Wij vragen uw medewerking

30 April, 2014
Door Admin

We hebben een rondvraag opgemaakt.

We zouden het waarderen indien u die kon invullen om ons te helpen het radiostation te verbeteren.

U vindt de rondvraag hier:

Nederlands

Afrikaans

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Zouden er verkiezingen zijn?

30 April, 2014
Door Admin

In het licht van de komende verkiezingen heeft de N-VA opeens door dat 1 op 3 gedetineerden illegalen zijn.

Bij monde van Theo Francken liet de partij weten dat er dringend iets moet veranderen en dat veel meer illegale criminelen weer naar hun land van herkomst moeten gestuurd worden, want, zo gaat Francken verder "het werk van Maggie de Block is slechts een druppel op een hete plaat".

Zou dit niet iets te maken hebben met het feit dat de Block in de populariteitslijst voor panda De Wever staat?

Opeens stelt de N-VA ook vast dat er problemen zijn met Algerije, Marokko en Tunesië, omdat die landen weigeren hun uitgewezen onderdanen weer te aanvaarden.

Toch raar hoe een naderende verkiezing de ogen kan openen en zelfs kan toelaten om "racistische" programmapunten (zo noemen ze ze toch als ze van het Vlaams Belang komen) uit te voeren (of althans de schijn te geven dit te willen doen).

De kopieermachine van Xerox Francken is dus weer overuren aan het doen.

Na de verkiezingen kunnen ze dan weer moskeeën subsidieren.

Lees Meer »

Waar blijven ze het halen?

30 April, 2014
Door Admin

Lees hier een brief van de PVV aan de gemeente Utrecht, over hun weerzinwekkende plannen voor de dodenherdenking.

PVV

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST

Gemeente Utrecht
T.a.v. de burgemeester mr. J.H.C van Zanen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Aan de Commissaris van de Koning Provincie Utrecht

De heer W. van Beek
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Bosch en Duin,                       14 februari 2014

Betreft,                                    Dodenherdenking

Geachte heer Van Zanen en heer Van Beek,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

“Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”. Aldus de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Tot onze verbazing blijkt dat bij de herdenking in Hoograven, Utrecht, al jaren naast de Utrechtse en Nederlandse vlag ook de Marokkaanse vlag wordt gehesen. Navraag leert dat de Marokkaanse vlag gehesen wordt daar er in Zeeland veel Marokkanen zouden zijn gesneuveld die tegen de Duitsers zouden hebben gevochten.

De geschiedenis leert echter dat er in Nederland in het geheel geen Marokkanen betrokken zijn geweest bij krijgshandelingen. Wel zijn er 24 lichamen van Arabische en Noord Afrikaanse komaf, vechtend aan het begin van de Tweede Wereldoorlog onder Franse vlag, aan de Nederlandse kust aangespoeld. Die zijn uiteindelijk in Kapelle begraven. Nederland werd bevrijd door Amerikanen, Canadezen, Britten en Polen.

Bij de Nationale Herdenking staan wij vanzelfsprekend ook stil bij de 6 miljoen Joden die gedurende de Tweede Wereldoorlog door het antisemitische, nationaalsocialistische bewind zijn vermoord. Antisemitisme is helaas ook wijd verspreid onder de islamitische gemeenschap. Wij verwijzen u naar de antisemitisme monitor van het CIDI en naar onderzoek van Panteia en meer internationaal, naar de onderzoeken van het Pew Research Center. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Gemeente Utrecht het heeft toegestaan dat juist de Marokkaanse vlag bij de dodenherdenking te gebruiken.

Wij willen dan ook een dringend beroep op u doen er voor zorg te dragen dat deze waardevolle nationale traditie niet verder wordt uitgehold en verzoeken u er op toe te zien dat bij de dodenherdenking vanaf 2014 weer alleen de Nederlandse vlag wordt gehesen, eventueel vergezeld van de vlag van de stad Utrecht.

Graag vernemen wij dan ook of en hoe u daarop wenst toe te zien.

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht

R.G.J. Dercksen

CC
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR  AMSTERDAM

Wenst u zelf contact op te nemen met het Utrechts gemeentebestuur, dan kunt u dit door hier te klikken.

Lees Meer »

Dit is er heel ver over!!!!

29 April, 2014
Door Admin

Lees Meer »

Door de N-VA weggestemd (!!). Toch geplaatst door het Vlaams Belang.

28 April, 2014
Door Admin

aalstvl

Lees Meer »

Weet die vent nog wel wat hij zegt?

26 April, 2014
Door Admin

Eén maand voor de verkiezingen ligt de N-VA van Bart De Wever in alle peilingen 15 procent voor op de CD&V van Kris Peeters. Toch is De Wever niet zegezeker. "Winnen volstaat niet. Regeren wil ik, Vlaams en federaal." In een gesprek met onze krant slaat hij wild om zich heen. Niet alleen de PS en de sp.a maar ook CD&V en Open Vld delen in de klappen. "Hun programma's hangen met spuug aaneen."
Drie peilingen in één week. In elk van de drie scoort N-VA een eind boven de 30 procent. En is de kloof met CD&V een canyon van zowat 15 procent. Dan leunt Bart De Wever achterover, zou je denken, vast overtuigd van de goede afloop op 25 mei. Niet dus. De Wever trekt zelf ten aanval en geeft in onze krant alle andere partijen een schop voor de broek. "De regering-Di Rupo was een gedrocht."

Over de PS: "Doodsbang zijn ze van ons." Over de sp.a: "Hoe wanhopig moet Bruno Tobback zijn om mij een aasgier te noemen? Dat doe je toch niet? Ik ben niet de zoon van een minister, zoals hij. Ik ben de zoon van een spoorwegarbeider. Maar ik ben goed opgevoed. Hoe luider Tobback roept dat hij niet bang is van de PVDA, hoe dunner het hem door de broek loopt."

Opvallender is dat ook CD&V en Open Vld een veeg uit de pan krijgen, al noemt De Wever hen zijn voorkeurpartners voor de volgende regering(en). "CD&V focust alleen nog op de poppetjes. Wie wordt de man van Wendy? Kris Peeters! Zijn CD&V wil 3,3 miljard belasten op consumptie. Wat gaan ze doen? De BTW verhogen van 21 naar 24 procent? De prijs van een liter diesel opdrijven tot 5 euro? Plastic zakjes voor 3 euro? We mogen het niet weten." Ook Open Vld krijgt de volle laag. "Hun plan hangt met spuug en plaktouw aaneen. Wat is Rutten van plan? Weer in zee gaan met de PS en zich nadien andermaal verontschuldigen voor de vermogensbelastingen die ze heeft moeten slikken?" Kortom, een maand voor 25 mei is het een heel klein beetje oorlog.

Bron: Het Laatste Nieuws.

NVDR Hij stond nochtans te springen om met CD&V een regering te vormen? En hij wilde nochtans "als het moest" met de PS regeren?

Dat "vergat" de VVB ook te vermelden (zie eerder persbericht), dat een partij die zij aanraden wél met de CD&V wil coalitie vormen om te regeren.

Ik begin echt te geloven dat de machtsgeilheid en megalomanie totaal naar zijn kop geslagen zijn.

Lees Meer »

Nieuwsberichten 26-04-2014

26 April, 2014
Door Admin

VVB: “CD&V past zijn slogan ‘Sterker Vlaanderen’ beter aan”

Het partijbureau van CD&V, dat begin februari besliste om Grondwetsartikel nr. 195 voor herziening vatbaar te verklaren, heeft blijkbaar zijn mening serieus bijgestuurd. CD&V’er Kris Peeters vond het vandaag in De Ochtend op Radio 1 zelfs positief dat er binnen de federale kern een akkoord werd bereikt. Hij had misschien beter eens het akkoord zelf bekeken. Het staat nogal sterk in contrast met het CD&V-programma.

Het positief confederalisme (1 van de ideeën op het CD&V-vernieuwingscongres Innesto) lijkt hiermee afgevoerd. De sociaaleconomische hefbomen zijn nochtans broodnodig opdat Vlaanderen het hoofd kan bieden aan de noden en uitdagingen van de toekomst. Noden en uitdagingen die CD&V zelf nog onderkende tijdens haar Innestocongres (pensioenen, arbeidsmarktbeleid).

Dat uitgerekend Kris Peeters, het Vlaamse boegbeeld van de CD&V, de politieker die van het uitbouwen van een stevig Vlaamse gewest met beleidsmatige armslag zijn handelsmerk maakte, zich laat verleiden om het Belgisch-francofoon niveau te versterken roept vele vragen op.

Voor de VVB is deze tactisch onbegrijpelijke zet van de CD&V een slechte keuze voor Vlaanderen. De verkiezingsslogan ‘Sterker Vlaanderen’ komt dan ook nogal lachwekkend over:

Sterker Vlaanderen? Maar CD&V heeft de aanpassing van grondwetsartikel nr.195 wel onmogelijk gemaakt.
Sterker Vlaanderen? Maar CD&V gaat niet voor de overheveling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de werkloosheidsvergoedingen en van de pensioenen (blijkt uit een bevraging van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid – AKVSZ). Samenhangende bevoegdheidspakketten waren volgens het CD&V-congres van 2010 nochtans de voorwaarde om te komen tot een efficiënt bestuur (samen met ruime financiële en fiscale autonomie).
De VVB roept de Vlaamse kiezers op om enkel te stemmen op die partijen die de Vlaamse welvaart en het Vlaamse welzijn garanderen door Vlaanderen weg te halen uit het Belgisch moeras voor het te laat is.

De Vlaamse politici moeten zich eindelijk durven lostrekken van de Franstalige politiek, die andere klemtonen legt, en ondubbelzinnig kiezen voor een welvarend Vlaanderen.

We moeten absoluut vermijden dat Vlaanderen afglijdt naar Zuid-Europese toestanden zoals in Griekenland.

JA voor Vlaanderen!

Bron: Rechts Actueel.

NVDR: Maar de VVB vergeet wel de N-VA terecht te wijzen, die juist meer toenadering tot de franstalige partijen (in het bijzonder de PS) en belgië zoekt.

De partijen waarvoor ze aanraden te stemmen, wel, zo is er maar één.

Topsocialist serieus genaaid door Oostblokker

Socialisten en barmhartigheid, we hebben er nog niet veel van gezien, maar het zou de perfecte combinatie moeten zijn. "Wanneer de socialisten niet met ons delen, nemen we de centen toch zelf?" moet gisteren in Sint-Niklaas een man gedacht hebben. En zo geschiedde.

Freddy Willockx, de door de N-VA verdreven socialistische ex-burgemeester van Sint-Niklaas, heeft afgelopen nacht slecht geslapen. De man werd in één klap 300 euro armer. Voor een kaviaarsocialist als Willockx een peulschil, maar toch, voor Jan met de pet is dat veel geld. We twijfelen er niet aan dat Freddy op weg was om deze centen te gaan verdelen onder de armen die hij langs zijn pad tegenkwam, maar dat draaide anders uit.

Een man van Oost-Europese afkomst hield de ex-burgemeester staande en vroeg hem om een stuk van twee euro om te wisselen in kleingeld. Willockx, immer bereid om Oost-Europeanen naar Vlaanderen te lokken om ze uit hun minder welvarende landen te halen en ze vervolgens hier een beter leven te beloven, twijfelde geen seconde om deze verrijker van onze maatschappij te helpen.

Freddy gaf twee euro's in ruil voor het stuk van twee euro. Een eerlijke en correcte deal, zeker voor een socialist, want hij gaf het volledige bedrag terug voor wat hij gekregen had. Maar de Oost-Europeaan was niet blij met de twee eurostukken, hij wilde kleinere muntjes. Onze goedgelovige Willockx had nog steeds niet door dat hij in 't zak werd gezet en grabbelde verder in zijn beurs, waarbij de man zelfs mocht helpen. Is het woord 'goedgelovig' al gevallen? Na een beetje natellen was de deal beslecht, de gelukszoeker was tevreden, hij had wisselgeld genoeg.

Maar Freddy Willockx, die even later bij de beenhouwer zijn salami en 500 gram champions à la Grecque wilde afrekenen, stond verbaasd te kijken naar zijn portefeuille: alle geld was verdwenen! Nee toch! Weer een cliché bevestigd en dat bij een sos. Dat moet pikken bij Willockx. Hij diende promt klacht in tegen de man, maar of die ooit gaat gevonden worden door de politie betwijfelen we. Willockx en zijn soortgenoten hebben er immers voor gezorgd dat via het Schengenverdrag onze grenzen nog grotere gaten vertonen dan een gerijpte Leerdammer. Hoe zeggen ze dat dan? Eigen schuld...

Bron: Clint

NVDR: Ik vind het wel goed dat hij nu eens aan den lijve heeft mogen ondervinden hoe verrijkend die mensen wel zijn.

Lees Meer »

Zonder woorden

25 April, 2014
Door Admin

NVA Xerox

Lees Meer »

Een dankwoordje.

25 April, 2014
Door Admin

Ik hou er ook aan een vrijgevige luisteraar van harte te bedanken voor een mooie bijdrage die hij aan ons station leverde.

Zonder steun kunnen wij immers niet overleven.

Gelukkig zijn er nog mensen die het goed met ons station menen.

Nogmaals van harte bedankt.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Spijtig, maar....

25 April, 2014
Door Admin

Het verzoekprogramma wordt definitief geschrapt.

Het was niet bestemd om voor mezelf te zitten spelen.

Met dank aan trouwe luisteraars die regelmatig verzoekjes instuurden in het verleden.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Het wordt beter en beter met die kerel.

25 April, 2014
Door Admin

Siegfried Bracke: 'Taal heeft niets met identiteit te maken'

Siegfried Bracke zegt dat taal niets te maken heeft met identiteit. Een opvallende uitspraak voor een N-VA'er. 'Blijkbaar wil Bracke een voor een al onze symbolen neerhalen.'

In een debat over cultuur dat De Standaard organiseerde tussen Siegfried Bracke (N-VA) en Bert Anciaux (SP.A), zei Bracke dat taal niets met identiteit te maken heeft. 'Een mens kan best franstalig zijn en toch flamingant.' Partijgenoot Peter De Roover spreekt dat tegen. Pieter Bauwens van het Vlaamsgezinde Doorbraak zegt dat Bracke 'blijkbaar een voor een al onze symbolen wil neerhalen.'

Siefgried Bracke heeft zich opnieuw laten opmerken door een typisch Vlaamsnationalistisch symbool af te vallen. Eerder noemde de voormalige VRT-journalist de Vlaamse leeuwenvlag 'een vod' in het Leuvens studentenblad Veto. In De Tijd zei hij dat hij 'geen stijve' krijgt van Vlaamse onafhankelijkheid. Laatste wapenfeit van 'stouterik Siegfried', zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever hem toen noemde, was dat hij voor N-VA - zonder dat dat doorgesproken was binnen de partij - de bocht richting het sociaaleconomische inzette.

N-VA'ers van het eerste uur, de traditionale Vlaamse Bewegers, konden dat weinig smaken. Net als de laatste opmerkelijke uitspraak van Bracke, schrijft De Standaard. In een debat van die krant met Bert Anciaux (nu SP.A'er, maar voormalig kopstuk van de Volksunie) noemt Bracke taal gelijk stellen aan 'een wezenlijk onderdeel van de identiteit' een 'anachronisme'. Bracke gaat zelfs verder: 'Taal heeft met identiteit niets te maken. Een mens kan best franstalig zijn en tegelijk flamingant.'

Peter De Roover: 'Siegfried specialiseert zich niet in uitspraken die Vlaamse achterban plezieren'

Uitspraken waar Peter De Roover, erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging en nu kandidaat op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA, niet mee akkoord gaat. In een reactie aan Knack.be zegt hij dat 'taal is gans het volk' dan wel sterk uitgedrukt was, maar taal toch 'een belangrijk onderdeel van de identiteit' is. 'We benadrukken met N-VA ook het belang van een gemeenschappelijke publieke taal om gemeenschap te vormen met de zogenaamde nieuwe Vlamingen. Die taal is een politiek middel om elkaar te verstaan.'

Volgens De Roover stelt zich echter geen partijpolitiek problem: 'Siegfried betwist het belang van taal als bindende factor niet. Dit is eerder een filosofisch meningsverschil. Maar je kan inderdaad zeggen dat Siegfried zich niet heeft gespecialiseerd in uitspraken die de Vlaamse achterban plezieren.'

Pieter Bauwens, hoofdredacteur van het Vlaamsgezinde Doorbraak, is scherper in De Standaard. 'Bracke wil blijkbaar een voor een al onze symbolen neerhalen. Geen idee waarom.'

'Uitspraak Bracke slaat filosofisch nergens op'

In De Standaard reageert ook filosoof Herman De Dijn dat Bracke hiermee niet alleen de historisch-culturele achterban van N-VA 'desavoueert': voor hen zou 'taal is gans het volk' nog steeds gelden. Bovendien slaat die stelling in filosofische zin nergens op. 'De mens leeft in de taal. (...) Het Vlaams-nationalisme, gevoed door een culturele ontvoogdingsstrijd, ontwikkelde een bijzondere gevoeligheid voor die argumentatie.'

Bron: Knack

Lees Meer »

Het één en het ander

25 April, 2014
Door Admin

Lieve luistervrienden,

U kunt nog uw verzoekjes insturen via dit adres.

Het zou echter kunnen, indien dit vandaag weer nihil is, vanaf maandag het verzoekprogramma definitief afgeschaft wordt.

We hebben uw hulp momenteel hard nodig, we hebben luisteruren nodig, dus stem in op Radio Vlaanderen Nationaal

We hebben ook veel tegenslag gehad de laatste tijd, eerst ging het systeem totaal plat, dit door een dienstverlener van de webstek en blog die totaal knoeiwerk leverde.

Nadat dan alles weer op zijn pootjes gekomen was, en ik een andere dienstverlener genomen had, en (gelukkig) al mijn gegevens kon recupereren, zijn, door die verandering van dienstverlening de kosten verviervoudigd. Ook was het luisteraars- en verzoekjesaantal flink gezakt, doordat ze niet konden communiceren en doordat ik een tijd niet behoorlijk kon uitzenden.

U kunt ons helpen door ofwel lid te worden, ofwel door op onze webstek de Paypalknop aan te klikken en een schenking te doen (zelfs het kleinste bedrag zal enorm gewaardeerd worden).

U kunt ook reclame laten uitzenden aan spotgoedkope prijzen, of zelfs geluidsspotjes laten maken door hier te bestellen.

Ook kunt u uw mededelingen, verkiezingsspots en aankondiging van activiteiten via ons laten gebeuren.

Dit is gratis, maar moet wel aangevraagd worden.

U kunt u ook op onze nieuwsbrief inschrijven, door naar onze webstek te gaan en daar op "Abonneer" te klikken.

Help ons dus te blijven bestaan, voor verdere strijd voor Vlaanderen.

Bedankt,

Frank de Leeuw.

Radio Vlaanderen Nationaal

Lees Meer »

Radionieuws 25-04-2014

25 April, 2014
Door Admin

N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon herhaalt in "Villa Politica" dat hij het liefst een centrumrechtse regering wil. Met de PS wil hij alleen in zee als het echt moet.

"Een meerderheid die kan gevormd worden zonder de socialisten, zou een meerderheid zijn die we kunnen ondersteunen." Zoals bekend wil de N-VA de socialisten liefst niet aan boord. "Dat is een voorkeur. Voorwaarden, dat zullen we wel zien", zegt Jambon. "Het kan ook zijn dat de kiezer zo de kaarten legt dat het niet anders gaat, maar de voorkeur gaat uit naar een centrumrechtse ploeg."

"Wij zeggen vandaag: het liefst zonder de PS. En als het enigszins kan, zullen we trachten dat te doen. Als het niet anders kan, dan zal het moeten, maar dan zal het wel met een programma moeten dat de N-VA kan ondersteunen."

Ze zijn dus wel zeker van hun slag, hij laat hier ernstig in zijn kaarten kijken, het is alsof ze al in de regering zitten, dus zullen er wel al afspraakjes achter de schermen zijn.

"Eigen volk eerst" is heiligschennis volgens die partij, maar wordt wel op grote schaal door hen zelf toegepast, alleen klinkt het meer "Eigen postjes eerst".

De vraag is nu hoelang ze dat kiezersbedrog nog gaan kunnen volhouden.

Lees Meer »

De logeman spreekt......

24 April, 2014
Door Admin

Veel meer commentaar is er zeker niet nodig?

Kijk maar.

 
Lees Meer »

Een nieuwigheidje

24 April, 2014
Door Admin

Rechtsonder is er nu een nieuwe rubriek toegevoegd waar u onze Tweets kunt volgen.

Lees Meer »

Radionieuws 24-04-2014

24 April, 2014
Door Admin

Restart FerriesContact:
Danny Drooghenbroodt
Plakkersstraat 76
8400 Oostende
Tel: 0477/70 67 13

Email: danny.drooghenbroodt@gmail.com

De Facebookgroep

PERSMEDEDELING: (23/4/2014)

Laatste vrachtferry "Ardenia" verlaat haven van Oostende.

Vanavond om 20u vertrekt de Ardenia, de laatste vrachtferry uit de haven van Oostende.
De Ardenia vertrekt nu definitief richting Piraeus in Griekenland.
Binnen enkele dagen zou de Larks, die Oostende even verlaten had om naar het droogdok in Sluiskil te gaan, onze haven nu ook definitief verlaten en ook naar Griekenland vertrekken.

Als Larks en Ardenia verdwenen zijn zal de Oostendse haven nooit zo leeg geweest zijn sinds Philips de Goede de eerste haven liet graven in 1445.
In die 600 jaar was de Oostendse haven verschillende keren een echte wereldhaven. Tot de jaren 80 was Oostende zelfs nog veel belangrijker dan Zeebrugge, zowel qua omzet, tonnage als werkgelegenheid. Oostende heeft nochtans alle mogelijk troeven. Zo is er langs de Noordzeekust geen enkele haven waar overstap tussen trein en schip zo eenvoudig kan zijn. Oostende is perfect bereikbaar via de autosnelwegen en zelfs met het vliegtuig. De haven heeft een gloednieuwe haveninfrastructuur waarmee de grootste ferries tot 200m lengte ontvangen kunnen worden. Bovendien ligt Oostende aan de drukste scheepvaartroute ter wereld.
Als men al die voordelen van onze haven ziet is het heel onbegrijpelijk dat de haven er zo ongebruikt bij ligt.

Havenbedrijf AGHO moet beste mensen aantrekken

  • Om de haven weer op de rails te krijgen moet het havenbestuur de allerbeste mensen in hun vakgebied aantrekken en deze hoofdzakelijk betalen volgens de bereikte resultaten.

Weer Aansluiting krijgen op internationaal spoorwegnet

  • Internationale treinen waren steeds heel belangrijk voor Oostende. Er rijdt nu reeds dagelijks een internationale trein (EC96-97) tussen Oostende en Basel (Zwitserland). Alleen mogen er tussen en Oostende en Brussel geen passagiers mee.
  • Daarnaast stopt de indertijd steeds bomvolle trein Oostende-Keulen nu aan de Duits-Belgische grens op 90km van Keulen.
  • Zet een conducteur aan boord van de trein naar Basel en laat de trein Oostende-Welkenraedt 90km doorrijden. Op die manier kan Oostende op een goedkope manier weer aansluiting krijgen op het zo belangrijke internationale spoorwegnet.

Geen eenzijdige oriëntatie op hernieuwbare energie

  • Nu is de haven hoofdzakelijk geörienteerd op Hernieuwbare energie. Op één paard wedden is nooit verstandig. De werkgelegenheid en de toekomst van die sector in Oostende is heel onzeker. Ook onze buurlanden bouwen namelijk hun Energiehavens uit.
  • Naast de alternatieve energie moet Oostende vooral inzetten op Passagierferries, Cruises en vrachtferries.

Bron vertrek Ardenia: Kijk hier

Ongehoord.

Op onderstaande koppeling kunt u een filmpje bekijken waar N-VAer Siegfried Bracke meedeelt dat hij geen enkel probleem heeft met een hoofddoek in een openbare functie, maar dat hij een T-hemd met "Eigen volk eerst" helemaal niet zou willen.

Ik zal wel weer spoken zien zeker?

Kijk hier.

En nog meer islamofilie van de N-VA.

Meer commentaar hoeft niet.

(Klik om de afbeelding op ware grootte te zien).

Imam Bourgeois

Lees Meer »

Vlaams Belang: "N-VA heeft geen verschil gemaakt in Vlaamse regering"

22 April, 2014
Door Admin

"De regering Peeters II is ontegensprekelijk één van de zwakste regeringen tot dusver". Tot die conclusie komt oppositiepartij Vlaams Belang in haar eindbalans van de Vlaamse regering. Dat eindrapport kreeg de vorm van een boek van 140 pagina's met als titel 'Zwartboek Vlaamse regering - Kroniek van vijf verloren jaren'.

De regering Peeters II kreeg door de voltallige oppositie eerder al het etiket "ruziemakende doorschuifregering" opgekleefd. Vlaams Belang doet daar in zijn zwartboek een scheptje bovenop.

Incidenten
Zo rolde de Vlaamse regering volgens Vlaams Belang de voorbije jaren "van het ene naar het andere incident". Naast de inhoudelijke en ideologische 'crisettes' rond onder meer de miserietaks, Uplace en de onderwijshervorming waren er natuurlijk ook de mailincidenten met ministers Ingrid Lieten en Philippe Muyters.

Vlaams Belang verwijst ook naar een aantal beloftes dat niet werd ingevuld, gaande van de kindpremie tot het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting. Het Oosterweel-dossier schoof volgens Vlaams Belang "geen millimeter" op en andere grote dossiers zoals de onderwijshervorming werden doorgeschoven naar de volgende regering.

Vlaams Belang richt verschillende pijlen op N-VA. Die partij is er niet in geslaagd om van de Vlaamse regering een "baken van stabiliteit en efficiënt bestuur" te maken. "N-VA is de kampioen van de gebroken beloften", zegt fractieleider Van Hauthem.

"N-VA heeft verschil niet gemaakt"
N-VA is er volgens Vlaams Belang ook niet in geslaagd om met de Vlaamse regering een assertievere communautaire houding aan te nemen. "N-VA heeft het verschil niet gemaakt. Zeker nu het een verschil had kunnen maken met die vijandige zesde staatshervorming", zegt partijvoorzitter Gerolf Annemans.

"De Vlaamse regering Peeters II is ontegensprekelijk één van de zwakste Vlaamse regeringen tot dusver. Het is een 'uitstelregeing' gebleken die heel wat uitdagingen heeft doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode", besluit het Vlaams Belang.

Bron: De morgen

Lees Meer »

Duindorp, het Neurenberg van Nederland?

22 April, 2014
Door Admin

DuindorpMet een foto die herinnert aan de vreugdevolle meidagen van 1945, toen de Nederlanders de straten met oranje en de nationale driekleur in vlam gezet hadden om de bevrijding te vieren, wordt op VARA’s Joop de Haagse wijk Duindorp ten tonele gevoerd. Deze keer niet wegens de bevrijding van 1945, waar de toen nog zeer christelijke Scheveningers zeer blij over waren, maar om ze te brandmerken als racisten. Oranje en de driekleur mochten dan tijdens de bezettingsjaren de stille verzetskleuren geweest zijn, in de huidige tijd zijn ze verdacht, zoals alles wat Nederlands is richting verdachtenbankje gemanoeuvreerd wordt.

Dat begon ongeveer toen een Nederlandse scholier in 2005 de schanddaad beging een Nederlands vlaggetje op zijn schooltas aan te brengen, en de leiding van het Cals College in IJsselstein alras een verbod opgelegde tegen deze “uitwas”. De directie van de school vond de vlag provocerend jegens de allochtonen op die school. Die zouden zich erdoor gekwetst kunnen voelen.

Dat een socialistische omroep, die zichzelf in de meidagen – maar niet die van 1945 maar die van 1940 – solidair verklaarde met de Duitse bezettingsmacht, een onschuldige feestfoto van Duindorp bovenaan een racismeaanklacht plaatst, past dus precies in het wervende plaatje van verdachtmakingen van alles wat Nederlands is.

Terwijl de socialisten van de VARA, NVV en dagblad Het Volk in tegenstelling tot de communisten en de Mannenbroeders, de gehele oorlog rustig uitzaten om pas tegen het eind, en toen Berlijn al in as lag, op zoek te gaan naar een verzetsblaadje om zich een alibi te verschaffen, hadden de Scheveningers hun oranje en de driekleur voor de bezetter verborgen weten te houden om op Bevrijdingsdag de straten ermee te kleuren.

Dat ze bij VARA’s agitpropfabriek Joop het oranjekleurde Duindorp zo’n beetje als het Neurenberg van het hedendaagse racisme neerzetten, zou je dus eerder een gotspe dan een ethisch hoogstaande actie mogen noemen. Je moet het lef maar hebben met zelf een fout verleden, de ander te verwijten dat die zwart ziet.

Dat ze bij de VARA vooral door het ander volk eerst gecharmeerd zijn, mag dan ook blijken uit het feit dat de agitpropfabriek uitgegroeid is tot een klaaglijn voor allochtonen, waar het Wilders=Hitler en Zwarte Piet= racisme tot de vaste muzikale omlijsting gerekend mogen worden.

Dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat autochtonen ook wel een last kunnen hebben van allochtonen, geldt daar als een sprookjes van Hans Christiaan Andersen: ze luisteren er wel naar, maar willen het maar niet geloven.

Dat de VARA vanaf Bevrijdingsdag 1945 meteen aan de slag ging fout in de oorlog te ontmaskeren, had dan ook veel te maken met het schoonboenen van het eigen portiek om vervolgens de drek elders te deponeren. Het idioom van moedige socialisten geldt dan ook slechts op het schoolplein, waar het recht van de sterkste heerst. En socialisten onder elkaar voelen zich altijd weer iets sterker, dan tussen het gehele volk. Preken voor eigen parochie gaat ze daar dan ook net zo goed af, als een maaltijd na een al te gretig gebruik van een laxeermiddel.

Dat het minder, minder, minder nog steeds de gemoederen in socialistische en allochtone kringen bezighoudt, was dan ook te verwachten. Maar het gaat hier in werkelijkheid helemaal niet om ethiek maar om ordinaire macht. Hoe harder de racismeklok geluid wordt, des te meer socialisten en allochtonen aan invloed denken te kunnen winnen. Met de nadruk op “denken” want de praktijk leert dat de PVV maar niet kleiner wil worden, waar de PvdA langzamerhand aan een minderwaardigheidscomplex ten onder lijkt te gaan. Hoe harder ze anderen trappen, des meer pijn ze er zelf van ondervinden.

Deze keer krijgt de Haagse tegen de zee aan zuchtende wijk Duindorp een flinke beurt te verduren. Nu is dat een wijk waar ik in mijn vroege jeugd al vaak een voet zette, en waar alles altijd prima geregeld was. Het was er proper als de zilte zeelucht die er de zeer bescheiden woningen zandstraalde. De Scheveningers, vaak visserslui in ruste, of nog actief, hadden hoewel het inkomen er gemiddeld laag was, het best onder elkaar. De onderlinge cohesie werd er belangrijker gevonden dan het lonkende materialisme. Het geluk werd gezocht en gevonden in het tevreden samenzijn.

En nog steeds drommen oude Scheveningers met een vissersverleden samen in een soort reservaat, aan de voet van de Zuiderpier van de Scheveningse haven. Herinneringen ophalen, en wanneer de wind overweldigend tekeer gaat, nog even samen ondergaan hoe het op een logger op de wild schuimende zee was.

Een braaf volk dat de Nederlanders voorzag van goed eiwitrijk voedsel, maar geleidelijk uiteengespeeld, Scheveningen uitgewerkt werd, en ook nog eens een bombardement van massa-immigratie te verduren kreeg.

Wat zou er gebeuren als ergens in de wereld een exotische gemeenschap overvleugeld wordt door een massa Nederlanders? Na eeuwen onderlinge verstandhouding en cohesie en een culturele solidariteit, zal de boel er tot een vulkanische uitbarsting raken waarbij het racisme in Duindorp verbleekt.

In ethisch linkse kringen wordt het drama van het volk der indianen graag aangegrepen om de koloniale witte mens te criminaliseren. Dat de indianen soms terugsloegen en terugvochten, wordt er als heroïsche zelfverdediging gezien. Er zijn bevrijdingsbewegingen die van de socialistische mens een moreel carte blanche kregen voor het plegen van aanslagen en moordpartijen, mits de witte mens de grote boosdoener was en er het slachtoffer van werd.

Als ergens in een Haags wijkje ressentimenten ontstaan tegen ontwikkelingen die geen enkel volk op aarde zonder weerstand zou accepteren, dan is Hitler er aan de macht gekomen en dreigen er vernietigingskampen. Geen moment wordt het idee geopperd dat de oorspronkelijke bevolking misschien te zeer te lijden heeft onder ontwikkelingen waar het niet om gevraagd heeft, maar die koud op de daken van de sobere woningen vielen.

Het is al vele keren voorspeld dat de massa-immigratie op een dag zou ontaarden in een strijd om het voortbestaan. Maar de socialisten waren ervan overtuigd dat ze van de autochtone mens het hoogste offer konden eisen, zodat ze met de duimen onder de oksels van zichzelf konden beweren dat ze prima verzetsstrijders zijn. Het heeft niet zo mogen zijn. In Deurne verschenen plotseling potige jongemannen die tegen een stelletje demonstrerende Marokkanen naar huis, naar huis, naar huis, riepen. In een Haags wijkje aan zee hebben ze er nu ook genoeg van zich te laten ringeloren.

Nu maar zien of de socialisten net zo moedig zijn als ze tijdens de Tweede Wereldoorlog waren.
Bron: Filantropius

Lees Meer »

Heel interessant.

20 April, 2014
Door Admin

BDW, onafhankelijkheid en EU

Op een debat in Amsterdam heeft Bart De Wever zijn geloof in de EU en de verdampingsstrategie bevestigd. Is De Wever bang, of ontzettend naïef?

De Wever was vorige week in Amsterdam, op uitnodiging van Frits Bolkestein - ‘éminence grise’ van de Nederlandse liberalen. “Mocht ik in Nederland aan politiek doen, dan was ik allicht een VVD’er,” bekende De Wever. Dat Bart De Wever de N-VA in ultraliberale vaarwateren heeft geloodst, is al langer duidelijk. Met het aantrekken van een rist liberalen en een donkerblauw, haast asociaal programma. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar het is niet ónze keuze. Het is niet het Vlaanderen dat wij, als sociale volkspartij, op het oog hebben.

‘Wij of de chaos’

De toekomst van België? “Ik kan iedereen geruststellen,” verzekerde De Wever zijn ‘Hollandse’ publiek (De Morgen, 14.04.14). “Ik zal niet de eerste politieke leider in de wereldgeschiedenis zijn die een meerderheid afscheurt van een minderheid. Ik heb niet die ambitie. Ik heb wel de ambitie om een evolutie in ons land door te zetten.” Dat zegt De Wever, met de ‘B’ van ‘bang’ en ‘braaf’. Iemand die zoveel stemmen haalt, zou best wat ambitieuzer mogen zijn. Maar De Wever kiest voor de langzaamaan-strategie. Of zoals hij al vaak heeft gezegd: “separatisme is de chaos.” Onzin natuurlijk, België is de chaos. Maar met dat soort uitlatingen bevestigt De Wever wel de dwaze doemscenario’s van de laatste belgicisten die maar wat graag paniek zaaien. En dat is dom, heel dom. De Wever zou zich kunnen ontpoppen tot de Vlaamse staatsman die Vlaanderen resoluut naar onafhankelijkheid leidt, maar blijft vooralsnog een Belgische machtspoliticus die braaf binnen de (Belgische) lijntjes kleurt. Vlaamse onafhankelijkheid? Ooit, misschien. En daarvoor rekent hij dan nog op ‘Europa’ (lees: de EU). Als er nu iets is waarvan we De Wever niet direct zouden verdenken, is het wel naïviteit. Maar hoe moeten we dit anders noemen?

Wat verdampt? België of… Vlaanderen?

De plaats van Vlaanderen in Europa? “Waar eindigt ons verhaal? Joost mag het weten,” zegt De Wever. “Het eindigt overmorgen in Europa volgens mij. Wij kunnen als Vlaanderen een lidstaat worden van Europa, als Europa de grootschalige bevoegdheden overneemt. Anders zal dat niet lukken. Maar ik geloof dat zoiets kan.” Ja hoor, met een Herman Van Rompuy die de EU openlijk bestempelt en aanprijst als “een dam tegen Vlaamse autonomie.” Veel succes Bart…

“Europa (lees: de EU) zal erdoor komen en steeds meer bevoegdheden naar zich toetrekken. We zullen overmorgen wakker worden zonder tussenniveau. Ik ben echt niet de enige die dat zegt.” Tja, als de EU-leiders hun zin doordrijven, worden we niet alleen wakker ‘zonder tussenniveau’, maar wordt Vlaanderen ook uitgekleed. Wie erop rekent dat de Europese superstaat die in de steigers staat, België zal doen ‘verdampen’ en nog iets overlaat van Vlaanderen of onze eigen Vlaamse bevoegdheden, maakt een fatale misrekening. Wat blijft er dan nog over van die zo lang bevochten Vlaamse soevereiniteit? Dan hebben we de Belgische dwangbuis gewoon ingeruild voor een ‘Europese’, de dictaten van de PS voor de dictaten van ‘Brussel’ en de Vlaams-Waalse miljardentransfers voor ‘Europese’ transfers. Dan hebben we het gedwongen huwelijk dat België heet, ingeruild voor het gedwongen ‘Europese’ huwelijk en een staatsverband waarin we nóg minder te zeggen hebben. Is het dat wat Bart De Wever en de N-VA willen? Het is in elk geval niet wat het Vlaams Belang wil.

Siegfried Bracke heeft het zopas heel mooi gezegd: “Aan de kiezers die denken dat wij alsnog het programma van het Belang gaan uitvoeren, geef ik dit mee: jullie zijn aan het verkeerde adres.” En dat wordt door Bart De Wever nog eens bevestigd. Wie een einde wil maken aan de Belgische knoeiboel en kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid, heeft maar één juist adres: Vlaams Belang!

Bron: Webstek Vlaams Belang.

Lees Meer »

Klopt wel degelijk.

20 April, 2014
Door Admin

Verdere commentaar overbodig.

Weer geneukt
Lees Meer »

Nog een oikofobische verrader.

20 April, 2014
Door Admin

                                             Pasen

We worden om de oren geslagen met een Halleluja zingende priester en een Italiaanse non uit 'the Voice'. Ze moeten de modernisering van de kerk onderlijnen. Niks nieuws onder de zon: ik heb de beatmissen in de jaren zeventig voorbij zien trekken. De gitaar kwam in plaats van het kerkorgel. Het veranderde niets aan de essentie.

Ook de nieuwe paus kan mij niet overtuigen. Een Harley, een R4 en voeten wassen... Been there, done that. Tot veel meer dan voor de armen bidden is het nog niet gekomen. Het blijft vooral op de foto gaan met Obama, kleine kindjes en Prins Amadeo. En de obligate selfie.

Banbliksems en hellevuur voor handtastelijke priesters of bisschoppen, heb ik niet meegekregen. Het duurde meer dan een jaar eer de paus een zwak generaal pardon op zijn borst klopte. De rol van de vrouw in de kerk blijft nog altijd beperkt tot lichtgeven in het donker, schrobben en kuisen.

Maar ik wil het paasfeest niet vergallen. Het tegendeel is waar. Met de verkiezingen in het vizier, roep ik onze politici op over iets anders te spreken dan belastingen en jobs. Mag ik een suggestie doen? De discriminatie van gelovigen. In België en Vlaanderen wordt gediscrimineerd op basis van godsdienst.

Er is discriminatie op de werkvloer en op school en dat heeft een negatieve impact op het leven van mensen die geloven. Valt wel mee, denkt u? Dan bent u waarschijnlijk geen jood, moslim of sikh. Want zij ervaren die discriminatie wel degelijk. Hun recht op godsdienstvrijheid en hun vrijheid van meningsuiting, worden geschonden. En daar wordt bitter weinig gedaan om dat ongedaan te maken, meldt Amnesty International in een rapport van 2012. Vorige week kwam het hoofddoekenverbod nog even in het nieuws. Politici deden alle moeite om er niets over te zeggen.

Met zanger Christoff op de communiefoto of een puberzoon opsturen naar de boeddhisten: elk zijn goesting. Maar als iemand voor de kerk wil trouwen, een bar mitswa of Suikerfeest vieren, dan is dat een mensenrecht. Een kruis dragen achter een loket, met een hoofddoek, keppeltje of tulband op schoolreis naar de Panda's ook.

Ja, ook een boerka dragen is een mensenrecht. Pas en Belgique. Hier geldt de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kledij die het gezicht al dan niet volledig dan wel grotendeels bedekt. Je kunt erover discussiëren. Wel, waarom doen de politici dat dan niet? Ik wil weten waar ze staan in deze kwesties. Maar nee: politieke standpunten hierover zijn net als het gestolen paneel van het Lam Gods: onvindbaar.

We kunnen maar om de vijf jaar onze volksvertegenwoordigers kiezen, het wordt tijd dat ze hun ziel blootgeven. Wie een kast van IKEA kan in elkaar zetten, weten we nu wel.

Geert Hoste

Bron: Knack

Wel, het orakel heeft weer gesproken, of, hoe de artiesten maar blijven de kont van de politiek-correcte brigade likken om toch maar bij de VRT en VTM aan de bak te blijven komen.

Of, zoals kameraad Roeland Van Walleghem het correct samenvatte:

"Neen, mijnheerke Hoste, dat heeft niets met mensenrechten te maken, wel met onderdrukking, opgelegd door een middeleeuwse woestijngodsdienst! Bovendien houdt niets u tegen om naar die prachtlanden te emigreren! Daar zijn de mensenrechten immers optimaal!"

Lees Meer »

Nog wat sport

19 April, 2014
Door Admin

KV OOSTENDE van degradatiekandidaat naar kanshebber op Europees voetbal.

KV Oostende won vanavond zijn play-off II wedstrijd op Lierse met 0-2 en staat ongeslagen en zonder één tegendoelpunt aan de leiding in zijn groep.

1 KV Oostende 4 3 0 1 5/0 10
2 AA Gent 4 2 2 0 6/5 6
3 W.-Beveren 4 1 2 1 5/6 4
4 Lierse 4 1 3 0 1/6 3

Alle resultaten:

Waasland-Beveren 2-4 AA Gent
Lierse SK 0-2 Oostende

Groep B:

Charleroi 2-0 Cercle Brugge
KV Mechelen 2-1 Kortrijk

Stand:

1 Charleroi 4 3 0 1 9 3 6 10
2 Kortrijk 4 2 1 1 10 4 6 7
3 KV Mechelen 4 2 2 0 4 7 -3 6
4 Cercle Brugge 4 0 4 0 2 11 -9 0

Lees Meer »

En kwijlen dat ze weer doen!!!!

19 April, 2014
Door Admin

Ik wil jullie eens deelachtig maken aan het kwijlen van de twee "zoals ik zeg gebeurt het" typetjes van Antwerpen.

Nadat eerder al het schoothondje van de grote baas gezegd had dat haar partij niet voor Vlaamse onafhankelijkheid gaat is het duidelijk dat het voor dat zootje enkel over de macht en de postjes gaat, en nu verwacht ik weer reacties als "Ik ben beschaamd dat te lezen, je ziet spoken" en meer van dat fraais.

Nu, de woorden WERDEN effectief gezegd, en nu toon ik even de conversatie tussen de twee die er steeds uitzien alsof ze net een kilo citroenen gegeten hebben:

Ja, de leiding van de Vlaamse regering overnemen,

dat moeten we.

kwijlwever

Ja, en het mag eens een vrouw zijn zeker?

kwijlhomans

Zeker, goed voor ons imago.

kwijlwever

Juist. We gaan wel niet voor de onafhankelijkheid

van Vlaanderen, maar dan mogen we er zeker wel

de plak over zwaaien?

kwijlhomans

En zo zie je weer hoe ze kwijlen en de ellebogen laten gaan om toch maar de nieuwe minister-president van Vlaanderen te kunnen leveren. En het baasje is er scht op gebrand om dat postje aan zijn trouw schoothondje te geven.

Ik vraag me echt af wanneer de ogen van de kiezers die schijnbaar willen bedrogen worden zullen opengaan.

Want je kunt de mensen niet BLIJVEN bedriegn.

Het is een soort déja-VU gevoel.

Lees Meer »

Ik kan het maar proberen

18 April, 2014
Door Admin

Het ziet er naar uit dat er ook geen enkele interesse is voor onze (nochtans informatieve) nieuwsbrief, want na bijna een week is er nog geen enkele inschrijving.

Nu, ik kan het natuurlijk maar proberen.

Dan wil je al iets doen voor je volk.

Lees Meer »

We komen er beetje bij beetje

18 April, 2014
Door Admin

Er wordt nog steeds druk gewerkt om alles volledig op de pootjes te krijgen.

Een ander positief punt is dat u nu weer e-kaartjes kunt sturen vanop de e-kaartbladzijde van onze zusterstek Vlaanderen-Flanders maar er staat nog meer te gebeuren.

Ik weet nu niet of ik mijn vorige hostingverlener moet blijven verketteren of dankbaar zijn, maar er zullen nog veel verbeteringen/veranderingen komen.

Hopelijk willen de luisteraars nu een beetje mee, zodat ik niet zonder radio en met een financiële kater achtergelaten word.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Goed om weten

17 April, 2014
Door Admin

U zult waarschijnlijk opgemerkt hebben dat ik (gelukkig) de artikelen en reacties op deze blog heb kunnen recupereren van de vorige dienstverlener.

Ik zal wel nog tot een gat in de nacht werk hebben om alles weer 100% op zijn pootjes te krijgen, maar er is toch niets verloren.

Binnenkort zal ook de webstek Vlaanderen-Flanders weer online gaan.

Een opgeluchte presentator/webmeester.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Wijze raad aan het einde.

16 April, 2014
Door Admin

Dit filmpje lijkt op het eerste zicht wat eigenaardig, doch blijf echter kijken tot het einde:

Visit this page on YouTube.

Youtube video 'Zyrjox3N8TQ'

Lees Meer »

Morgen 17 april 2014

16 April, 2014
Door Admin

Morgen van 11 tot 1 uur zal de liveuitzending wel doorgaan, het programma zal evenwel de meeste tijd op 'automatische piloot' draaien, dus, zonder (of met heel weinig) presentatie.

Dit omdat er hier gewerkt wordt en er waarschijnlijk veel lawaai zal zijn.

Ik zal er echter wel zijn voor mensen die me willen bereiken.

Dank voor uw begrip.

Groeten,

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Dat is dan ook gebeurd.

15 April, 2014
Door Admin

U kunt nu op onze nieuwsbrief inschrijven.

Klik op onze webstek op de koppeling "ABONNEER" en vul het formulier in.

Zo simpel.

Lees Meer »

En ook niet vergeten

15 April, 2014
Door Admin

Vanavond is er van 4 tot 5 weer ons verzoekprogramma.

Aanvragen kunt u via www.vlaamseradio.tk .

Tot straks.

Lees Meer »

Belangrijk

15 April, 2014
Door Admin

Indien u nog meer op de hoogte wilt blijven wat er reilt en zeilt bij Radio Vlaanderen Nationaal krijgt u later vandaag een nieuwigheidje.

Naast deze blog en de Facebookbladzijde zult u later vandaag ook kunnen inschrijven op een nieuwsbrief.

Na inschrijving zult u die nieuwsbriefvia epost ontvangen.

De koppeling voor het inschrijven zal later vandaag op de webstek verschijnen.

Het zal ook hier en op Facebook gepost worden wanneer het zover is.

Hou het dus in het oog.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

We doen maar voort

15 April, 2014
Door Admin

Er wordt achter de schermen nog steeds hard gewerkt aan de blog en de webstek.

Nu begint de blog beetje bij beetje weer op zijn poten te komen.

Lees Meer »

Laatste stuk

14 April, 2014
Door Admin

Lieve luistervrienden,

zoals jullie kunnen zien wordt er aan de blog gewerkt.

Even geduld dus nog.

Bedankt,

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

En Gerolf Annemans is uiteraard ook dom.....

9 April, 2014
Door Admin

Ja, dat moet wel, want als hij dingen zoals u die hieronder zult lezen durft schrijven is hij zonder twijfel (alvast voor één N-VAfanaticus hier) dom, onverdraagzaam en kan hij met zijn medemens niet omgaan (en wat misschien nog meer????):

"N-VA-voorstellen: kordate taal, laks beleid

N-VA spreekt met gespleten tong

09 april 2014

Het Vlaams Belang is aangenaam maar met het grootste voorbehoud verrast door de stoere taal die de N-VA inzake asiel en migratie en inzake justitie en veiligheid vandaag heeft ten beste gegeven. Immers, een groot deel van de voorstellen en de teneur ervan lijken -indien men niet voldoende aandacht voor het geheel zou hebben- rechtstreeks geïnspireerd door het Vlaams Belang zelf. Toch is het oppassen geblazen met de N-VA zoals ze zich nu in verkiezingstijd voordoet.

Immers, is de N-VA een partij die in de praktijk uit een heel ander vaatje tapt. Het Vlaams Belang zou kunnen wijzen op het totaal ontbreken van een illegalenbeleid bij de lokale overheden waar de N-VA aan de macht is, ook in Antwerpen waar voortdurend de paraplu van de federale overheid wordt opengetrokken. Nog belangrijker is evenwel het volgende: in de Vlaamse regering is de N-VA een partij die permanent een immigratievriendelijk beleid voert, straks al meer dan 10 jaar aan een stuk. Subsidiëren van moskees, het voorzien van imamopleidingen, het organiseren van Moslim televisie en-radio-omroep zijn beslissingen van N-VA ministers.

In geen enkel van de vandaag behandelde materies heeft de Vlaamse Regering ook maar een keer een belangenconflict ingeroepen of iets zelfs nog maar op het overlegcomité geagendeerd. Diezelfde N-VA schafte op alle niveaus de vergunningsverplichting voor Roemenen en Bulgaren af.

In het Europese parlement werden alle pogingen om de afschaffing van de visumplicht voor Roemenen en Bulgaren uit te stellen door de N-VA steevast weggestemd. Als Homans vervolgens ruim de pers haalt met hulpgeroep omdat haar OCMW-kas leegloopt ingevolge de toestroom van Roemenen en Bulgaren, en het Vlaams Belang hierover de bevoegde N-VA-ministers in de Vlaamse Regering ondervraagt, ontkennen die dat er een probleem is. Enzovoort en zo verder.

Kortom. De voornemens van de N-VA van vandaag moeten niet alleen met een korrel zout genomen worden, het is ook best ze gewoon te klasseren onder de rubriek: verkiezingspraat. De N-VA is een partij die twee gezichten heeft en een gespleten tong. De N-VA is in essentie een partij die pro-immigratie is en dat ook met zoveel woorden zegt en toegeeft. In haar beleid en in instellingen die ze een warm hart toedraagt, komt dat dan ook tot uiting. Enkel waar ze in de oppositie zit spreekt ze nu stoere taal. Voor het Vlaams Belang ontbreekt aan de voorstellen een zeer essentieel element namelijk geloofwaardigheid.
Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang".

Lees Meer »

In het land der blinden......

8 April, 2014
Door Admin

Nu volgt een artikel over hoe "vampier" (hij heeft lange tanden, zo zegt hij zelf) Bart De Wever met Vlaanderen omgaat.

Ik post dat hier eens om weer maar eens de kazakkendraaierij aan te tonen.

Ik zal zelfs een meneer die ik geband had er even weer in laten, dan kan hij verder zijn vitriool spuwen en mij bestempelen als iemand die smeerlapperij schrijft, verdeeldheid zaait (dat doet zijn partij zelf al genoeg), de N-VA schaadt (daar hebben ze mij niet voor nodig), iemand die aan dictatoriale censuur doet en zijn imago probeert te redden door mensen te bannen, wel, met mijn imago is er niets mis. Ik vecht voor Vlaanderen op een rechtlijnige manier, en schipper niet van de ene kant naar de andere.

Ik word veel liever gehaat voor wat ik ben dan geliefd voor wat ik niet ben.

Als die meneer wil blind blijven voor het verraad van de N-VA is dat zijn zaak, maar ik laat mijn volk niet verkopen.

Hieronder ziet u filmpje nummer één (wel volledig uitkijken) waar "Panda Bartbart" zegt "dat we de immigratie nodig hebben".

Daar zal die meneer uiteraard ook weer het perfect excuus voor vinden.

Oordeel zelf:Download this video.

Video "WeverImmNodig"

Dan komt het volgende filmpje waarin "meneer de voorzitter" "racistische taal" spreekt (zo beweerde zijn partij toch toen het Vlaams Belang identiek hetzelfde zei) en waar hij weer begint het programma van het Vlaams Belang, in het licht van de komende verkiezingen natuurlijk, klakkeloos begint te kopiëren.

Toen het Vlaams Belang, lang voor de N-VA, met identieke punten naar buiten kwam werden deze door de N-VA als "racistisch" bestempeld, en werd er massaal door de N-VA tegen de voorstellen gestemd, nu er verkiezingen aankomen zeggen ze identiek hetzelfde.

Ik moet ook wijlen Karel Dillen (een rechtlijnig en radicaal Vlaams-nationalistisch politicus) citeren wanneer De Wever begint over zijn drang in de federale én Vlaamse regering te zetelen, Karel zei destijds, toen Hugo Schiltz hetzelfde wou "het kwijl druipt van zijn bakkes", hier is het net hetzelfde.

Ook zegt De Wever dat ze "NOOIT hun programma aan de kant gaan schuiven", dat is misschien wel waar, alleen veranderen de hoofdpunten in het programma regelmatig eens.

Tot slot heeft hij zelfs in Reyers politiek gezegd (dat fragment zal ik wel nog verwerken) dat hij zelfs de ballen aan zijn lijf niet heeft om zichzelf nationalist te noemen.

Oordeel weer zelf in het volgende fragment (vooral kijken want er zijn verschillende "nootjes" toegevoegd):Download this video.

Video "WeverXerox"

Zo, dat is voorlopig dat, en, meneer Marnix, ik heb je weer losgelaten, dan kun je hier weer een scheldtirade beginnen in je taktvolle taaltje van gewoonlijk, dan kun je me tenminste geen dictator die aan doofpotoperaties doet noemen.

Eens benieuwd met welke excuses voor de Vlaamse verraders je nu gaat komen.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Mededeling

8 April, 2014
Door Admin

Vandaag is er wegens gebrek aan interesse geen verzoekprogramma.

Ik zal gedurende de week zien hoe het gaat, en komt er geen verbetering dan wordt het verzoekprogramma definitief geschrapt.

Groeten,

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Praktische mededeling

7 April, 2014
Door Admin

Voor de mensen die via Nobex of TuneIn op hun GSM luisteren naar ons station:

er moet een kleine wijziging aangebracht worden.

Ons station heet daar nu Vlaanderen-Nationaal.

Na die aanpassing werkt alles weer perfekt.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Filip Dewinter - Bear Grills

7 April, 2014
Door Admin

Bekijk hier het filmpje:

Lees Meer »

Zo!

6 April, 2014
Door Admin

Het is zeker niet van mijn gewoonte, maar ik heb net de eerste van onze blog geband.

Een N-VAer natuurlijk.

Als ze hier maar komen om scheldpartijen te posten zijn ze hier niet welkom.

Lees Meer »

De nieuwe start

5 April, 2014
Door Admin

NIET VERGETEN: maandag 7 april van 11 tot 1 liveuitzending en van 4 tot 5 het verzoekprogramma.

Lees Meer »

De persmededeling.

3 April, 2014
Door Admin

In dit bericht vindt u de gesproken en geschreven tekst van de persmededeling van vandaag 3 april 2014.

Indien u wenst te reageren, ga maar uw gang.

BELANGRIJK: De uitzendingen beginnen weer op maandag 7 april (ondertussen gaat de 24 uur non-stopuitzending gewoon voort), maar het live programma zal van 11 to 1 uur doorgaan.

Het verzoekprogramma blijft, zoals het was, van 4 tot 5 uur doorgaan, dit onder voorbehoud van genoeg verzoekjes.

Er zullen ook veranderingen in de programmatuur komen, die zullen hier ten gepaste tijde aangekondigd worden.

Volg hier het bericht:


Download Persopname.mp3.

"Persopname" speelt.

Hier volgt ook de geschreven versie van de mededeling:

Lieve luistervrienden,

Om te beginnen een heel goede middag toegewenst.

Met dit bericht had ik graag eens één en ander op een rijtje gezet en een woordje gezegd over veranderingen die bij ons station zullen plaats vinden.

Om te beginnen wil ik nog eens klaar en duidelijk stellen dat Radio Vlaanderen Nationaal een radicaal Vlaams-nationalistisch radiostation is, ook is het station niet partijpolitiek gebonden.

Echter, om het heel duidelijk te stellen: hypocrisie en volksverraad zijn bij ons niet aan de orde en helemaal niet welkom.

Zoals jullie ook weten worden bij ons de zaken gezegd zoals ze zijn, en wordt politieke correctheid totaal geschuwd en, jammer voor wie het aanbelangt, er ook niet uit de weg gegaan om op bepaalde tenen te trappen als dat nodig is.

Wat ik met het voorgaande bedoel is dat, indien er zaken gebeuren, zoals de constante kazakkendraaierij en huichelarij van de N-VA, deze heel zeker aan de kaak zal gesteld worden.

Ik weet dat bepaalde NVA aanhangers die soms eens luisteren dit niet graag zullen horen, maar de waarheid heeft zijn rechten, en als de traditionele media constant de panda van Antwerpen op een voetstuk willen zetten, dan is dat hun zaak.

Bij ons wordt hetgeen goed is vermeld, maar zal er ook HARD uitgehaald worden naar wie aan ons volk raakt.

Dus, als die eerder vernoemde NVA fans zich aangesproken voelen, dan is de oplossing simpel, inplaats van kritiek te spuien en achterklap te verspreiden, klik gewoon de stop knop.

Als het te moeilijk is om bvb. Op de blog een rationele discussie aan te gaan met steekhoudende argumenten, of om mij een bericht met jullie argumentatie te sturen (wat ik trouwens, als het een beetje steek houdt, ook graag in mijn programma zal vermelden), verlaag jullie dan niet tot ongegronde kritiek of achterklap, schakel dan liever de knop uit.

Dan wil ik het ook hebben over de ontgoocheling die ik ondergaan heb na al het harde werk dat ik al in het radiostation gestoken heb:

Zoals eerder vermeld is RVN een station dat, naast ontspanning te brengen en cultuur te verspreiden, ook in de eerste plaats voor Vlaanderen vecht.

Dergelijke zaken heb ik uit idealisme opgestart, en ook uit liefde voor mijn volk (en natuurlijk met ook steun aan onze broeders en zusters uit Zuid-Afrika), maar het is wel een feit dat er veel tijd en zelfs geld in een dergelijk initiatief kruipt.

Het was, en is, namelijk de bedoeling om naast muziek te brengen ook voor de Vlaamse zaak te helpen vechten door onder meer nieuwsberichten uit te zenden, informatie te geven over Vlaamse activiteiten en meer.

Jammer genoeg werd dat een heel ondankbaar werkje.

Zo waren er bvb. Mensen die graag aankondigingen wilden horen en die ook gretig instuurden, maar voor de rest zelfs de moeite niet deden om eens een kort tijdje naar ons station te luisteren of eens een kleine bijdrage te leveren (Dat is nooit verplicht geweest, maar het is gewoon het principe). Sommigen maakten op hun Facebookpagina zelfs reclame voor andere radio’s.

Daarom ben ik na een tijd zelfs gestopt met aankondigingen.

Vanaf nu zal dit ook allemaal veranderen: als een organisatie een activiteit inricht, dan moeten ze de aankondiging zelf aanvragen en niet via via.

Alhoewel niet verplicht zou het dan toch wenselijk zijn een kleine bijdrage te leveren of lid te worden, want van nu af aan zullen de aankondigingen niet meer gewoon even vermeld worden, maar zullen er mooie spotjes voor gemaakt worden.

Een heel werkje, maar daar heb ik het voor over.

Echter, zonder luisteruren en zonder enige financiële bijdrage is ons station gewoon onleefbaar.

De luisteruren zijn zelfs nog belangrijker dan de financiën.

Ik wil best een inspanning doen om mijn ideaal te helpen verwezenlijken, maar dan moet “de liefde wel van twee kanten komen”.

Het zal tevens een volgende stap zijn naar het verder professionaliseren van Radio Vlaanderen Nationaal, met professioneel klinkende aankondigingen.

Ook zal er reclame kunnen aangevraagd worden, dit tegen heel schappelijke prijzen.

De prijzen zullen later op onze stek verschijnen.

Ook nog iets van groot belang: van nu af aan zal ik ook mijn station beheren zoals ik dat zelf wil, dat betekent dat ik zelf beslis welke artiesten wel en niet in mijn programma’s mogen komen, of welke muziek al dan niet mag gespeeld worden en welke uren ik uitzend.

Ook het inzenden van nieuws zal aan strengere regels onderworpen worden: zo moeten berichten ten eerste tijdig, ten tweede met de nodige duidelijkheid en uitleg ingestuurd worden, en moet het ook naar de juiste plaats komen, dwz. De koppeling “Stuur nieuws” op onze webstek, gebeurt het anders, dan worden de inzendingen gewoon genegeerd.

Het vorige mag allemaal autoritair of dictatoriaal klinken, maar die maatregelen zijn echter nodig om mijn station professioneel en efficiënt te kunnen beheren.

Spijtig dat ik het zo moet doen, maar het kan niet anders als ik mijn station niet tot een duiventil wil zien verwateren.

Tot slot nog dit: de programmatijden zullen ook veranderen: het verzoekprogramma blijft zoals het was, van 4 tot 5 uur, en gebeurt het voor te lang dat ik te weinig of geen verzoekjes krijg, dan wordt het programma gewoon opgedoekt.

De liveuitzending zal verplaatst worden en nu van 11 tot 1 uur doorgaan.

De programma’s zullen herbeginnen op maandag.

Met dank voor uw aandacht en tot maandag.

Beste groeten van Frank de Leeuw.


Lees Meer »

Heerlijk, die multi (flauwe)kul

3 April, 2014
Door Admin

Hier in Amsterdam is het helemaal van God los. Mijn zoon kwam van de week thuis: een Marokkaanse lerares had aan de klas verteld dat Richard Nieuwenhuis helemaal niet doodgeschopt was door Marokkanen, maar dat die arme jongens en een vader zomaar onschuldig vastgezet waren door die Hollandse racisten. Ze was er namelijk zelf toevallig bijgeweest op dat voetbalveld, zei ze. Er was niks gebeurd. Alles in de media was gelogen.
Nog een ander voorbeeld: bij lessen over homoseksualiteit vertelt een Hindoestaanse docente dat ze blij is dat zij en haar leerlingen zo op één lijn zitten: homoseksualiteit is vies en verdorven. "Wat fijn dat we het allemaal eens zijn, dan hoeven we het daar niet meer over te hebben!"

Lees Meer »

Belangrijk!

1 April, 2014
Door Admin

Op donderdag 3 april wordt om 14 uur een belangrijk persbericht uitgezonden.
Luisteren maar.

Lees Meer »