'Integratieminister' Homans neemt het op voor de ... Koranscholen

23 Oktober, 2015
Door Admin

N-VA-minister Liesbeth Homans antwoordde woensdag op een vraag van Chris Janssens dat Koranscholen best oké zijn en dat een letterlijke interpretatie van de Koran goed is. Waarmee ze bewijst geen snars te begrijpen van de islam.

“Stel u voor dat elk weekend opnieuw tienduizenden kinderen verplicht zouden worden om de Bijbel uit het hoofd te leren. Elk weekend opnieuw moeten ze, in plaats van te kunnen uitrusten van een vermoeiende schoolweek, naar de les om een dik boek uit het hoofd te leren. Er zou ongetwijfeld van links tot centrumrechts veel bezwaar geuit worden indien dergelijke praktijken binnen het christendom nog zouden gebeuren. Gelukkig is dat niet meer het geval, in tegenstelling tot bij de islam.” Zo begon Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens zijn vraag die hij woensdag in het Vlaams Parlement stelde aan minister van Integratie Homans over de problematiek van de Koranscholen.

Hoofddoek

Maandagavond bracht het Canvas-programma Terzake een reportage over de Koranscholen. Daaruit bleek dat vele duizenden moslimkinderen elk weekend opnieuw verplicht worden de Koran van buiten te leren in Koranscholen. De lessen vinden plaats in het Turks of het Arabisch en meisjes – zelfs piepjonge van 5 à 6 jaar – worden in hoofddoek gepropt. In het verleden kwam overigens al aan het licht dat kinderen die onvoldoende presteren in sommige Koranscholen geconfronteerd worden met lijfstraffen. Chris Janssens vroeg minister Homans niet weg te kijken, maar actie te ondernemen of op zijn minst de moed te hebben een onderzoek te doen naar extremisme binnen de moskeeën en de Koranscholen. Het is immers duidelijk dat de werking van de Koranscholen haaks staat op elk integratiebeleid.

Letterlijk

Homans vond het echter niet nodig in te grijpen. “U bent misschien voorstander van het ingrijpen in de vrije tijd van anderen, maar dat zou betekenen dat aan alle vrijheden van deze staat wordt voorbijgegaan”, antwoordde ze het Vlaams Belang-parlementslid. Dat Liesbeth Homans geen snars begrijpt van de islam bewees ze in het debat door de vergelijking te maken tussen de Koranscholen en … “het vormsel van haar oudste zoon die elke week aanwezig moet zijn op de catechese”. Dat enige kennis over de islam de minister vreemd is, werd helemaal duidelijk toen ze stelde dat “het beter is dat een letterlijke interpretatie van de Koran gegeven wordt dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran”.

Blijkbaar is Homans er niet van op de hoogte dat de Koran honderden haatverzen telt, met teksten als: “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen”, “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag” en “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien". Het is net de letterlijke interpretatie van dergelijke verzen die leidt tot de barbaarse daden die IS en andere islamitische terreurorganisaties plegen.

Islamisering

Chris Janssens deed tot slot van het debat nog een laatste oproep aan de minister: “Als u het ernstig meent met de radicalisering van moslims of met het voorkomen van radicalisering, dan moet u het probleem bij de bron aanpakken. En dan moet u de islamisering van Vlaanderen stoppen. Minister, als u moskeeën en dus ook Koranscholen, want die horen daarbij, zult blijven subsidiëren, dan zal het over veertig jaar nog erger zijn. Dan hebt u geen Vlaamse islam gerealiseerd, maar alleen een steeds meer geïslamiseerd Vlaanderen.”

NVDR: Waar zullen de reactie's van de harde lijn Nvaers nu blijven? De reacties van de "beschaamden"? Gaan ze nu nog het licht van de zon ontkennen????

Bron: Vlaams Belang Webstek.

Lees Meer »