikheid uitkom.
Die Christengelowige Westerling wil nie en kan nie hulself vereenselwig met die barbaarsheid van klipgooi, brand, moor, verkrag asof dit 'n leefwyse moet wees nie.
Daarom is volksvryheid, soewereine onafhanklikheid, die enigste oplossing vir ons volk.
Redakteur

Lees Meer »

Onze rondvraag.

4 Februari, 2014
Door Admin

Beantwoord aub de onderstaande vraag zodat we weten of we u verder kunnen helpen.

Lees Meer »

Opsporing verzocht

4 Februari, 2014
Door Admin

We vragen uw hulp

Vermist Rebecca Groenendijk. 33 jaar. Heerjansdam. Wilt U allemaal deze foto dagelijks delen zodat het bericht zichtbaar blijft. Rebecca heeft zaterdag 1 februari haar huis in verwarde toestand verlaten. Is sindsdien spoorloos. Mijn Zus en Fam zijn erg ongerust. - Fam. kennissen en politie zijn op zoek. Rebecca heeft blond haar tot aan haar schouders en is 1,65 cm lang. Heeft w.s een zwarte lange broek aan en of een donkerblauwe jas met bond kraag of een lichtblauwe jas, . Rebecca zou zaterdag om 20.30 uur gezien zijn op Ziedewijdsedijk in Barendrecht . Of we hier vanuit kunnen gaan weten we niet!! A.U.B kijk naar haar uit!!! en deel de oproep.

Lees Meer »

Daar vragen we al zo lang naar

4 Februari, 2014
Door Admin

Het blijft nog steeds in dovemansoren vallen.

Lees Meer »

Hou die dag vrij aub

4 Februari, 2014
Door Admin

We kondigen nog eens het Vlaams Nationaal Zangfeest aan, nu mét het programma erbij.

Met dank aan Marnix.

Liedprogramma 16 maart 2014

Samenzangliederen op het programma:

Gebed voor het Vaderland

Theodoor Van Rijswijckmars

Groeninghe

Vlaanderen dach en nacht

Vlaanderen

Dag, lieve juffrouw Lente

Die mei plezant

O mijn Kempen

Vaarwel mijn broeder

Het Vendel

De Blauwvoet

Kempenland

Het liedje van Koppelstock

Wij zijn bereid

Meck toch sterck

Voor outer en heerd

Omdat ik Vlaming ben

Lied van mijn land

Het lied der Vlamingen

Die Stem van Suid-Afrika

Wilhelmus

De Vlaamse Leeuw

Kleinkunstliederen voor  samenzang:

Land van Maas en Waal

Houden van

Brussel, Stas van de stokebranden

Daar is de lente

Een soldaat van Napoleon  de Grote

Volk wordt staat 


Lees Meer »

Nieuwsberichten 04-02-2014

4 Februari, 2014
Door Admin

’Geen uitkering voor migrant’

DEN HAAG - 

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat EU-migranten zoals Roemenen en Bulgaren geen recht hebben op Nederlandse sociale voorzieningen. Maar liefst 81 procent vindt dat zij hier geen toeslag of uitkering moeten krijgen.

Bron: De Telegraaf

'NL'ers willen zelfstandig, krachtig land'

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van de PVV. Zelfs in de achterban van het pro-Europese D66 is twee derde van de ondervraagden het daarmee eens.

Over de nadelige gevolgen van het vrij verkeer van personen dat bij de EU hoort, is recent veel ophef. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwde eerder nog voor een multicultureel drama als de migratie van Bulgaren en Roemenen niet beter wordt begeleid.

De bevolking maakt zich duidelijk zorgen over de open grenzen in de EU waardoor Oost-Europeanen hier makkelijk kunnen komen. Uit de peiling van De Hond blijkt dat twee derde van de ondervraagden wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen, ook PvdA-stemmers zijn het daarmee eens. „De achterban van Samsom en Pechtold is gelukkig minder eurofiel en onnozel dan de heren zelf”, zegt Wilders.

Vertrek

Voor Wilders is de belangrijkste uitkomst dat een meerderheid van de ondervraagden (55%) voor een vertrek uit de EU is als dit extra economische groei en banen oplevert. Niet alleen bijna alle PVV-stemmers (97 procent) vinden dat, maar ook de achterban van de VVD (58 procent) en de SP (70 procent) is voor een vertrek te porren als dat economisch gewin oplevert.

PVV-leider Wilders vindt de uitkomst ’overweldigend’. Donderdag presenteert het Britse onderzoeksbureau Capital Economics het rapport over de economische gevolgen van het vertrek van Nederland uit de EU. Dat onderzoek is in opdracht van de PVV gedaan. „Een sterk en soeverein Nederland buiten de EU is goed voor de Nederlandse economie, zorgt ervoor dat we weer de baas worden over onze grenzen, ons eigen geld, onze begroting en zelf bepalen wie van onze uitkeringen en voorzieningen gebruik mag maken”, zegt de fractievoorzitter.

Bron: De Telegraaf

Geluidsfragment van een vraaggesprek met Geert Wilders:


Download NLers willen zelfstandig krachtig land.mp3.

"NLers willen zelfstandig krachtig land" speelt.

[VIDEO] Oproep uit Canada aan koning Filip tegen de wet voor euthanasie op kinderen

Binnenkort wordt naar alle waarschijnlijkheid de kindermoordwet goedgekeurd. Nadat de eerste fase met succes werd afgerond, namelijk de wet die abortus een zaak maakte alsof het iets is tussen de soep en de patatten, wil men nu ook kinderen kunnen vermoorden die al geboren zijn. Stel u voor dat ouders lasten zouden ondervinden van hun zieke kindje. Afmaken die handel! De gebruikelijke term: euthanasie voor kinderen.

Een gezin uit Canada richt zich daarom rechtstreeks tot koning en hofnar Filip van België. Het gezin heeft drie kinderen en het jongste kindje werd geboren met een hartafwijking. Deze afwijking geeft (aldus het gezin) volgens de toekomstige wet in België het recht om de pasgeboren baby naar de eeuwige jachtvelden te spuiten. Het gezin, waarvan de vader dokter is, liet echter de medische wereld haar kennis benutten in plaats van te kiezen voor de gemaksoplossing van de dood en het kindje mocht na vijf weken met haar familie het ziekenhuis verlaten. Ondertussen is ze vier jaar en gezond.

Of koning Filip de oproep ter harte neemt en tevens de wens van de familie volgt om deze verschrikkelijke wet niét te ondertekenen, is maar de vraag. Koning Boudewijn deed het hem voor met de eerste abortuswet. Het verhinderde echter de regeringspartijen niet om alsnog abortus toe te laten. De kindermoordfabriek kon legaal van start gaan.

Denk overigens op 15 mei ook eens aan deze wet. Een stem voor ALLE partijen behalve het Vlaams Belang laat het vermoorden van kinderen toe in de toekomst. Zelfs de CHRISTEN-democraten verdedigen deze wet. Wat een rare wereld…

[CITAATvdDAG] Urbanus’ ‘bekering’ tot de N-VA

 “Ik doe dit niet voor mijn imago, wel omdat ik zo ben.” Deze uitspraak deed Urbanus gisterenavond tijdens een vraaggesprek op Terzake op de vraag waarom hij een optreden gaf op het N-VA-congres afgelopen weekeinde.

Ook gaf hij mee een “statement” te willen maken door zich pro-N-VA te bekennen. ”Ik zie bij de andere partijen zoveel hypocrisie, terwijl ze de grootste partij in een hoekje zetten en hen afschilderen als een bende nazi’s,” aldus Urbanus. Ook de belastingregering Di Rupo kreeg lik op stuk: “Ik heb onlangs twee keer opgetreden in Nederland. Eén optreden was voor mij, het andere voor de staat.”

We kenden Urbanus’ sympathie voor gezonde politiek al langer, lang voor er sprake was van de N-VA overigens. Hier spreekt hij duidelijk taal wanneer aan hem gevraagd wordt wat hij van de verkiezingsuitslag vindt, weer eentje waar het Vlaams Blok flink gewonnen had voor alle duidelijkheid:

“Ik heb het gevoel dat er nu toch eens echt iets moet gebeuren. Als we wéér eens fluitend de andere kant blijven uitkijken, dan hoéft er na de volgende verkiezingen misschien niet meer gediscussieerd worden. Dan heeft het Vlaams Blok gewoon de absolute meerderheid. De socialisten zijn in mijn ogen vooral nog rood van hun neus te laten bloeden. Telkens als je het woord ‘allochtoon’ in de mond neemt, moet je verschrikkelijk hard op je woorden letten en je op voorhand excuseren: dat je zeker geen racist bent en héél zeker niet op het Blok hebt gestemd. Voor elk scheef woord dat je over een migrant zegt staan er tien kerels klaar om een hakenkruisje op je voorhoofd te stempelen, met inkt die er niet meer afgaat. Dat is even fundamentalistisch als Al-Qaeda.”

Urbanus leende afgelopen weekend zijn komisch talent uit aan het N-VA-congres. In 'Terzake' vertelde de komiek waarom hij er optrad en hij nam er geen blad voor de mond: "Drie kwart van al die socialisten zijn gewoon rechtse zakken met een rood 'vlagsken'." De vlag dekt volgens de artiest al lang de lading niet meer. Al staat hij zelf wel achter de ideologie van links, zo beweert hij. De belangrijkste reden van zijn optreden voor N-VA was echter het verlangen naar een selfie met Liesbeth Homans. En die kréég hij.

Zelf vond hij zijn optreden niet onlogisch, "want ik neem het altijd op voor de zwakkeren", zei hij aan het begin van zijn performance.

De Vlaamsgezinde komiek kreeg de zaal op zijn hand met onder meer grappen over premier Elio Di Rupo (PS). Een voorbeeld: "Ik zag gisteren Elio Di Rupo en Bart De Wever samen een lingeriewinkel binnenstappen. Dat is gelogen, maar aangezien er hier zoveel journalisten zijn, tegen hen moet je altijd liegen, dan heb je tenminste een kans dat het 's anderendaags juist in de krant staat."

"Niet fanatiek flamingant"
In 'Terzake' kwam Urbanus zijn beweegredenen uiteenzetten. Naar eigen zeggen is de komiek niet fanatiek flamingant. "Ik ben niet zo fanatiek. (...) Het is eigenlijk mijn aversie tegenover de andere partijen waardoor ik affiniteit heb met de N-VA. Ik zie zoveel hypocrisie, ze zijn bang en ze duwen de N-VA in een hoek, als potentiële nazi's." 

Ook de 'belastingregering Di Rupo' kan op weinig begrip rekenen. "Ik erger mij daar al een tijdje aan. Ik wil niet verweten worden dat ik een asociaal mens ben. Ik werk al veertig jaar, al die tijd sta ik geld af aan de staat. Als de koning een toespraak geeft, vraagt hij altijd 'om nog een tandje bij te steken' en nog meer solidariteit. Waarom is er nooit een schouderklopje voor de mensen die dit land draaiende houden?"

De N-VA en Hitler, het is al zo ver!

Bij Rechts Actueel zijn we allesbehalve visionairen. De bescheidenheid om dat toe te geven is ons niet vreemd. Maar toch, de virtuele inkt van onze woorden van gisteren was nog niet droog, of het artikel over de PS en de N-VA was al bijna achterhaald.

We schreven “Nog even en de N-VA is schuldig aan de eigenhandige deportatie van de in Vlaanderen wonende joden richting de kampen in het Oosten. We kennen de trucjes van de roden onderhand al wel.” De truc werd echter niet toegepast door de ‘roden’, maar wel door de zogeheten Christen-democraten.

De één of andere CD&V’ster uit Bornem twitterde: “Een nieuwe Hitlergroet lijkt geboren” en verwijst hiermee naar de twee vingers die de N-VA’ers de laatste tijd graag de lucht insteken. Nathalie Michiels, zo heet ze, wilde zich zo even snel populair maken in twitterland, maar mispakte zich daar lelijk aan. Ze kreeg een storm van verontwaardiging over haar heen. En terecht.

Al vrij snel werd de tweet verwijderd en beloofde ze schoolstraf-gewijs dat ze twee keer zou nadenken alvorens te twitteren. Desalniettemin liet ze meermaals verstaan dat er haar “een vreemd gevoel overvalt” bij het zien van N-VA’ers die twee vingers de lucht insteken. De angst voor de N-VA zit diep gebakken als zelfs CD&V’ers het nodig vinden om er de (immer populaire blijkbaar!) jaren ’30 bij te halen.

Je kan het zielig noemen, wat het ook is, maar het is de beste graadmeter. De N-VA kan op haar twee oren slapen lijkt het ons. O ja, het is overigens sommige media goed opgevallen dat ook het Vlaams Blok destijds de twee vingers gebruikten als wapen tegen de vervreemding, de ontvlaamsing en voor meer vrijheid.

Bron bovenstaande artikelen: Rechts Actueel en Het Laatste Nieuws.

Lees Meer »

Uit Zuid-Afrika

3 Februari, 2014
Door Admin

Dit is so dat daar vandag hoofsaaklik twee groepe blankes ( Afrikaans en Engels sprekendes ) in Suid Afrika is nl.

1. Die met die Kaapse Afrikaner mentaliteit. Dit is nie mense wat op die oomblik in die Kaap woon nie maar wat die mentaliteit van die Wes Kapenare in die 1800’s het. Dood tevrede om vir meer as 150 jaar onder ‘n vreemde regering te woon, te werk en lustig saam “ God save the King “ te sing. Net so sing die huidige “Kaapse Afrikaners “ “Kosie sukkel in Afrika “ lustig saam. Kyk maar net na die Springbok span.
2. Die met ‘n republikeinse mentaliteit. Dit was in die 1800’s die Transvalers en die Vrystaters wie ongeag Engeland se werelds mag posisie nie geskroom het om Engeland in ‘n oorlog aan te vat nie. Mense met beginsels , durf en ruggraat.

Bron: Agri-SA
http://www.agrisa.co.za/

Lees Meer »

Nieuwsberichten 03-02-2014

3 Februari, 2014
Door Admin

[CITAATvdDAG] Gerolf Annemans zet de puntjes op de i
"Als het huis in brand staat, moet je naar de uitgang." Deze uitspraak van VB-voorzitter Gerolf Annemans wordt vervolledigd door een artikel vandaag op de VB-webstek: "Maar de andere partijen kiezen liever wat nieuw behang. Alleen het Vlaams Belang wil het roer omgooien."
Ondanks het feit dat de N-VA dit weekeinde benadrukte dat de Vlaamse onafhankelijkheid voor hen punt 1 blijft, zijn we er toch vrij zeker van dat het Vlaams Belang qua consequentie toch geloofwaardiger is dan die andere 'nationalistische' partij. Dat het VB zichzelf als de "stok achter de deur" voorstelt, is dan ook een krachtig signaal naar de kiezer toe. Zeker op federaal en Vlaams niveau zal de partij zich op deze manier moeten profileren. De stok achter de deur, de geloofwaardige oppositie. Even weg van de piste om mee te besturen.
Op Europees vlak bekleedt het VB een unieke positie in Vlaanderen. Ze is de enige Euro-kritische partij en dat kan hen misschien wel een aantal extra stemmen opleveren. Een nieuwe wind door het kieslandschap, al moet de boodschap de kiezers dan wel eerst bereiken. Lees hier meer.

PS start aanval of de N-VA en sluit samenwerking af met Marokkaanse partij

Ook de PS is dit weekeinde definitief van start gegaan met de verkiezingsstrijd. De PS, die zoals we weten, de Eerste Minister in haar rangen heeft, is omwille van die belangrijke post niet slecht bezig in de peilingen. Het ziet er dan ook naar uit dat we een versterkte versie van de jongste federale verkiezingen gaan meemaken: een sterkere PS en een nog sterkere N-VA. Dat laatste zint de roden dan ook allerminst.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de PS de - afgezaagde, maar in Wallonië ongetwijfeld nog steeds populaire - wapens bovenhaalt. De N-VA kiest (aldus de PS) voor de Vlaamse onafhankelijkheid én nodigde op haar congres de Nederlandse ex-eurocommissaris Frits Bolkestein uit. Dat is voor Laurette Onkelinx voldoende om deze Vlaamse partij te bestempelen als 'extreem-rechts'. Lap! Nog even en de N-VA is schuldig aan de eigenhandige deportatie van de in Vlaanderen wonende joden richting de kampen in het Oosten. We kennen de trucjes van de roden onderhand al wel.
De N-VA een extreem-rechtse partij noemen, doet ons wat glimlachen. Zelfs het Vlaams Blok destijds, of het Vlaams Belang nu komen nog niet in de buurt om dat etiket opgekleefd te krijgen. Tenzij de definitie inhoudt dat vragen tot aanpassingen van vreemdelingen aan de leefgewoonten van het gastland als extreem-rechts kan bestempeld worden natuurlijk. Dan pleiten we allen graag schuldig. Maar Laurette weet beter. Waalse rode kiezers horen hun politici graag uithalen naar Vlaanderen. Dat zeer veel van die rode Walen afhankelijk zijn van het staatsapparaat (hetzij door hun job, hetzij door hun ziekenkas- en werkloosheidsuitkeringen) zal er wel iets mee te maken hebben.
Ondertussen sloot de PS een samenwerking met de Marokkaanse rode partij l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Deze partij is niet geliefd bij de conservatieve islamieten in Marokko. Deze roden willen namelijk het debat openbreken over gelijkheid tussen man en vrouw (in eerste instantie aangaande erfenisrechten), tegen polygamie, tegen kindhuwelijken en zo meer. Dat zij in de toekomst nog meer stokken in het hoenderhok gaan werpen door bijvoorbeeld holebi-'rechten' te verdedigen en te promoten, sluiten we dan ook niet uit. Of deze samenwerking in goede aarde gaat vallen bij de zeer vele conservatieve moslims in Brussel en Wallonië valt nog af te wachten.
De N-VA een extreem-rechtse partij… gelukkig voor de N-VA dat maar weinig Vlamingen zich van zo'n beschuldiging iets aantrekken.
Bron: http://rechtsactueel.com/2014/02/03/ps-start-aanval-of-de-n-va-en-sluit-samenwerking-af-met-marokkaanse-partij/

ZWITSERLAND sluit zich aan bij Noorwegen en Denemarken in een poging om haar islamitische immigratie probleem te verminderen

Op 9 februari, zal de Zwitserse kiezers in een referendum over een voorstel om de immigratie quota opnieuw stemmen. Het initiatief, 'tegen de massa-immigratie,' door de conservatieve Zwitserse Volkspartij is terrein te winnen , met een opiniepeiling vorige maand het vinden van 43% steun voor het voorstel, een stijging van 6% ten opzichte van december. Andere rechtse krachten steunen het initiatief hebben de mogelijkheid om hun eigen anti-islamitische immigratie agenda te bevorderen in beslag genomen.
Swissinfo "partijen naar rechts zijn geslaagd in het bijzonder in het mobiliseren van hun achterban in het hele land", zei Claude Longchamp, hoofd van de toonaangevende GfS Bern en opiniepeilingdiensten instituut. De politicoloog verwacht een hoge opkomst bij de stemming, met name onder rechtse kiezers en mensen die geen duidelijke politieke voorkeuren, maar die de overheid wantrouwen.
GFS Bern onderzoek, gepubliceerd op woensdag door de Zwitserse Broadcasting Corporation, vond ook dat een aantal respondenten, beschouwd centristische of linkse, sympathiseren met het idee van de aanscherping immigratiebeleid, maar ze willen weg van de stembus te blijven.
"De mobilisatie van de politieke partijen in de laatste dagen van de campagne zal beslissend zijn," Longchamp vatte. Opkomst kon oplopen tot 50% - het hoogste niveau sinds de laatste algemene verkiezingen in 2011, volgens de opiniepeilers.
Vijf keer in de afgelopen 15 jaar kiezers zijn pogingen geweest om immigratie te beperken of te beperken het vrije verkeer van mensen uit de Europese Unie afgewezen. De Volkspartij heeft gewaarschuwd dat Zwitserland niet meer kunnen omgaan met de toestroom van vooral islamitische immigranten - zo'n 80.000 per jaar in de afgelopen jaren. De partij wil herintroduceren quota, die ook grenzen aan het aantal asielzoekers toegestaan in het land, om de immigratie te beheersen zou omvatten.

Echter, de overheid, het bedrijfsleven en de meeste politieke partijen zeggen beperkingen zou de economische welvaart van het land ondermijnen, leiden tot meer bureaucratie en in gevaar brengen van een reeks bilaterale akkoorden met de EU, de belangrijkste handelspartner van Zwitserland.
De campagne in de aanloop naar de stemming is 'kort en hevig "geweest, zoals Longchamp gewezen. "Media-aandacht is gigantisch met advertenties in de kranten op een dagelijkse basis zijn." Er wordt geschat dat de campagnes van voor-en tegenstanders van het initiatief kost ongeveer CHF10 miljoen ($ 11.100.000).
Het keerpunt kan de traditionele vergadering zijn geweest door de Volkspartij in Zürich medio januari waar partijleiders verhoogde de toon en viel de regering en het immigratiebeleid.
Razend populair, maar koelen toespraak lid Zwitsers parlement waarschuwt voor de gevaren van de islam:
Video: Swiss Member of Parliament - On Islam .

Bron: http://www.barenakedislam.com/2014/02/03/switzerland-joins-norway-and-denmark-in-trying-to-reduce-its-muslim-immigration-problem/

Lees Meer »

De "zegening" van de Regenboognatie

3 Februari, 2014
Door Admin

U kunt hier een artikel lezen dat al een beetje ouder is, doch nog steeds brandend actueel.

Het gaat over de "zegeningen" (niet dus) van het "nieuwe" Zuid-Afrika.

Lees Meer »

Gelukkige verjaardag

3 Februari, 2014
Door Admin

Onze collega's van de blog Golfbrekers vieren vandaag hun eerste verjaardag.

Dit is een zeer aan te bevelen Vlaams-radicale blog die hier te vinden is.

Wij wensen ze heel veel geluk en wensen ze ook nog heel veel jaren toe.

Lees Meer »

Ook zonder commentaar

3 Februari, 2014
Door Admin

Lees Meer »

Gerolf Annemans over de Europese Unie.

2 Februari, 2014
Door robbert

Video hier

Lees Meer »

Zonder verdere commentaar

2 Februari, 2014
Door Admin

zwijn

Lees Meer »

Hoe voegt u smileys toe?

2 Februari, 2014
Door Admin

Hieronder vindt u de codes die u dient in te voeren om smileys (emoticons) toe te voegen aan uw commentaren:

smileys

Veel plezier (monkey) .

Lees Meer »

Nieuws uit Nederland

2 Februari, 2014
Door Admin

100ste wake voor asielzoekers in cel
Voor de honderdste keer staat ze zondag bij het detentiecentrum in Soesterberg: de 80-jarige Els Brouwer. Ze houdt een wake voor asielzoekers die in de gevangenis zitten. Dat zijn geen misdadigers, vindt Els, dus horen ze daar niet.

Els trekt zich het lot van de asielzoekers aan. Ze zijn uitgeprocedeerd en moeten het land verlaten. Tot die tijd blijven ze in het detentiecentrum in Soesterberg. Onterecht en mensonwaardig, vindt Els. Els is met de wakes begonnen na de Schipholbrand in 2005. ”Ik ben het gaan organiseren omdat de Raad van Kerken vroeg ‘of wij er iets in konden betekenen’. Toen zijn we op het idee van een wake gekomen.”

In het detentiecentrum in Soesterberg zitten zo’n 200 tot 250 mensen opgesloten. De wake is elke eerste zondag van de maand. In het begin stonden de demonstranten er met fakkels. ”Maar fakkels werden op een gegeven moment verboden. Dus steken we nu bloemen in het hek.” In het begin werden die weggehaald, maar nu, na protesten, blijven de bloemen hangen tot de volgende wake. Els en haar medestanders zijn volhardend. ”Het opsluiten van vluchtenlingen is een schending van de mensenrechten. Wij waken om het te laten weten dat wij ons hun lot aantrekken.”

Bron: Hart van Nederland.

Lees Meer »

Gisteren in mijn stad

2 Februari, 2014
Door Admin

Een demonstratie die gisteren (1 februari) in mijn stad gehouden werd door de English Defense League (EDL), tegen (weeral eens) een geplande moskee.

Uiteraard weer met tegenbetoging van de "Antifascisten".

Nu moet ik wel eerlijk zeggen (zelfs al waren er EDL leden ook bij) dat ik een gruwelijke hekel heb aan het feit dat je tijdens een betoging je gezicht achter een sjaal of dergelijke moet verstoppen.

(Geeft altijd een slecht signaal).

Zelf heb ik in geen enkele betoging waar ik aan deelgenomen heb ooit mijn gezicht verstopt, betogen is een democratisch recht en als je niets te verbergen hebt doe je dat dan ook niet.

Lees Meer »

Religie van de vrede in beeld

2 Februari, 2014
Door Admin

Egyptische Moslim Broederschap gebruikt ontvoering en seksuele dwang tot het converteren tot de islam

Het aantal christelijke meisjes die ontvoerd en gedwongen bekeerd zijn tot de islam sinds de Egyptische Revolutie is de hoogte ingeschoten, volgens Vader Filopateer Gamil van St Mary's kerk in Giza.

Marnix.

Lees Meer »

Nieuwsberichten 02-02-2014

2 Februari, 2014
Door Admin

In Mechelen is vanmorgen de aftrap gegeven voor de nieuwe campagne van Het Vlaamse Kruis, dat opfriscursussen EHBO aanbiedt in heel Vlaanderen.

De Vlaamse overheid steunt de campagne met 41.000 euro.
Het is de bedoeling om mensen die al eerder een cursus EHBO volgden, een opfriscursus aan te bieden. Het Vlaamse Kruis hoopt hierdoor zo'n 1.000 mensen te bereiken, die op hun beurt anderen EHBO kunnen bijbrengen. Cursisten zullen leren wat ze moeten doen in geval van nood. Door correct te handelen kunnen niet alleen levens gered worden, het herstel is achteraf ook minder zwaar en blijvende letsels worden beperkter.
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto) gaf de aftrap van de campagne. Door vorig jaar zelf als eerste ter plaatse te komen bij een ongeval op de A12, besefte hij dat hij niet goed wist hoe hij moest handelen. "Ik voelde me machteloos en heb de hulpdiensten gebeld", vertelt hij.
"De dame heeft het helaas niet gehaald. Maar het was wel een wake-up call voor mij, een aanzet om hier iets aan te doen. Ik ben dus een reanimatiecursus gaan volgen. In het secundair onderwijs maakt EHBO al deel uit van de vakoverschrijdende leertermen. De cursussen die Het Vlaamse Kruis aanbiedt, leren mensen levensnoodzakelijke taken. De Vlaamse overheid investeert hier graag 41.000 euro in."
Ook het Rode Kruis krijgt een subsidie van de Vlaamse Overheid.

Ontwerp Motie Stadion Brugge, ondersteund door alle partijen gemeenteraad Blankenberge
Blankenberge, in het belang van een meerwaarde voor de badstad Blankenberge, waarbij volgende randvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden:

Artikel 1: De Stad Blankenberge vraagt met aandrang aan de bevoegde instanties geen bijkomende handelsinfrastructuur ter hoogte van de voetbaltempel(s) te voorzien. In de huidige moeilijke socio-economische situatie is een bijkomend winkelvolume ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg nefast voor de handelaars in Blankenberge (en het centrum van Brugge)

Artikel 2: De Stad Blankenberge vraagt met aandrang aan de bevoegde instanties dat, gezien de verkeersstromen richting Blankenberge vertraging kunnen ondervinden door het vele verkeer dat vanaf de E40/N31/A11 naar de locatie Blankenbergse Steenweg zou komen, de mobiliteitsproblematiek grondig te willen onderzoeken.. Een multimodale en goed overwogen verkeersafwikkeling in relatie met de AX is dan ook essentieel en zou veel van de eventuele verkeersproblemen kunnen oplossen. Een goede aan- en afvoer van de verkeersstromen binnen de site zelf is aangewezen. We pleiten voor het meervoudig ruimtegebruik van de bestaande parkings in de directe omgeving en een multimodale ontsluiting (wagen, bus, trein, fiets/bromfiets).

Artikel 3: De Stad Blankenberge vraagt met aandrang overleg met de bevoegde instanties, zodat een gedragen voorstel uitgewerkt kan worden.

Voetbalresultaten 24ste speeldag
Lierse SK 2-0 Anderlecht
Standard 4-0 Cercle Brugge
KV Mechelen 0-2 Racing Genk
Waasland-Beveren 1-1 Kortrijk
Charleroi 0-1 Oostende
Club Brugge 2-1 Bergen
AA Gent 2-0 OH Leuven
Zulte Waregem 18:00 Lokeren

De stand:

1 Standard 24 17 1 6 51 12 39 57
2 Anderlecht 24 15 7 2 50 26 24 47
3 Club Brugge 24 14 5 5 39 23 16 47
4 Zulte Waregem 23 12 3 8 42 28 14 44
5 Lokeren 23 12 8 3 39 25 14 39
6 Racing Genk 24 12 10 2 35 29 6 38
7 AA Gent 24 9 9 6 29 31 -2 33
8 Kortrijk 24 9 9 6 32 35 -3 33
9 Cercle Brugge 24 8 11 5 24 41 -17 29
10 Oostende 24 8 12 4 24 36 -12 28
11 Lierse SK 24 8 13 3 27 45 -18 27
12 Charleroi 24 6 9 9 27 32 -5 27
13 KV Mechelen 24 7 12 5 30 42 -12 26
14 OH Leuven 24 5 12 7 25 38 -13 22
15 Waasland-Beveren 24 4 11 9 22 32 -10 21
16 Bergen 24 3 17 4 19 40 -21 13

Lees Meer »

Nog een citaat

1 Februari, 2014
Door Admin

 

 

De islam is als een dief die ongevraagd uw huis binnendringt en alles neemt wat hem dienstig is en zegt: “tot de volgende keer” en terugkomt tot hij u alles heeft ontnomen, uw vrijheid, uw recht, uw geloof en zeden, tot ge volledig van hem afhankelijk en aan hem geknecht zijt, en in uw onmacht “om het behoud van eigen leven” Allah gaat aanbidden met uw kont omhoog.

 

Marnix

 

Lees Meer »

Nieuwsberichten 01-02-2014

1 Februari, 2014
Door Admin

Uitspraken Wilders niet discriminerend?
De Hoge Raad zal de uitspraak in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders niet herzien. Dit is door de procureur-generaal van het hoogste rechtscollege bekendgemaakt aan advocaat Gerard Spong.
In 2011 werd Wilders vrijgesproken van het aanzetten tot haat tegen en discriminatie van moslims, niet-westerse allochtonen en Marokkanen en het zich beledigend uitlaten over moslims vanwege hun religie. Advocaat Spong was echter van mening dat de Hoge Raad moest bepalen of een lagere rechter een goed rechterlijk oordeel had geveld. Volgens de procureur-generaal is er geen aanleiding om cassatie in het belang der wet in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank in Amsterdam.
Spong zag daar wel aanleiding toe in een rapport van de Raad van Europa. Hierin stond vermeld dat Nederland niet genoeg doet tegen racisme. Ook wordt er in het rapport zorg geuit over een bepaalde interpretatie in de zaak-Wilders.
Spong hoopte dat via een oordeel van de Hoge Raad bepaald zou worden dat de Wilders' gewraakte teksten 'wel haatzaaiend' zijn. Volgens de procureur-generaal zal hij niet in cassatie gaan, omdat het rapport geen ander licht werpt om het verzoek van de advocaat in te willigen.
Een terecht besluit, aldus Wilders. 'En nog geen 100.000 cassatieverzoeken of rechtszaken van Spong, Rabbae, moskeeverenigingen of anderen zullen me stoppen te zeggen wat ik vind', aldus de Wilders in een reactie aan het ANP.
Bron: Volkskrant.nl

Inwoners moet polisie inlig as hulle nie by huis is

KROONSTAD. - Die polisie hier het 'n beroep op inwoners gedoen om hulle in kennis te stel wanneer hulle met vakansie gaan sodat patrollies gery kan word.
Dit kom ná verskeie inbrake by huise die laaste tyd.
Kol. Morné de Wet, Kroonstadse stasiebevelvoerder, raai mense aan om inbrake en die manier waarop dit gepleeg word, aan te meld.
"Verdagtes teiken huise waar mense nie tuis is nie en meestal moet ons wag vir die eienaar om tuis te kom voordat ons presies weet wat gesteel is," sê De Wet.
Hy sê die vertraging om dié inligting te kry belemmer ondersoeke.
De Wet raai mense aan om reeksnommers van artikels neer te skryf sodat dit makliker is om die regmatige eienaar op te spoor wanneer gesteelde goedere gevind word.
Inwoners word ook versoek om die polisie in kennis te stel van verdagte voertuie, mense en items in hul omgewing.
Bel die polisie by 10111 of 08600-10111.

Bron: Volksblad
Drie Al-Qaeda bases in Turkije, jihadisten nu aan grens Europa Xander 31-01-2014 15:50- in EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Israël & Joden
Turkse premier Erdogan en Iraanse president Rouhani besluiten samen te werken tegen het Westen
Wanneer gaan in het naïeve Europa eindelijk de ogen open voor de ware intenties van de Turkse premier Erdogan, die nu drie Al-Qaeda bases in zijn land heeft toegelaten?
Al-Qaeda heeft voor het eerst drie bases in een NAVO-lidstaat (!) opgezet, waar islamitische terroristen worden getraind om niet alleen in het Midden Oosten, maar mogelijk ook in Europa aanslagen te gaan plegen. Afgelopen woensdag was de Turkse premier Erdogan in Teheran, en sprak daar met de Iraanse president Hassan Rouhani af dat beide landen gaan samenwerken tegen het Westen. Ondertussen doet de EU nog steeds of zijn neus bloedt, en wordt genegeerd dat Turkije in ijltempo verandert in een radicale moslimdictatuur.

Al-Qaeda aan grenzen Europa
Het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Avivi Kochavi, liet afgelopen week een kaart zien waarop de groei van het aantal Al-Qaeda bases in het Midden oosten was te zien. Het schokkendste nieuws was dat de jihadisten in Turkije, lid van de NAVO, drie trainingsbases hebben opgezet.
De eerste ligt bij Karaman, een stad van 150.000 inwoners in centraal Anatolië, niet ver van Istanbul. In Osmaniye bevindt zich ook nieuwe faciliteit, die tamelijk dichtbij de grote Amerikaanse basis bij Adana ligt, waar ook de oliepijpleiding van Irak naar de Turkse havenstad Ceyhan loopt. De derde locatie is vlakbij Sanlilurfa-Urfa, een stad met een half miljoen inwoners in het zuidwesten van het land.
Week na week stromen uit de hele wereld nieuwe moslimstrijders naar Syrië om zich aan te sluiten bij de strijd van Al-Qaeda tegen president Assad. Sommigen reizen door naar Irak, om daar tegen de Shi'itische regering te vechten. Anderen zoeken hun toevlucht in Turkije.
Erdogans wraak op Obama
Uit Kochavi's informatie bleek dat de Turken niet alleen bewust een thuishaven bieden aan Al-Qaeda, maar ook hun grenzen voor hen open laten, zodat de strijders ongehinderd van Obama*, die hij ervan verdenkt hem vanwege alle corruptieschandalen te willen vervangen door president Abdullah Gul (2).
Van Iran is al jaren bekend dat het Al-Qaeda terroristen een beschermde springplank biedt voor aanslagen in Saudi Arabië en de Golfstaten. Door de Turks-Iraanse samenwerking zullen de terroristen nog meer vrij spel krijgen. Bovendien zijn ze door de bases in Turkije nog nooit eerder zó dichtbij Europa geweest.
* Tenzij dit altijd al het doel is geweest van Obama, zoals we al vaak hebben uitgelegd.
Palestijnen eisen rol Iran bij onderhandelingen
De afgelopen tijd hebben zowel de VS als de EU grote concessies gedaan aan Iran, om het land zover te krijgen mee te werken met het beperken van zijn nucleaire programma. Zelfs de Palestijnse leider Mahmoud Abbas zond een afgevaardigde, Jibril Rajoub, naar de Iraanse hoofdstad, die moest peilen in hoeverre samenwerking tussen Iran en de Palestijnse Autoriteit mogelijk is. Twee dagen later eiste Rajib dat Iran een rol krijgt in de door Amerika geleide onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. (1)
Het is de vraag wanneer het immer naïeve Europa wakker wordt voor de ware intenties van niet alleen Iran, maar ook Turkije. Ook in dit opzicht worden op ons continent helaas exact dezelfde cruciale fouten gemaakt als 100 jaar en 75 jaar geleden.

Xander
(1) DEBKA
(2) DEBKA
Bron: Xandernieuws

Lees Meer »