Zelfs in het buitenland.

19 November, 2015
Door Admin

Vlaams Belang-senatoren niet welkom op herdenkingsmoment terreurdaden Parijs

In tegenstelling tot de andere leden van de Senaat werden de Vlaams Belang-senatoren niet uitgenodigd op de plechtigheid.

Er zijn er die het nooit zullen leren en het nooit zullen begrijpen. Naar aanleiding van de terreurdaden in Parijs had de regering alleen de parlementsleden van de zogenaamde en zelfbenoemde ‘democratische partijen’ zoals premier Michel verklaarde - uitgenodigd om te verzamelen voor de rouwplechtigheid.

Strikte richtlijnen

Anke Van dermeersch en Guy D’haeseleer, de senatoren van het Vlaams Belang, daarentegen kregen geen uitnodiging. Uiteindelijk bleek dat de voorzitter van de Senaat, Christine Defraigne (MR), bij de uitnodigingen naar eigen zeggen “strikt de richtlijnen van de federale regering had opgevolgd”. Blijkbaar moet dat dan zo worden opgevat dat de leden van het Vlaams Belang, uitgerekend diegenen die al jaren waarschuwen voor de gevaren van het islamfundamentalisme, niet waardig worden bevonden om hierop aanwezig te zijn.

Anke Van dermeersch heeft dan ook tekst en uitleg over deze onaanvaardbare discriminatie aan Defraigne gevraagd. We maken ons over het antwoord evenwel geen illusies: er zijn er immers die het nooit zullen leren.

Lees Meer »

Vuile lafaards, die N-VA.

12 November, 2015
Door Admin

Godsvrede blijft een moeilijk haalbare kaart voor de Vlaamse beweging. Zeker niet wanneer het onder de Vlaams-nationale partijen al misloopt. Een recentelijk voorbeeld tekende zich af op de vooravond van 11 november, wapenstilstandsdag voor àlle Vlamingen.

Zoals de meeste lezers van React weten werd tijdens de nacht van 15 op 16 maart 1946 de eerste IJzertoren, symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en tevens symbool van een bijna smachtende wens naar vrede, gedynamiteerd. De huidige IJzertoren werd vervolgens opgebouwd met geld dat opgehaald werd bij de Vlaamse beweging. Vele gewone Vlamingen draaiden hiervoor hun spaarpot om.

Het Vlaams Belang wil door middel van een parlementaire onderzoekscommissie 70 jaar na deze feiten laten uitzoeken wat er nu werkelijk gebeurd is tijdens die bewuste nacht en vooral, wie er achter deze laffe aanslag zit. Ook de N-VA wil een diepgaand onderzoek naar de historie van deze gebeurtenis, maar wil hiervoor de politieke krachten niet inschakelen.

Uit een persmededeling van Barbara Pas (fractievoorzitter VB in de Kamer) leren we het volgende: “Nog recent riep Paul de Belder van het IJzerbedevaartcomité op een colloquium naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de nieuwe toren de nabestaanden van de daders op open kaart te spelen: “Nu de uitvoerders van de ongetwijfeld van hogerhand “bestelde” dynamitering naar alle waarschijnlijkheid allemaal overleden zijn en in vrede rusten, wil ik hun kinderen en/of kleinkinderen in alle sereniteit vragen ons de informatie door te spelen waarover zij beschikken.” Een zeer terechte vraag.”

Hoopvol met haar voorstel trok volksvertegenwoordiger Pas naar de N-VA-kamerleden: “Als Vlaams-nationalist acht ik het mijn plicht om dit voorstel in het parlement in te dienen. Ik heb daartoe trouwens op 28 oktober aan alle N-VA-kamerleden het voorstel bezorgd met de vraag tot mede-ondertekening. Enkel collega Jan Vercammen heeft een weigering gestuurd. Geen van de andere N-VA-parlementsleden had de beleefdheid een antwoord te formuleren.“

N-VA-kamerlid Brecht Vermeulen had de mail van Barbara eveneens gelezen en liet op 11 november bij wijze van antwoord een persmededeling de wereld insturen met de boodschap dat “historisch onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren gewenst is, maar dat een parlementaire onderzoekscommissie niet het juiste middel is.” En nog: “Voor de politiek van vandaag is het onderzoek naar wie de aanslag heeft gepleegd, wie de opdrachtgevers waren, en hoe het gerechtelijk onderzoek gevoerd werd, niet meer relevant, maar wat gebeurd is en wat fout is gelopen, is historisch en moreel wel nog van belang.”

Hij vindt het onderzoek werk voor “Vlaamse universiteiten en onderzoekers van wetenschappelijke instellingen.” Het Vlaams Belang fronst hierbij de wenkbrauwen en stelt dat “het past in de communautaire zwijgplicht omdat men op die manier in het halfrond geen kleur hoeft te bekennen. Het N-VA-persbericht is dan ook niet meer dan een zwaktebod, een eenvoudig doorprikbare poging tot vergoelijking waarom er in het parlement niet over gesproken mag worden.“

Barbara Pas besluit haar persmededeling hieromtrent met de bedenking dat “zelfs op dit thema de N-VA geen Godsvrede kent…“

Bron: Rechts Actueel (React).

Lees Meer »

Gaan ze nu nog zeggen dat Niets Vlaams Aan de islamisering niet in de hand werkt?

10 November, 2015
Door Admin

Vlaams Belang niet te spreken over beslissing minister Homans om 50 extra moskeeën te laten betoelagen

Chris Janssens: “N-VA allicht eerste ‘nationalistische’ partij die islamisering eigen land actief organiseert.”

Als partij die zich verzet tegen de islamisering van Vlaanderen, is het Vlaams Belang niet te spreken over de intentie van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om 50 extra moskeeën te erkennen. Daarmee zou het aantal erkende moskeeën zowat verdriedubbelen. Eens erkend kan een moskee aanspraak maken op werkingssubsidies.

De provincies zijn namelijk decretaal verplicht om de werkingstekorten van erkende moskeeën bij te passen. Van de 28 erkende moskeeën kregen er in 2014 24 een toelage van gemiddeld bijna 40.000 euro. Ook worden de salarissen van de imams van erkende moskeeën betaald door de federale overheid.

Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement reageert scherp: “Deze beslissing van minister Homans zal de belastingbetaler 2 miljoen euro per jaar kosten. Het is een schande dat in tijden waarin aan de Vlamingen wordt gevraagd de broeksriem aan te halen, wel vlot geld kan worden gevonden voor de financiering van 50 bijkomende moskeeën.”

Het Vlaams Belang verzet zich echter ook principieel tegen de betoelaging van moskeeën met Vlaams belastinggeld. Chris Janssens: “Zelfs met de SP.a in de regering werd niet zoveel geld besteed aan de islam. De N-VA kan allicht de geschiedenis ingaan als de eerste zogenaamd ‘nationalistische’ partij die de islamisering van het eigen land actief organiseert. Dat door moskeeën te financieren een soort ‘Vlaamse islam’ zal ontstaan, zoals Homans beweert, is een fabel. Controle op moskeeën is overigens nagenoeg onbestaande. Door betoelaging van islamitische gebedshuizen zal de islam niet vervlaamsen, maar zal Vlaanderen integendeel islamiseren.”

Het Vlaams Belang zal het voorstel van Homans actief bestrijden in het Vlaams Parlement. Het Vlaams Belang pleit ervoor dat de 2 miljoen euro bestemd voor de moskeesubsidies besteed wordt aan hoognodig onderzoek naar extremisme binnen de islamitische organisaties en moskeeën. Het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse regering een speciale ‘controlecommissie’ in het leven roept om dit onderzoek te organiseren.

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bron: Vlaams Belang.

Lees Meer »

Zonder verdere woorden.

4 November, 2015
Door Admin

Lees Meer »

Valse wever schept duidelijkheid.

2 November, 2015
Door Admin

Na het debatje van gisteren moeten we Bart De Wever eigenlijk bedanken voor zijn duidelijkheid. Met zijn uitspraken maakte hij duidelijk dat de N-VA als één man achter het cordon sanitaire blijft staan. De extreemlinkse Jos Geysels - uitvinder van dat ding - heeft misschien nog een toekomst bij de partij van De Wever wanneer hij stopt bij 11.11.11.

Roeland Van Walleghem op Facebook 02-11-2015

Lees Meer »