Nieuwe categorie Vlaamse strijd

Gelet op het feit dat onze radio een Vlaams-nationalistisch station is mag er natuurlijk geen nieuws over de Vlaamse strijd ontbreken, noch in de uitzendingen, noch op het Internet.

Daarom zult u ook in deze categorie het nieuws rond de strijd voor onze onafhankelijkheid en vrijheid kunnen volgen.

Frank de Leeuw