Mededeling.

16 Juni, 2015
Door Admin

Ik wil ons publiek melden dat, tot nader order, alle live uitzendingen afgeschaft zijn.
De 24/7 non-stop uitzendingen blijven echter doorgaan.

De reden voor die maatregel is dat mijn gezondheid momenteel niet op peil is om uitzendingen te verzorgen, en ook doordat er in de komende 1 of 2 weken verschillende ziekenhuisbezoeken gepland zijn, waarvan n een tijdelijke opname inhoudt.

Ik blijf jullie echter op de hoogte houden.

Met dank voor jullie begrip.
Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Zeker te onthouden.

11 Juni, 2015
Door Admin

Voordrachten Hector van Oevelen bijgenaamd “Hofdichter van ‘t Pallieterke”

1. ERNST EN HUMOR IN DE POEZIE van Heer Halewijn tot Anton van Wilderode

Bloemlezing, resultaat van veel zoekwerk, uit 700 jaar Nederlandse dichtkunst, met onvermoede humor gepleegd door tijdgenoten van Vondel, met de galgehumor van Piet

Paaltjens en met de ludieke kapriolen van Paul van Ostaijen.

2. ALKOHOLISCHE VERZEN

Eveneens de vrucht van geduldig speurwerk in biblioteken en tijdschriften naar verzen over het drinken en wat daar zoal mee in verband staat aan humor en tragiek, geschreven door bekende en minder bekende dichters, onder wie de “Hofdichter” zelf. Een voordracht die dorstig maakt.

3. 'T PALLIETERKE 70: BRILJANT IN MEDIAZAND

In mei 2015 viert dit unieke blad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter zijn 70-jarig jubileum. Reden genoeg voor zijn hofdichter om er een Ronde van Vlaanderen mee te doen. Hij spreekt over het suksesverhaal van dit toch wel zeer aparte “rioolgazetje”, dat een grote brok geschiedenis van de Vlaamse Beweging mee beleefd en mee gemaakt heeft: repressie, koningskwestie, schoolstrijd, eenheidswet, marsen op Brussel, Leuven Vlaams, “Zwarte Zondag”, enzovoort. Uiteraard wordt zijn voordracht gekruid met eigen gedichten en “Politieke Prikjes”.

4. VLAAMSE BEWEGING: VAN OORZAAK TOT DOORBRAAK

Uiteraard is de Vlaamse Beweging niet zo maar uit de lucht komen vallen. Alles wat beweegt, heeft een oorzaak en voor de Vlaamse Beweging is dat niet anders. Over la belgique une et inivisible, de Vlaamse achterstelling in een land “sui sera latine ou ne sera pas”, het moeizame ontstaan van de eerste taalwetten en de boycot daarvan door de niet-Vlamingen. 't Pallieterkes hofdichter is het gaan opgraven en doet het allemaal uit de doeken aan de hand van geschriften, petities en uitspraken van vele generaties Vlaams bewegers en andersdenkenden, van 1830 tot vandaag.

5. DE DAG BEGINT BIJ EEN PUIN

Keuze uit 25 jaar IJzerbedevaartgedichten van Anton van Wilderode, voorgedragen door

Annemie Peeters-Muyshondt en Hector van Oevelen en opgeluisterd door Greet Schamp op renaissance-luit. De luitmuziek past wondermooi bij de gevoelige gedichten van Van Wilderode. In de vele zalen waar het driemanschap reeds optrad, kon je echt een speld horen vallen. Stijlvolle voordracht die de toehoorders beroert en ontroert.

6. OMDAT NEDERLANDS BELANGRIJK IS

Als gewezen hoofdredakteur van Wrange Wapper brengt Hector van Oevelen het verhaal van een taal die op verschillende fronten bedreigd wordt en bloot staat aan verloedering en veramerikanizering in de media, in het straatbeeld en in de reklamewereld. Al leven wij vandaag in een ander tijdsgewricht, de noodzaak om eigen taal en identiteit te beschermen, blijft bestaan!

7. VOOIZEKENS VAN ALICE NAHON

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van haar geboorte (16 oogst 1895), maakte het trio Muyshondt-Schamp-Van Oevelen een evenwichtige keuze van 21 gevoelige gedichten uit het werk van de veel te jong gestorven dichteres, opgesmukt met bijpassende luitmuziek. Alice Nahon, in de 19de eeuw geboren, in de 21ste herboren.

8. DR. AUGUST BORMS: MOORD BLIJFT MOORD

Wie was die man die meer dan zestig jaar geleden, op 12 april 1946, in de Etterbeekse rijkswachtkazerne met twaalf kogels uit zijn geliefde Vlaanderen werd weggeschoten?

Hoe leefde hij, hoe dacht hij, hoe handelde hij? Het grote verschil tussen idealisme en profitariaat

…9. MOETEN INCIVIEKEN VERGIFFENIS VRAGEN?

Vergiffenis vragen is in de mode. De paus deed het, de Duitse bondskanselier deed het, de belgische eerste minister deed het en het IJzerbedevaartkomitee wou het. Bepaalde spraakmakers zijn van mening dat al die gruwelverhalen over een onmenselijke repressie in onze kontreien flink overdreven zijn. Met zijn goed hart voor idealisten en zijn slecht karakter voor tafelspringers, houdt HVO er een wel wat geschakeerder mening op na.

10. ERNST EN LUIM BIJ HERDENKING GULDENSPOREN

Er zijn “modern denkende” geesten die komaf willen maken met de “opgeklopte mytes” van 11 juli 1302. Er zijn er die ons volkslied oubollig en té agressief vinden voor deze multikulturele tijd. Er zijn er zelfs die menen dat wij die klauwende en brullende leeuw maar moeten vervangen door het gebrul van “Vlaanderen boven!” door Raymond van het Groenewoud. ‘t Pallieterkes hofdichter staat er van op de zijlijn naar te kijken en geeft vrij en vrank zijn eigen mening in vers en proza, in ernst en luim.

11. DE FEE EN DE NEST OM TER BEST

Samen met Annemie en Greet brengt Hector fragmenten uit het werk van deze goochelaars met taal ten gehore. Een soort akte van eerherstel voor deze grote kunstenaars die in de hedendaagse maalstroom van vervlakking en verloedering wat vergeten lijken. De drie brengen de Fè en de Nest weer sprankelend en spetterend tot leven. Humor die niet afstoot, maar aantrekt.

12. VLIEGT DE BLAUWVOET?

Storm op zee of… in een glas water?

Over de rebelse Berten Rodenbach, meer dan anderhalve eeuw geleden geboren. Zijn werk, zijn ideeën, zijn invloed op latere geslachten.

13. SATIRISCH PLEIDOOI VOOR MEER VADERLANDSLIEFDE

Met satirisch leedwezen ziet ’t Pallieterkes hofdichter de liefde voor het ene en onverdeelbare vaderland van Charles Rogier en Filip de Taaie hoe langer hoe meer verdampen en hij roept zijn toehoorders met Pallieteriaanse gedrevenheid ertoe op dat noodlottige tij mee te helpen keren. Aanbevolen – recommandé!

14. VLAAMSE KERMIS

Eenmanskabaret met een vleugje nostalgie naar de goeie ouwe tijd, een scheutje schimp naar de nationale (a)politiek en Pallieteriaanse humor in woord en gezang.

15. SIRE, ER ZIJN GEEN VLAMINGEN

Kritische bespiegelingen in proza en poëzie over en voor Vlamingen en wat die er na meer dan 180 jaar belgische aanhorigheid (nog maar) van terecht hebben gebracht. NIET politiek korrekt!

16. OUDE BELGEN TAAIE TELGEN – LA BELGIQUE A PAPA TOUJOURS LA Met een uitgelezen mengeling van ernst, luim en satire in proza en poëzie sleept HVO de toeschouwer en -hoorder mee door de ogenschijnlijk onuitroeibare en ondoorzichtige doolhof van de belgitude die ons onland sinds 1830 regeert en die in 2013 weer een nieuwe vaart te hebben gekregen bij een “historische” troonswissel. Provokatie voor belgicisten, bezinning voor flaminganten die vooruit willen. Ter attentie van belangstellende frankofonen: er wordt Nederlands gesproken.

17. DE GROOTE OORLOG – belgische stelling, Vlaamse achterstelling

De met veel ambtelijke poeha en veel belgitude herdachte oorlog vanuit het standpunt van de Vlaamse meerderheid aan de IJzer bekeken. Een avondvullende lezing in proza en poëzie.
Inlichtingen: Hector van Oevelen De Meulenaerstraat 6 9100 Sint-Niklaas E-post: hectorvo250@gmail.com - hector.van.oevelen@hotmail.com Tel. : 03/776.41.94 – 0472/82.10.99

Lees Meer »

Nieuwe zangeres op ons station

5 Juni, 2015
Door Admin

Wij zijn blij u een nieuwe zangeres op ons station te kunnen voorstellen.

Nolene

De zangeres in kwestie is Nolene, en we hebben al twee liedjes van haar ontvangen.

U zult "Jy's my engel" en "Alleen in Johannesburg" vanaf morgen in onze live uitzendingen (van 11-13 of 12-14 Zuid-Afrikaanse tijd) kunnen horen, en misschien weerklinken ze vanaf vandaag al in onze non-stopuitzending (24/7).

U zult natuurlijk ook uw stem kunnen uitbrengen op de muziek van Nolene om die in de Top-10 te helpen, of misschien kunt u ook op donderdagavond één van haar liedjes aan uw vrienden opdragen in het verzoekprogramma.

Haar liedjes zijn zeker het horen waard.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »

Aankondiging

5 Juni, 2015
Door Admin

Wij kondigen graag een aktiviteit aan voor Vlamingen en Nederlanders die Zuid-Afrika beter willen leren kennen, of voor uitgeweken Afrikaners:

Op 18 juli 2015 gaat in Kortessem het Zuid-Afrikaanse Muziekfestival en gezinsdag door, dit van 11 uur 's morgens tot laat.

Het wordt een groot feest met Afrikaner zangers, en niet van de minsten: onder de namen vinden we Bok van Blerk, Riana Nel, Willem Botha, Leah van Niekerk en Jacqueline Tolken.

De uitleg luidt als volgt:

Kom en geniet met vrienden en familie en luister naar jullie favoriete zangers op onsze eerste, echte Afrikaanse gezinsdag en feest. Wij brengen Zuid-Afrika dichter bij jullie.

Waarom enkel maar verlangen naar wat je achtergelaten hebt, kom samen babbelen zingen en genieten!

Of in het Afrikaans:

Kom geniet met vriende en familie en luister na julle gunsteling sangers by ons eerste, egte Afrikaanse gesinsdag en fees. Ons bring Suid Afrika nader aan julle. Waarom alleen maar verlang na wat jy agter gelaat het, kom kuier saam, sing dans en geniet!

Meer informatie over dit evenement vindt u ofwel op http://www.kasteelkapperjolle.be/ of op de Facebookbladzijde https://www.facebook.com/RooiBokSokkieEvents

Naast informatie vinden kunt u op deze plaatsen ook boeken voor de aktiviteit.

De organisatie hoopt u massaal te mogen begroeten.

Lees Meer »

Erg, maar....

2 Juni, 2015
Door Admin

Het spijt me jullie dit te moeten meedelen, maar ik kon het lichamelijk weer echt niet aan om uit te zenden.

Ik blijf jullie op de hoogte houden.

Verontschuldigingen en dank voor uw begrip.

Frank de Leeuw.

Lees Meer »