L'Echo beschrijft de 19 pagina's van de informateursnota die De Wever vandaag per koerier naar CD&V, MR en CDH stuurde. De nota begint met een brief aan de koning. De Wever wordt woensdag bij koning Filip verwacht. De N-VA-voorzitters beschrijft de contacten die hij de voorbije week had met de partijvoorzitters en ministers. 

Meteen maakt De Wever duidelijk dat hij een gewone meerderheid nastreeft, geen tweederdemeerderheid, wat nodig zou zijn voor institutionele hervormingen. De volgende tien pagina's wijdt De Wever aan de beschrijving van de sociaaleconomische situatie, met cijfers van de Nationale Bank en de Europese Commissie. Ook de schuldgraad komt ter sprake. 

In het tweede deel van de nota somt De Wever tien punten op die voor de volgende regering prioritair moeten zijn: werkgelegenheidsgraad, koopkracht, competitiviteit, klimaat- en energiebeleid, sociale zekerheid, de strijd tegen armoede, de begroting, veiligheid, samen leven en efficiënt bestuur.

Index

De Wever stelt onder meer voor om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, en de mobiliteit tussen de publieke en de privésector te verbeteren. Hij wil ook de fiscale druk op arbeid verlagen, maar van nieuwe belastingen kan geen sprake zijn. Een verschuiving, bijboorbeeld naar milieubelastingen, kan wel. Een wijziging van de btw kan pas als er rekening wordt gehouden met de ons omringende landen, en als het de bedoeling heeft het gedrag te beïnvloeden.

Opmerkelijk in de nota is één zinnetje over de index: 'de toekomstige regering zal het mechanisme van de index op dezelfde manier en met dezelfde logica bestuderen als de huidige regering'. Dat betekent: sleutelen aan het huidige systeem, maar niet raken aan de automatische index zelf. Een tweede tegemoetkoming aan het CDH lijkt een vermelding te zijn over de notionele interestaftrek: dat is aan een evaluatie toe. N-VA heeft die mogelijkheid zelf altijd open gehouden, zij het gekoppeld aan een verlaging van de vennootschapsbelasting.

De Wever verwijst expliciet naar het rapport van de pensioencommissie. Hij wil ook de uitkeringen optrekken tot aan de Europese armoedegrens. 

Bron: Het Nieuwsblad.